Från Gård
till Gaffel

2021 13/6

Betesbloggen – juni 2021

Frånsett de ställen som fått för mycket regn, så har det varit mycket gynnsamma tillväxtförhållande för betet från mitten av maj tills nu. Den goda vattentillgången i marken har gjort att växterna har haft lätt att komma åt tillgänglig näring. Betet har varit osedvanligt mörkgrönt och därmed mycket näringsrikt. Den goda vattentillgången har också gjort att betet bestockat sig väl, dvs. skjutit många bladskott. Det här har skapat ett kort, tätt bete som gjort avbetningen jämnare och gett en snabb återväxt.

Utmaningen – svårt att hinna med
Att både betestillväxten och beteskvalitén har varit betydligt över det normala under tre veckor är naturligtvis positivt. Utmaningen samtidigt med detta blir dock att det är svårt att hinna med att beta allt. När betena börjar förväxa är det också lätt att komma in i en ond spiral av försämrad foderkvalitet, lägre dagligt foderintag och därmed ännu mer förväxta beten.

Strategi för avbetning efter en period med hög betestillväxt
Betesmark på åker kan putsas eller ställas av till slåtter vid ett senare tillfälle. Det finns mycket fördomar om att slåtter/putsning torkar ut växterna och marken. I själva verket är det tvärtom. 95% av växternas vattenförluster sker genom bladens avdunstning. Ju färre gröna delar växten har desto mer vatten sparar den. Med en bra betesputs kan man flytta betets tillväxt 25-30 dagar framåt. Släpp inte in fåren först och beta av de smakliga växterna, utan putsa direkt. Betar man först så stressar man de smakliga växterna hårt genom att de först betas och sedan slås av.

För både åkermark och naturbetesmark är det bäst att fokusera avbetningen på de skiften som inte har förvuxit utan fortfarande ligger nära en optimal beteshöjd på 6 cm.
Förvuxna beten tas bort/hoppas över under betesrotationen. Sikta på att du har minst 50-60 tackor med lamm/hektar i fållan och att fållan skall vara avbetad på 4-5 dagar, helst 2-3 dagar, och att man kommer tillbaka till fållan efter 20-25 dagar. Genom att fokusera på betena med optimal kvalitet och kvantitet får man ett högre foderintag som på sikt förbättrar balansen mellan tillväxt och foderintag. Men vad gör man då med de förvuxna betena?

Fördröjd avbetning av förvuxna naturbeten
Förvuxna naturbeten blir bara tråkigt med får. Fåren vantrivs och deras foderintag minskar snabbt. Att låta fåren gå på stora arealer med förvuxna beten i hopp om att de alltid kan hitta något är långsiktigt förödande för artsammansättningen på naturbeten. Fåren koncentrerar sin avbetning på de smakligaste arterna som snabbt betas bort. Osmakliga arter som grova gräs, nässlor och tistlar frodas i sommarvärmen. Bete ska vara antingen eller – det ska inte/kan inte göras halvdant.

Men ett förvuxet naturbete stannar dessbättre inte i sin utveckling. Efter stråskjutningen sker blomning och axgång, frön bildas och utvecklas. De flesta blad dör efter 30-45 dagars levnadstid. När näringen lagras in i fröet dör sen också strået. Den här utvecklingen gör att de förvuxna betena tunnas ut och så småningom när regnet kommer under sensommar och höst bildas nya bladskott i botten på betet. När den nya späda betesmassan blivit 5-8 cm hög är rätt tid att åter börja avbetningen. Gärna med en något högre beläggning än normalt som gör att den gamla, vissnade betesmassan trycks ner i marken. Undvik att återkomma med fördröjd avbetning på samma skifte utan försök att rotera förväxningen mellan olika skiften. Ett år av tio med fördröjd avbetning kan ge ökad frösådd och vitalisera smakliga arter, men upprepad fördröjd avbetning på samma skifte leder oftast till en utarmning av produktionen.

Prognos för betestillväxten på naturbeten efter midsommar
Det är naturligtvis omöjligt att göra en prognos för betestillväxten i allmänhet under andra halvan av betessäsongen. Vad gäller naturbetesmark så vet man dock erfarenhetsmässigt att det finns en begränsad årlig mängd växtnäring tillgänglig. Så enkelt uttryckt är det så att är det hög tillväxt före midsommar, som i år, så blir det låg tillväxt efter midsommar. Ifjol var det rätt normal tillväxt både före och efter midsommar eftersom nederbörden var lägre i maj och värmen kom snabbare i juni.

Vi återkommer om en vecka med text om ökat betesbehov sensommar och höst.

Fakta: Gunnar Danielsson
Layout och instick: Elisabeth Svensson HKScan

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Betesbloggen | Lämna en kommentar
2021 7/6

Save the date!

