Från Gård
till Gaffel

2021 23/2

Gård och Djurhälsan tipsar

Är du lammproducent och vill vara med i en digital Erfagrupp? Info och anmälan på länken nedan, missa inte detta!

https://www.gardochdjurhalsan.se/nyheter/valkommen-till-digitala-erfa-grupper/

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Får & Lamm | Lämna en kommentar
2021 19/2

Marknadskommentar vecka 8

Tack till alla som deltog på de digitala leverantörsträffarna under vecka 6 och 7 – vi blev 200 deltagare som tog del av information och många var aktiva och passade på att ställa frågor. Stort tack!

Vinterväglag
Det är fortsatt sträng vinter i hela landet och vi passar på att påminna om att det är av stor vikt att inför hämtning av djur behöver framfartsvägar, gårdsplan och ytor vid utlastning vara plogade och sandade. Både chaufför och djur måste kunna färdas säkert till och från gård. Vi har uppmanat alla chaufförer att aldrig chansa utan finns det risk för fara och säkerhet så ska de avstå hämtning. Tack för allas förståelse!

Gris
Oförändrat läge där vi ser en normal säsongsmässig nedgång i efterfrågan på karré, kotlett och skinka på den svenska marknaden. Exportpriserna är fortsatt klart lägre än fg. år marknadssituationen i Europa. Notering oförändrad vecka 8.

Nöt
Fortsatt god efterfrågan. Vi klarar fortsatt att hålla vår plan och kunderna uppskattar detta. Vi vill gärna ha er hjälp och få in anmälningar av nöt för kvartal 2 då vi i dagarna ska bekräfta till alla våra kunder om volymer. Ring din inköpare om du vill ha hjälp med planeringen och inbokning av slakten – vi hjälper gärna till! Notering oförändrad vecka 8.

Lamm
Fortsatt slutsålt och Styckmästarens Utvalda från Scan är vår prio no 1. Vi har fler kunder som vill börja köpa produkterna. Tack för en stabil anmälan just nu, vi har få ändringar och stabiliteten hjälper oss att leverera det som vi har lovat till kunderna. Vi hade gärna haft betydligt fler lamm – hör av dig om du vill på leverantör hos oss!

Har du några får som inte ska vara kvar i produktionen? Vi tar gärna in dem nu, ring Slaktanmälan tel 0771-500 500.

Notering oförändrad vecka 8 samt missa inte att göra planeringsanmälan, vecka 15 tom vecka 22, för får och lamm senast den 26 februari via internet, post eller telefon.

Är du på skidort? missa inte Korv & Carve

Läs mera, klicka här

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Marknadskommentarer | Lämna en kommentar
2021 9/2

Anmäl dig nu till digitalt leverantörsmöte!

Tack för två välbesökta digitala leverantörsträffar i denna vecka. Nu vill vi påminna att du som inte hade möjlighet denna vecka har chans att vara med 15 februari. Välj mellan kl 09:00 eller kl 15:00. Träffarna tar 60 minuter inkl frågor.

Vi vill att så många som möjligt kan vara med, anmäl dig nu till:
sara.samuelsson@hkscan.com

 

Väl mött!

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i HKScan Agri, Kommunikation | Lämna en kommentar
2021 6/2

Vintern är här!

Kylan och snön har nu kommit i nästan hela landet och vi vill påminna om att ni som leverantörer håller framfartsvägar, gårdsplan och områden vid och kring lastning plogade och sandade så våra transportörer kommer fram när djur skall lastas på gården!

Tack för din förståelse!

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Transport av djur | Lämna en kommentar
2021 5/2

Marknadskommentar vecka 6

Gris
Vi har en normal säsongsmässig nedgång i efterfrågan på vissa detaljer (karré, kotlett och skinka) på den svenska marknaden. Exportpriserna är klart lägre än förväntat pga en tuff marknadssituation i Europa och då främst i Tyskland. Därför sänker vi  noteringen på slaktgris med 20 öre/kg i
vecka 6 och smågris med 10 kr/smågris.

Nöt
Vi ser ett stort intresse för nötkött på marknaden och vi får positiv feedback från våra kunder för att vi håller lagd plan och levererar det som utlovats i inledningen av året. Tack till alla Er leverantörer som är delaktiga i detta, ni är grunden i allt vi gör!  Vi vill påminna om det som vi tidigare kommunicerat; att tillsammans har vi varit smarta och sparat med oss nöt in i kvartal ett 2021 vilket är helt rätt utifrån ett långsiktigt ansvar för det svenska nötköttets utveckling!

Vi höjer noteringen med 50 öre/kg i vecka 6.  Kom ihåg att anmälan för kvartal 2 är nu öppen och vi tar gärna din planerade anmälan så fort som möjligt så vi kan fortsätta ge korrekta besked till våra kunder.

