SAMMA KUNSKAP
NYTÄNK OCH TEAM
NU ÄR VI
HKSCAN AGRI

2017 19/5

Marknadskommentar vecka 21

Gris
Vi ser en liten ljusning nästa vecka och hoppas på att vi får ett mer långsiktigt bättre väder! Notering oförändrad vecka 21.

Vi ses i Tylesand söndag-tisdag på grisföretagarnas årliga stämma!

Nöt
Trots bra grillväder ser vi inte samma sug efter nötkött att grilla. Noteringen sänks 50 öre/kg vecka 21. KRAV-tillägg sänks 1 kr/kg.

Hör av dig om du vill ha hjälp med livdjur!

Lamm
Lite samma läge som på nöt, konsumenterna verkar föredra att grilla fläsk just nu. Trist med kortvecka som ger en lägre slakt trots att vi tvärtom har en högre anmälan. Många har ont om bete och slutgöder lammen snabbare inne på stall i år.

Vi ses i Sunne i helgen på Fåravelsförbundets stämma och lammriksdag. HKScan Agri är utställare och sponsor av kött.

Övrigt
Det är helgdag torsdagen den 25 maj vilket innebär att likvid avräkning vecka 19 finns på konto onsdagen den 24 maj.

Trevlig helg!

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Marknadskommentarer | Lämna en kommentar
2017 17/5

Årsresultat 2016 för HKScan Hampshire

Hampshireåret 2016 har visat på goda resultat och framsteg. Under året har avelsmålet för Hampshire justerats vilket innebär högre tryck på produktionsegenskaper som tillväxt och foderförbrukning, samt ökat tryck för osteokondros. Egenskaper som de senaste åren visat stor framgång, som späcktjocklek och köttprocent, har fått en lägre vikt i avelsmålet. Målet med faderrasen är grisar med hög tillväxt och köttprocent, effektiv foderomvandlingsförmåga och med god hållbarhet. Förutom stora framsteg av dessa egenskaper tillkommer RN-genen som ger Hampshire dess unika köttkvalité. Hampshire har också, genom DNA-analyser, visat sig vara extra motståndskraftig mot E. coli. 

Resultaten för 2016 visar att galtarna har haft en medeltillväxt på 733 gram per dag från födsel till 100 kg, dvs. endast 134 dagar till 100 kg! Späcktjockleken vid 100 kg har minskat 0,4 mm till 7,6 mm. Galtarna som testats i foderautomater har i medel förbrukat 141 kg foder mellan 35 och 100 kg, vilket är 10 kg mindre i jämförelse med förra året! I samma intervall har de växt 1098 gram per dag i genomsnitt, vilket är en ökning på 60 gram per dag jämfört med förra året. Resultaten från styckade djur visar att osteokondros fortfarande håller sig på en mycket låg nivå. Under året var köttprocenten för alla slaktade Hampshiredjur (gyltor och galtar) 62,0 %.

 De genetiska trenderna visar att den totala vinsten under de fyra senaste åren är 21 SEK per slaktsvin och år. Tillväxten ser riktigt bra ut; 0,5 färre dagar till 35 kg och 1,3 färre dagar till 100 kg. Foderförbrukningen minskar med 1,6 kg per gris och år (perioden 35-100 kg). Köttprocenten ökar med 0,7 % per år samt späcktjockleken minskar med 0,4 mm.

Tidigare exporterades levande galtar till JSR Genetics i Storbritannien men sedan uppbyggnaden av deras avelsbesättning tar de numera fram egna galtar till seminstationerna och bruksbesättningarna. Under året har export av frysta semindoser skett till avelsbesättningen i Storbritannien, samt till Schweiz.

Glädjande ses en ökad efterfrågan av Hampshire hos besättningarna runt om i landet. Seminförsäljningen av Hampshire i Sverige ökade med 11,4 % under 2016, och med hela 26,3 % i Norge.  Det är ett tydligt tecken på hur kostnadseffektiv och uppskattad Hampshire är!

För mer information, www.nordicgenetics.se

Postat den av Göran Niléhn.
Publicerat i Gris, HKScan, HKScan Agri, Nordic Genetics | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar
2017 16/5

Dikoblogg nr 10

Vill du läsa mer, klicka här, här och här.