Välkommen till höstens digitala leverantörsträffar på Teams
Passa på att lyssna och ställ frågor när Magnus Lindholm och inköpscheferna per djurslag bjuder in till höstens infoträffar.
Välj den tid som passar dig bäst – informationen är densamma vid samtliga tillfällen. Anmälan görs via mail till sara.samuelsson@hkscan.com.

Ange namn, mailadress, leverantörsnummer samt vilken av träffarna du vill vara med på:
6/9 kl. 09.00-10.00 eller 15.00-16.00
28/9 kl. 09.00-10.00 eller kl. 15.00-16.00.

Postat den av Sara Samuelsson.
Publicerat i Kommunikation | Lämna en kommentar
2021 7/6

Kom ihåg att registrera din anläggning!

Enligt EU:s nya djurhälsoförordning ska ansvariga för en plats där djur och avelsmaterial hålls registrera den. Anledningen är att det ska bli enklare att spåra smittor vid eventuella sjukdomsutbrott. Sista dagen för att registrera platsen där djuren hålls, anläggningen, har nu flyttats fram till den 1 oktober.

Den nya djurhälsoförordningen (Animal health law, AHL) träder i kraft den 21 april. Eftersom EU-kommissionen har kommit med besked om övergångsregler för vissa delar av AHL, har Jordbruksverket kunnat flytta fram sista dagen för att registrera anläggningar till den 1 oktober.

E-tjänsten Registrera anläggning för djur och avelsmaterial är öppen och det går bra att registrera sin anläggning under hela övergångsperioden.

Läs hela informationen från Jordbruksverket här

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Kommunikation | Lämna en kommentar
2021 4/6

Nyheter från livkalvförmedlingen

Marknadsavdraget på kalvar mellan 2 – 6 veckors ålder tas bort fr o m veckor 23.

Vecka 28 – 29 kör vi inga kalvar så anmäl dina leveransklara kalvar nu så vi hinner hämta dom före stoppet. Anmälan är däremot öppen som vanligt hela sommaren.

Du når oss på telefon 0771-500 500, trevlig sommar!

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Nöt | Lämna en kommentar
2021 29/5

Service internettjänsten lördag 29 maj

Beräknad tid som tjänsten kommer tillfälligt ligga nere är mellan kl 08 till kl 13. Vi önskar en fortsatt trevlig helg! //HKScan Agri

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i HKScan Agri, Kommunikation | Lämna en kommentar
2021 28/5

Marknadskommentar vecka 22

Gris
Efterfrågan är lite svagare än förväntat för årstiden och det beror på att grillförsäljningen inte kommit igång  som en konsekvens av det dåliga vädret. Notering oförändrad vecka 22.

Nöt
Försäljningen rullar stabilt på, vinterns stora brist är nu borta. Notering oförändrad vecka 22. Nyanmälan för boskap ligger på runt vecka 25 (koncept kan ha andra veckor, ring slaktanmälan för besked). Vi har skickat info till alla våra leverantörer och berättat att nu är anmälan för att boka kvartal 3 slakt öppet – gör din anmälan via internet eller telefon 0771-500 500.

Lamm
Även här lite blandad marknadsbild, vissa detaljer fryses in för avsättning via foodservice och Styckmästarens Utvalda. Vecka 22 är det extra många lamm anmälda, förmodligen bidrar det svala vädret till detta. Vi behöver en jämn avsättning och tar med oss en del av dessa lamm till vecka 23. Notering lamm oförändrad vecka 22, KRAV-lamm -50 öre/kg, får oförändrat.

Vi ser behov av fler lamm i juli – hör av dig så fort som möjligt om du har lamm till slaktanmälan eller din inköpare.

Hur ser din plan ut för beteslammen? Få tips via betesbloggen här på HKScan Agri, klicka här

Du följer väl oss på Instagram? en av veckans bilder! Erik med familj har pälslamm på bete och de har lagt upp en strategi för året med tillskottsutfodring via automat som rådgivare Robban levererade i veckan. Målet är snabbare tillväxt och ökad medelvikt.
Bra plan och bra start! 

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Marknadskommentarer | Lämna en kommentar
2021 27/5

Foderautomat – Advantage feeders för får, lamm & nöt

Grattis till er som just nu får hem de beställda foderautomaterna! Som en service och information har Robban satt samman en instruktionsfilm som ni alla är välkomna att ta del av! Filmen ligger på Youtube (HKScanagri_SE), klicka på länken här

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Betesbloggen, Får & Lamm, Foder | 4 kommentarer
2021 20/5

Betydande klimatfördelar och effektivare intransporter med HKScans nya unika planeringssystem

HKScan implementerar nu en ny modell för planering av intransporter av djur till slakteri. Bakgrunden är dels ett behov av att effektivisera transporter och arbetssätt dels de klimatfördelar som färre transportkilometer för med sig. Varje år rullar våra djurtransporter cirka 6,8 miljoner kilometer, 170 varv runt jordklotet, och cirka 60% av den sträckan går bilarna tomma utan last vilket inte är hållbart i längden. Redan nu sparar vi 3000 km i veckan med det nya systemet.

