Från Gård
till Gaffel

2020 5/8

Exempel på INTE godkänd märkning av får till slakt

Tänk på att se över djurens märkning i god tid innan leverans så du hinner beställa ersättningsbrickor utifall djuret har förlorat sin märkning.

Information om märkning och beställning av märkning hittar du här, http://www.jordbruksverket.se

OBS bilden är ett exempel på EJ godkänd märkning, men som tyvärr inte är så ovanlig. Djurets identitet måste då utredas och säkras innan slakt kan ske alternativt måste slaktkroppen destrueras efter avlivningen.

 

Du kan alltid ringa Slaktanmälan eller din Inköpare om du är osäker, telefon 0771-500 500.

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Får & Lamm | Lämna en kommentar
2020 23/7

Utökat viktsintervall bäst betalt förlängs två veckor

Vi har en hög efterfrågan på lamm och vi vill förse våra kunder med produkter så långt som vi bara kan och förlänger därför pågående sommar-kampanj på lamm med två veckor. Kampanjen gäller därmed tom vecka 33:

-utökat viktsintervall för bäst betalt. Ordinär lätt och Ordinär tung har samma pris som Märkeslamm (samma pris för lamm i hela intervallet 14-25,9 kg)

-kontraktstillägg utbetalas för 3+ lamm (noteringens fettavdrag påverkas ej)

Vi tackar för den ökande mängd lamm hittills i sommar men vi kan både sälja mera och slakta mera – så väg gärna igenom lammen och hör av er för bokning av leveransvecka, tel 0771-500 500 och välj Slaktanmälan.

Vi har också utrymme för anmälan och slakt av tackor i juli och början av augusti.

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Får & Lamm | Lämna en kommentar
2020 6/7

Nya tips om bete – betesbloggen

Då var det dags för en uppdatering av betesbloggen, en månad har gått sedan sist och förutsättningarna har snabbt ändrat sig. Betesbloggen handlar ju egentligen inte om att åtgärda brister eller korrigera fel utan om att undvika att trilla ner i groparna som finns.Värmen i halva juni och framåt påverkade kvalitetsförloppet på gräs negativt, samtidigt är vi i en viktig period där tackans mjölk minskar och lammen ska näringsförsörja sig på egen hand via bete och tillskottsutfodring.

Lite från innehållet 

Kvalitén är nu sämre på betet -> agera!

Beräkna och planera!

När kan nuvarande fållor vara på bana igen? Hur?

Tillskottsutfodring på bete inkl kalkyl

Klicka här för att läsa hela artikeln, HKScan betesbloggen juli 2020

Trevlig sommar//Gunnar Danielsson och Elisabeth Svensson

 

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Får & Lamm | Kommentarer inaktiverade för Nya tips om bete – betesbloggen
2020 3/7

Höjning nöt vecka 28

Vi har en bra försäljning och stort tack för en god anmälan av boskap i hela landet!

Notering höjs vecka 28 på både ungnöt och ko. Se notering för hela prisinformationen, äldre nöt/kor 75 öre/kg i bäst betalda/över 275 kg. Ungnöt höjs mellan 50 öre/kg och upp till 1,50 kr/kg beroende på djurkategori och viktsgrupp.

KRAV-tillägg höjs enligt lagd plan med 50 öre/kg vecka 28. From vecka 28 inkluderas klass P+ djur för KRAV-tillägg.

Fortsätt gärna att planeringsanmäla boskap kvartal 3-4, det går även att göra via internettjänsten.

Trevlig sommar!

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i HKScan Agri, Kommunikation, Marknadskommentarer | Kommentarer inaktiverade för Höjning nöt vecka 28
2020 3/7

Ja, vi vill också att allt blir som vanligt igen…

Vi passar på att repetera kloka saker för att hjälpas åt att minska smittspridningen av viruset Covid-19! Så här skrev vi på bloggen i mars och det är lika aktuellt och gällande idag:

Kundkontakter som normalt
Vår ambition är att ge samma service som normalt, men vi anpassar naturligtvis våra kontakter efter situationen. Det kan handla om att besöka kunder vid andra tider än normalt, eller att mötas digitalt, via telefon och mejl. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anordnar därför inga större fysiska sammankomster.