Postat den av Anna-Maria Larsson.
Publicerat i Foder | Lämna en kommentar
2017 16/5

Har du koll på nötdjurens klövar?

Här kommer en kort blogg om klövhälsa. Sammanfattningsvis är klövskador smärtsamt för djuren och de resulterar oftast i ett inkomstbortfall för djurhållaren.

Klövsjuka djur har bland annat kortare livslängd, vilket innebär ökade rekryteringskostnader, nedsatt fruktsamhet, minskad mjölkavkastning, minskad tillväxt och större risk för att utveckla andra sjukdomar.

Försummad klövvård är dessutom inte förenlig med svensk djurskyddslagstiftning. Genom kunskap om orsakerna till klövohälsa kan problemen förebyggas och minskas.

Här kan du läsa mera i broschyr framtagen av Länsstyrelsen

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Nöt | Lämna en kommentar
2017 14/5

Nu gäller det att vara taktisk och fatta kloka beslut!

Nu får vi många samtal från oroliga och informationstörstande får- och lammproducenter som vill ha tips och råd hur man skall göra med tanke på den mycket kalla, torra, sena våren. Över hela landet ser vi sen och svag start av både bete och slåttervallar. Nu gäller det att tänka till och göra taktisk rätta valen! Jag vill påminna om att det gäller att hitta bra lösningar både för tackor och lamm. Blir besluten fel äventyrar du nästa betäckning och nästa års lamning eller så står du med en stor mängd vinterlamm i höst – vinterlamm som inte var tänkta eller planerade. Även om säsongen skulle bli bättre, tillexempel efter midsommar, så har eftersatta, ”misshandlade” lamm svårt att komma igång och svara på de förbättrade betingelserna. Det gäller att hålla dem i fin form hela produktionstiden helt enkelt! Jag har varit i kontakt med Gunnar Danielsson som är en erfaren lammproducent som har stor kunskap om gräs, här kommer hans tips!

Betessäsongen 2017 fram tills nu
Under normala år brukar betestillväxten dra igång rätt fort i slutet av april med en produktion av 10-15 kg/ts per hektar och dag. Även om det kommer enstaka dagar med bakslag i vädret brukar tillväxten ha en rätt stadig ökning mot 20-40 kg/ts per dag och hektar i andra halvan av april.

I år har vi fått ett helt annat förlopp på betestillväxten. Vintern 2016/2017 var mild och gynnsam och tillväxten startade tidigt, redan i slutet av mars med en tillväxttakt på cirka 10 kg/ts per hektar och dag. Efter väderomslaget till kall luft i mitten på april sjönk betestillväxten dock drastiskt. Fortfarande idag den 14 maj, ligger den dagliga tillväxttakten på betet kvar på cirka 5 kg ts/dag och hektar. Nästan inga lammproducenter har betesmarker som kan ge tillräckligt med foder till djuren vid så låg tillväxt under en så lång period. De ihållande låga natt-temperaturerna och den hårda vinden har gjort att en stor del av de nya bladskott som anlades under höst och vår har försvunnit. Det är ett stort behov av både nederbörd och högre temperaturer för att stimulera ny tillväxt. I den senaste 10-dygnsprognosen för södra Sverige utlovas inget regn alls men i alla fall stigande temperaturer.

Betes och vallplanering för perioden 15 maj-15 juni
Normalt är det här den enklaste perioden att planera för under fåråret. Djuren är utsläppta och tillvanda vid betet. Betestillväxten är god. Vallskörden närmar sig, och i slutet av juni kan man få tillgång till parasitfri vallåterväxt till lammens beten. I år ser läget helt annorlunda ut. De flesta fårägare står idag inför tre mycket tuffa beslut som måste tas rätt snabbt om inte säsongen skall sluta med att 90 % av lammen slutar som vinterlamm.

Beslut 1
En realistisk planering för hur tackor och lamm skall försörjas med bete under perioden 15 maj-15 juni. De flesta har idag egentligen bara två bra alternativ:
Alternativ 1. Beta slåttervallarna.
Alternativ 2. Starta med kraftfodertillskott på betet, 3-5 hg om dagen/per tacka/per lamm.
Alternativ 3. Fortsätta med intensivt bete på den lilla mängd som finns, detta kan dock få stora negativa konsekvenser på sikt. De flesta betena idag har alldeles för låg mängd per hektar för att ge ett tillräckligt betesintag per dag. Minst 8-1000 kg ts bete behövs. Eftersom beteskvaliten är kanonhög är risken stor att tackorna mjölkar hårt på hullet och tappar 200-300 gram kroppsvikt om dagen. Tackor som tappar mycket vikt under de första 6 veckornas laktation kan få mycket svårt att hålla mjölkproduktionen under senare delen. Tackor med stora vikt- och hullförluster ökar också risken för parasitproblem och juverproblem och inte vara i bästa form inför ny betäckning längre fram under säsongen!