Lamm
Vi har slutsålt på allt på lamm och vi kikar på att hitta fler möjliga detaljer att bredda sortimentet med inom Styckmästarens Utvalda. Vi tar gärna fler lamm omgående. Noteringen oförändrad vecka 6.

Nu är anmälan öppen för vecka 15 tom vecka 22. Vi vill ha din slaktplanering så fort som möjligt men senast 26 februari. Din prognos är ett viktigt inspel för att vi ska göra en så korrekt plan som möjligt framåt. Leverans enligt avtalat till kunderna är basen för vår affär och lönsamhet vilket i förlängningen påverkar prissättningen för lammen i Sverige. Vi behöver fler lamm i vår affär och vi uppmanar fler att överväga att utöka sin produktion med fler tackor eller överväga fler lamningstidpunkter. Har du tomma tackor som kan gå med bagge i april-maj och lamma under september månad? De lammen köper vi gärna januari-mars 2022! Kontakta vår lammrådgivare Robban om du behöver bolla ideér kring detta.

Trevlig helg!

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Marknadskommentarer | Lämna en kommentar
2021 4/2

Starkt resultat för HKScan 2020

HKScans starka vinstutveckling fortsätter 2020. HKScan Koncernen har på två år gått från ett tufft finansiellt läge till att vara ett lönsamt företag. På två år har ackumulerad jämförbar EBIT förbättrats med över 63 miljoner euro och för första gången sedan 2015 uppnåddes lönsamhet. Försäljningen växte med +2,1% och uppgick till 1,781.0 miljoner euro. Även HKScan Sverige AB visar ett starkt resultat 2020. Försäljningen i Sverige ökar med 1,5 %, från 652,1 MEUR till 662,1 MEUR och en historiskt bra vinst görs med en ökning på 7 %, från 12 till 19 MEUR. Detaljhandelsförsäljningen ökade kraftigt medan försäljningen genom Foodservice-kanalen minskade med 22 % pga coronapandemin. Den ökade försäljningen genom Detaljhandeln har gett en ökad efterfrågan på svenskt kött eftersom andelen svenskt kött är större där än i andra kanaler.

Läs gärna hela artikeln på lantbruksnytt, klicka här

 

 

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i HKScan, Kommunikation | Lämna en kommentar
2021 25/1

Hållbara grisar på Halla gård i Västergötland belönas med HKScans Miljöpris 2020

Anders Gunnarsson på Halla gård i Kvänum, Västergötland, tilldelas HKScans Miljöpris till leverantör 2020 för sin unika kombination av utmärkt djuromsorg och hållbart lantbruk med ett helt slutet kretslopp som vision. Gårdarnas miljöarbete spelar en viktig roll när det gäller att minska klimatavtrycket av svensk livsmedelsproduktion. För att uppmärksamma de miljöåtgärder som görs på gårdarna, för att inspirera och driva miljöarbetet i det svenska lantbruket framåt har HKScan Sverige initierat Gårdsinitiativet och delar varje år ut Miljöpriset.

​​​​​​​Halla gård drivs av Anders Gunnarsson som är grisbonde i femte generationen på gården i Kvänum i Västergötland. Anders är en nytänkande visionär som kombinerar utmärkt djuromsorg med hållbar drift av gården, där slutmålet är ett helt slutet, icke-fossilt kretslopp.

Cirka 11 500 årsgrisar lever ett liv så nära sitt naturliga beteende som möjligt, där de kan välja att gå ut när de vill för att böka och beta. Även inomhus kan grisarna gå fritt på stora ytor med generös takhöjd och naturlig ventilation.

Gården har 500 hektar växtodling i form av spannmål men även åkerböna och lupin och kan på det sättet undvika importerat, sojabaserat foder. Djurens gödsel försörjer gårdens egen biogasanläggning och resterna används som näring i odlingarna. Biogasen som produceras gör Halla gård självförsörjande på värme och el. För att gynna den biologiska mångfalden så odlar Anders också blommande gröda till pollinatörerna på en yta som motsvarar cirka 30 fotbollsplaner

Resultatet blir ett griskött av hög kvalitet och med lägre klimatavtryck. Köttet säljs i dagligvaruhandeln under varumärket Hållbarhetsgrisen och har ett uppmätt klimatavtryck på 2,6 CO2e/kilo kött* (genomsnittet för svenskt griskött ligger på 3,5 CO2e/kg) vilket ligger i linje med svensk kyckling.