Att ha en god handhygien är det viktigaste sättet att motverka spridning av viruset

Tvätta alltid händerna när du kommer in, innan du lagar mat eller äter, efter toalettbesök eller byte av blöjor, efter att du har snutit dig, hostat eller nyst och när du har rört samma ytor som en smittad person.

Risken för att exponeras för viruset är lägre om
…du pratar eller samverkar ansikte mot ansikte på något annat sätt med en coronasmittad person i mindre än 15 minuter på ett avstånd som överstiger två meter.

Tänk på att 
Tvätta händerna ofta och undvik att röra vid ansikte eller ögon. Det krävs nära kontakt med någon som är sjuk för att bli smittad. Var lite återhållsam med handskakningar och kramar som hälsningsrutin. Undvik att resa till områden med okontrollerad smittspridning.

Du skyddar andra genom att hosta och nys i en pappersnäsduk eller i armvecket. Undvik att komma nära andra om du känner dig sjuk. Det finns i dagsläget inget vaccin.

Vi följer strikt de riktlinjer och råd som nationella
myndigheter ger

Dessutom vidtar vi följande åtgärder:

Vi skyddar oss själva och andra genom att vara extra noga med hygien etc.

Vi stannar hemma vid minsta symptom på sjukdom.

Vi minimerar fysiska möten och ersätter med digitala när det är möjligt.

Vi minimerar våra resor och arbetar om möjligt hemifrån.

Vi inför extra restriktioner för besökare.

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för Ja, vi vill också att allt blir som vanligt igen…
2020 2/7

Vilka miljöområden arbetar vi med?

Dessa sex miljöområden har sitt ursprung från de planetära gränserna1 och det är dessa områden vi har valt att använda som grund i Gårdsinitiativet. I projektet är det viktigt att vi får med alla de områden där jordbruk och djurhållning har en väsentlig miljö- och klimatpåverkan. Det är viktigt för miljön och verksamheten på gården att man har ett helhetsperspektiv för att minska miljöpåverkan, samtidigt som man också ökar de fantastiska miljönyttor som djurhållning faktiskt innebär, t.ex. den ökade biologiska mångfalden. Vår vision är att alla gårdar i framtiden ska ha dessa områden i bakhuvudet i det dagliga arbetet med djurproduktionen. Vid en ny investering, när växtföljden ska bestämmas eller när sprutan fylls på med växtskyddsmedel så ska hållbarhetsaspekten alltid finnas med. Ett sätt för gårdarna i Gårdsinitiativet att jobba med dessa områden är att genomföra insatser från vår 100-lista som bland annat handlar om initiativ för en ökad biologisk mångfald, bättre djurhälsa, lägre vattenanvändning, minskad övergödning och smartare energiförsörjning. Insatserna i 100-listan ger både en minskad klimatpåverkan, ökade miljönyttor men är samtidigt också ofta lönsamma för den enskilda gården.

1https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html

Postat den av Sara Samuelsson.
Publicerat i Gårdsinitiativet | Kommentarer inaktiverade för Vilka miljöområden arbetar vi med?
2020 26/6

Marknadskommentar vecka 27

Gris
Vi har en bra efterfrågan som helhet i vår grisaffär och vi välkomnar därför nya leverantörer till oss! vi hämtar omgående. Smågrisnoteringen höjs 10 kr/st vecka 27.

Vi kommer att göra en ombyggnad i sugglinjen i Kristianstad i augusti så vi ringer just nu våra leverantörer för att gemensamt planera så att det ska fungera så bra som möjligt.