I korthet innebär det nya systemet att HKScan själva tar över planeringsansvaret för upphämtningsrutterna samt aviseringen av hämtningar på gård från transportören. Ett pilotprojekt inleddes i augusti i Lammhult i nära samarbete med djurtransportörer och leverantörer. Testet föll väl ut och systemet har sedan skalats upp successivt. Från och med mars månad är nu systemet implementerat vid alla HKScans anläggningar och hos samtliga samarbetspartners i Sverige och innefattar även samtliga djurslag.

Läs mer om…och klicka på bifogad fil längre ner

Ökade fördelar för alla i kedjan
Klimatnytta
Även Åkerierna ser fördelar

Nytt Intransportsystem HKSCAN

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i HKScan, HKScan Agri, Transport av djur | Lämna en kommentar
2021 15/5

Nyfiken på alkalisk utfodring för idisslare?

Vi på HKScan erbjuder dig som leverantör möjlighet att köpa produkten Home n’ Dry® från FiveAlka LTD inför skörden 2021 till Kampanjpris fram till 22/6-2021! Vi har lyckats säkra priset på vad som visat sig, en förhållandevis låg nivå, jämfört med dagspris, trots prisökning. Foderpriserna har stigit kraftigt, ännu större anledning att använda Homendry i din produktion!

Home n’ Dry är basen vid ureabehandling av spannmål, helsäd eller halm altenativt olika biprodukter. Processen innebär förenklat att urea omvandlas till ammoniak vilket resulterar i förhöjt pH i det behandlade materialet och cirka 45% högre proteinhalt i den behandlade varan vid rekommenderad inblandning. Rekommenderad inblandning är 3% per ton som lägsta inblandning och 12% per ton är högsta rekommenderade inblandning.

Vid utfodring med behandlad spannmål minskas behovet av inköpt protein, särskilt till växande nötkreatur. Den stora fördelen med Home n’ Drybehandlad spannmål är att du kan använda foderstater som innehåller mycket energi som kommer från spannmål utan negativa effekter.

Läs gärna hela infomaterialet, bifogat nedan

HKScan Homendry

Med vänlig hälsning
Robert Nilsson Nötrådgivare
HKScan
Tel 013234541

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Foder, Nöt | Kommentarer inaktiverade för Nyfiken på alkalisk utfodring för idisslare?
2021 7/5

Marknadskommentar vecka 19

Resultat kvartal 1
Bolagets turn-a-round program fortsätter. HKScan stärker sitt resultat för 10:e kvartalet i rad. Marknadssituationen är fortsatt påverkad av pandemin. Total försäljning minskade något men lönsamheten har stärkts och koncernen förbättrades +2,8 miljoner Euro. Sverige har en tydlig ökning av försäljning i dagligvaruhandeln och andelen varumärktkött har ökat. Sverige landade på 2,4 miljoner Euro vilket är en ökning med 0,9 miljoner Euro. Hela resultatet finns att läsa här

Nöt
Vår försäljning rullar på enligt förväntan. Tack för att nu stämmer anmälan bra när vi ringer ut och aviserar hämtning på gård! kom ihåg att utrymme för planering av slakt kvartal 3 är nu öppet. Vi har hög aktivitet i vår livdjursförmedling och det tycker vi är jätteroligt – hör av dig om du har djur att sälja eller om du behöver fylla på! Vi vill gärna skicka signalen att vi behöver hjälpas åt och hålla hondjuren dräktiga så vi får fler kalvar framåt!

Vi höjer noteringen på livkalvar vecka 19 med 1 kr/kg på både tjurkalvar och kvigkalvar, observera även att överviktsnoteringen höjs. Marknadsavdrag förmedlingskalv 2 till 6 veckors ålder oförändrat.

Lamm
Fortsatt bra försäljning och produktionen rullar på stabilt, hög slakt nästa vecka trots kortveckan. Vi fyller gärna på anmälan med fler lamm och får i vår och anmälan för sommaren är nu öppen. Vi kan också signalera att vi kommer öka vår service för anmälan av får/lamm och slakt av de samma under hösten 2021. Vi kommer meddela via hemsidan när det är dags att göra sin anmälan.

Marknadstillägg får sänks till 25 kr/st vecka 19. Notering får höjs 1 kr/kg vecka 19.

Gris
Det kyliga vädret fördröjer grillen och vi ser en avmattning i intresse hos hemma-arbetande konsumenter på enkla vardagsfavoriter såsom falukorv mm. Notering sugga sänks 50 öre/kg vecka 19, smågris sänks 10 kr/st.

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Kommunikation | 2 kommentarer
Prenumerera

HKScan Agri
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com

Terms of Use

Integritetsmeddelande