Halla gård är en av de gårdar som ingår i HKScans hållbarhetsprojekt Gårdsinitiativet. Syftet med projektet är att tillsammans med svenska bönder minska klimatavtrycket från svenska gårdar och svenskt kött. Med hjälp av 100 olika aktiviteter för att minska klimatavtrycket ska HKScan, tillsammans med gårdarna, arbeta för att öka varje gårds miljöfördelar, exempelvis genom att öka biologisk mångfald, förbättra djurhälsan och minska övergödningen. Alla aktiviteter anpassas efter varje gårds individuella förutsättningar.

* Livscykelanalysberäkning utförd av RISE forskningsinstitut med utgångspunkt i benfritt kött
Juryns motivering:
Anders Gunnarsson på Halla gård får priset för sitt visionära nytänk och unika kombination av utmärkt djuromsorg och hållbarhetsarbete som både inspirerar och visar att det är möjligt att utveckla en mer hållbar svensk köttproduktion med minskat klimattryck. Anders är en förebild och inspiratör som gärna delar med sig av sina erfarenheter till andra djurproducenter vilket har stort värde. Grisarna som produceras här kommer verkligen från en gård med hållbarhet nära hjärtat!

”Vilken fantastiskt rolig nyhet! Det visar verkligen att vi arbetar i rätt riktning med hållbarhetsarbete här på gården och det gör mig ännu mera motiverad att jobba vidare för ett ännu lägre klimatavtryck” säger Anders när han nås av nyheten om priset.

Priset delas ut av HKScan Sverige och juryn bestod i år av: Maria Dundeberg, försäljningsdirektör Retail, Sara Samuelsson, projektledare CR, Maria Larsson, kvalitetsdirektör, Annelie Lundell, direktör R&D, Lotta Thiele, HR-direktör, Lo Coucy direktör affärsutveckling, Magnus Lindholm, operativ chef och Ylva Swenzén, kommunikationsdirektör

För ytterligare information kontakta
Magnus Lindholm, Operativ chef, HKScan Sverige, telefon: +46 511 254 17
Sara Samuelsson, Projektledare CR, HKScan Sverige, telefon: +46 70 953 02 87
Anders Gunnarsson, Årets Miljöpristagare 2020, telefon: +46 70-6270114

Postat den av Sara Samuelsson.
Publicerat i Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för Hållbara grisar på Halla gård i Västergötland belönas med HKScans Miljöpris 2020
2021 15/1

Marknadskommentar vecka 3

Gris
Vi har sedan en tid svängning på världsmarknaden vilket gör att våra exportpriser har blivit klart lägre. Dessutom har efterfrågan på den svenska marknaden normaliserats. Vår slakt och styckning följer plan. Noteringen sänks vecka 3 på slaktgrisar med 25 öre/kg, sugga -25 öre/kg samt smågris -10 kr/st.

Nöt
Oförändrad och god efterfrågan. Slakt och styckning följer plan. Vi har många förfrågningar från kunder som vill göra affärer med oss just nu – du som levererar till oss ska veta att alla djur behövs framåt! Notering oförändrad vecka 3.

Lamm
Allt slutsålt på lamm och vi slaktar mindre än vi önskar. Vi tar mycket gärna fler lamm i anmälan alla veckor, men framför allt vecka 6-10. Får tar vi omgående. Kontraktstillägg lamm höjs 2 kr/kg vecka 3. Återgång till viktsintervall bäst betalt för Märkeslamm (16-22,9 kg). KRAV-lamm tillägg höjs 1 kr/kg.

God djuromsorg och hög livsmedelshygien
Uppdrag Granskning sänder den 13 januari och 20 januari två program med fokus på avvikelser i djuromsorg på KRAV-certifierade lantbruk samt avvikelser i hygien och livsmedelssäkerhet på slakterier. Med anledning av det vill vi klargöra några saker avseende hur vi på HKScan arbetar med att säkerställa god djuromsorg och god hygien på våra slakterier.

Vanvård av djur är helt oacceptabelt. Vår uppfattning är dock att djuromsorgen på svenska gårdar generellt är mycket god, vilket vi kan vara stolta över. Tyvärr finns det undantag, precis som på andra områden, och det är viktigt att hitta dessa fall och komma tillrätta med problemen.

Sverige har ett myndighetssystem med ansvar för att kontrollera och följa upp djurskyddet samt utfärda sanktioner. Det är Länsstyrelsen som har det yttersta ansvaret för att kontrollera att djuromsorgen på gårdarna lever upp till lagstiftningen.