Nöt
Fortsatt god efterfrågan på svenskt nötkött och styckmästarens utvalda! Tack för ert samarbete med planeringsanmälan för andra halvåret. Notering vecka 27 oförändrad.

Vi vill påminna om att kalvförmedlingen flyttar inga kalvar vecka 28-29 men det går utmärkt att ringa och anmäla kalvar som vanligt.

Lamm
Riktigt bra drag på våra lammracks! grillarna går för fullt anar vi. Vi har en fortsatt hög slakt som tom ligger över ursprunglig plan. Notering vecka 27 sänks 1 kr/kg på märkeslamm.

Nu rullar sommarkampanj på lamm igång som innebär utökat viktintervall för bäst betalt: ordinär lätt och ordinär tung höjs så priset blir det samma som märkeslamm. Kontraktstillägg betalas för fettgrupp 3+, tänk på att noteringens fettavdrag för 3+ kvarstår.

Leverantörer med kontrakt är nu klara med sin planeringsanmälan och nu hälsas alla välkomna att höra av sig för anmälan av lamm tom vecka 39. Du kan också anmäla lamm från vecka 45 och framåt. Veckorna däremellan öppnar vi när planeringsanmälan är klar i slutet av augusti.

Sommar
Nu tar vi uppehåll med marknadskommentarerna och återkommer i augusti. Vi önskar alla en riktigt trevlig sommar och tack för ett fantastiskt samarbete under första halvåret!

Glöm inte att följa oss på Instagram! Lägg till oss idag!

Gå in på Instagram och sök ” hkscanagri_se ”

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Marknadskommentarer | Kommentarer inaktiverade för Marknadskommentar vecka 27
2020 25/6

Gårdens kretslopp

Allt hänger ihop! Utan djur, inget naturligt och hållbart kretslopp! Vi på HKScan och våra leverantörer jobbar dagligen för att lantbrukshjulet ska fortsätta snurra och bidra med produkter och resurser till flera delar av både samhället och naturen.

Postat den av Sara Samuelsson.
Publicerat i Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för Gårdens kretslopp
2020 23/6

Gårdsinitiativet

Gårdsinitiativet är HKScans nästa och längsta klimatkliv hittills. Tillsammans med Sveriges gårdar, våra leverantörer så ska vi göra en av världens redan mest klimatsmarta kött- och charktillverkning ännu mer hållbar. Tanken med projektet är att belysa och skapa klimat- och miljöpositiva effekter utifrån varje gårds förutsättningar. Målet är att minska svenskt kötts klimatpåverkan och öka miljöfördelarna.

Fram till 2030 vill vi:

  • Minska klimatpåverkan från kött med 20%
  • Öka arealer som gynnar biologisk mångfald med 5%
  • Minska övergödning med 20%

Under sommaren och hösten kommer bloggen fyllas med inspirerande och lärorika inlägg där ni bland annat kommer att få följa med till våra pilotgårdar för att höra hur långt de kommit med sitt hållbarhetsarbete men även konkreta tips och råd på hur ni ska tänka vid utvecklingen av er framtida produktion.

Postat den av Sara Samuelsson.
Publicerat i Gårdsinitiativet | Kommentarer inaktiverade för Gårdsinitiativet
2020 22/6

Vi saknar er också – inga grillkvällar i Småland

Claes och Hanna har fått många samtal och frågor om hur det blir med Grillkvällarna i augusti i år? Vi vet att det är väldigt uppskattade kvällar vilket inte minst märks på uppslutningen med 200-300 deltagare per kväll.

Som nu läget är i år så får vi avstå att arrangera träffar i sommar. Vi tackar alla för er fantastiska engagemang och intresse och vi önskar er en riktigt härlig sommar!

Claes Ljungqvist och Hanna Ragnar Karlberg

Ca 250 personer kom till träffen och fick bra information, se en fin gård och äta goda hamburgare.

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i HKScan Agri, Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för Vi saknar er också – inga grillkvällar i Småland
Prenumerera

HKScan Agri
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com