Vi på HKScan, liksom övriga aktörer på marknaden, har naturligtvis också ett ansvar för att upptäcka avvikelser. För oss är djurskyddsarbetet en självklar och viktig del av de dagliga rutinerna, och det finns ett antal systematiska kontrollpunkter där eventuella brister i djuromsorg kan upptäckas;
-när djurtransportören hämtar djuren
-vid varje leverans av djur gör den enskilde djurägaren en djurägarförsäkran
-veterinär från Livsmedelsverket närvarar vid ankomst slakteri och under själva slakten
-besök av inköpare på gårdar

Förutom god djuromsorg skall Livsmedelsverket även säkerställa hög livsmedelssäkerhet genom kontroller av slaktprocessen på slakterierna. Eventuella avvikelser påpekas och korrigeras. God slakthygien är grundläggande och ett fundament i våra tillverkningsprocesser och säkerställs med hjälp av goda arbetsrutiner, utbildad personal och bra utrustning. Myndigheternas kontinuerliga kontroller är också värdefulla i arbetet med att identifiera och korrigera ev. brister.

Du finner mer information via Svenska Köttföretagen, klicka här eller LRF, klicka här

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Kommunikation, Marknadskommentarer | Kommentarer inaktiverade för Marknadskommentar vecka 3
2021 13/1

Digitalt leverantörsmöte 2021

Samtliga våra djurleverantörer hälsas välkomna att delta på HKScans digitala leverantörsmöte i februari. Mötet håller på ca. 1 timme och vi kommer bland annat prata om HKScans resultat under 2020, aktuellt om respektive djurslag och även höra en hälsning från Lars Appelqvist, HKScan Sveriges nye VD.

Skicka ett mail till sara.samuelsson@hkscan.com med ditt namn, e-post och leverantörsnummer samt om du vill delta den 8 februari kl. 09.00 eller kl. 15.00 eller den 15 februari kl. 09.00 eller kl. 15.00 så återkommer hon med information.

Postat den av Sara Samuelsson.
Publicerat i Kommunikation | 2 kommentarer
2021 12/1

Zero Carbon

Nu är vi redan inne en bit på 2021 och idag är vi glada över att kunna presentera HKScan-koncernens övergripande klimatplan Zero Carbon.

HKScan har som mål att uppnå netto noll klimatavtryck i vår egen industriella produktion i slutet av 2025 och att uppnå netto noll klimatavtryck för hela värdekedjan, från gård till konsument, i slutet av 2040. Målen berör alla våra hemmamarknader; Finland, Sverige, Baltikum och Danmark. För att uppnå dem behöver vi ytterligare reducera våra utsläpp signifikant samtidigt som vi ökar kolbindningen tillsammans med er, våra leverantörer, och andra partners.

Från plan till klimatåtgärder
Tillsammans med experter från KPMG, som specialiserat sig på beräkningar av koldioxidavtryck, har vi definierat och beräknat våra utsläpp från hela värdekedjan. Kartläggningen av våra utsläppskällor gör det möjligt att vidta de åtgärder som har allra störst effekt.

2019 uppgick HKScans totala klimatutsläpp, från gård till konsument i samtliga länder till 2,4 megaton koldioxidekvivalenter (CO2e)*. I länderna i Östersjöregionen står livsmedelsproduktionen för cirka 20 procent av klimatutsläppen varav köttproduktionen motsvarar cirka hälften. Inom köttproduktion är de största utsläppskällorna relaterade till foderproduktion och markanvändning.

Vi har sedan 2014 minskat utsläppen från vår egen industriella produktion med mer än 70 procent, bland annat genom att introducera förnyelsebar elektricitet vid våra produktionsanläggningar och genom att systematiskt effektivisera energianvändningen. I slutet av 2020 använde samtliga produktionsanläggningar förnyelsebar elektricitet.

Jordbrukets klimatpåverkan reduceras genom samarbete
Under de första åren i klimatplanen Zero Carbon, kommer vi att tillsammans med er och externa partners arbeta med att reducera jordbrukets klimatpåverkan genom minskad klimatpåverkan av foderproduktionen. Det gör vi genom att optimera användningen av gödning och andra produktionskomponenter. Att främja effektivt resursutnyttjande och kolinbindning i åkermark är centralt.

CR- arbete kommer att bli en allt viktigare del i vårt samarbete. Det kommer att kräva extern expertis vilket innebär att förutom oss och er, så involverar vi andra företag, experter och forskningsorganisationer. Tillsammans ska vi arbeta fram nya sätt att minska klimatpåverkan som vi kan implementera på våra hemmamarknader.

Vår svenska klimatsatsning tillsammans med er leverantörer, Gårdsinitiativet kommer att fortsätta som planerat.

*HKScans klimatavtryck har kalkylerats enligt GHG protokollet (scope 1 – 3). KPMG har validerat att uppgifterna är exakta och fullständiga.

 

 

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i HKScan, Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för Zero Carbon
Prenumerera

HKScan Agri
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com

Terms of Use

Integritetsmeddelande