Beslut 2
Gräset på naturbetesmarkerna kommer att börja gå i ax om cirka 10-15 dagar. Tyvärr kommer axgång att ske oavsett att betesmängden kan vara för låg för att ge ett tillräckligt betesintag för lakterande tackor. Har man endast får som betar måste man beta ner alla beten hårt och nogrant innan stråskjutningen startar. Utan kontroll på gräsets stråskjutning blir det svårt eller omöjligt att få något vettigt ekonomiskt utbyte av resten av betessäsongen. Har man mycket djur som man stödfodrar på åkermark börjar tiden bli knapp för att kunna beta ner naturbetesmarken.

Beslut 3
Dina slåttervallar, ska de slås? putsas? eller betas ? Blir det varm och torrt i fortsättningen är det stor risk att de glesa uttorkade vallar vi har fortsätter att växa mest med strån, stjälkar och ax. Kanske måste du överväga att putsa ner vallen för att få en ny bladrik tillväxt. Tyvärr är det så med de flesta gräsen att du kan inte putsa av gräset innan strået har börjat skjuta upp. Innan dess blir putsningen verkningslös. Gör man det för tidigt så kommer strået att återbildas och komma tillbaka. Vallar med mycket timotej och svingel kan därför inte putsas för tidigt, inte innan slutet på månaden. Detta gör tyvärr beslutet ännu svårare.

Vi följer utvecklingen och återkommer med en ny uppdatering inom ett par veckor hälsar HKScans Producenttjänster Lamm i samarbete med Gunnar Danielsson.

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Får & Lamm | Etiketter , , | Lämna en kommentar
2017 12/5

Marknadskommentar vecka 20

Gris

Efter en fantastik grillhelg blev det snö i stora delar av landet! Men likväl en balanserad efterfrågan.  Noteringen är oförändrad.

Nästa helg, på söndag, inleds Sveriges Grisföretagares årsstämma. Vi är självklart på plats och i år har ni även möjligheten att lyssna på vår koncernchef Jari Latvanen, på scen 13.30 måndag den 22/5.

Nöt

Vi följer plan och efterfrågan är även på nöt balanserad. Har ni betesdjur att sälja, hör av er till våra inköpare. Noteringen är oförändrad.

Lamm

Stabil efterfrågan på både får och lamm och vi producerar över plan. Högt tryck i nyanmälan pga torka, frost och kyla som ger en sen start på bete och slåttervallar. Många tar beslutet att ha kvar lammen inne och köra på dem för fullt med kraftfoder.

Vi har hög anmälan vecka 22, se gärna över vikten på dina lamm och justera anmälan i extra god tid. Ring slaktanmälan tel 0771-500 500. Tack för din hjälp!

Nästa helg är det Lammriksdag i Sunne. Hkscan sponsrar med kött och finns på plats med monter. Kom och träffa Inköpsdirektör Torbjörn Lithell och delta i vår monter tävling – hoppas vi ses!

Postat den av Göran Niléhn.
Publicerat i Marknadskommentarer | Lämna en kommentar
2017 11/5

Välkommen på fältvandring!

Att få till en bra avvänjning av lamm ute på betet och hålla kvar lammen på en bra tillväxt är inte helt lätt. Här finns en stor potential! Dels är gräs billigare än kraftfoder och dels ger en snabb tillväxt en lägre produktionskostnad i kombination med ett bättre slaktpris. Avvanda lamm är känsliga och får inte utsättas för onödig stress samtidigt som de behöver smakrikt, parasitfritt, näringstätt gräs! För att öka möjligheterna att lyckas och lära sig mera ordnar HKScan tillsammans med Lammproducenterna, Sörmland Fåravelsförening och Östgöta Lamm två fältvandringar med tema ”Avvänjning och tillväxt på bete”

Plats och datum
7 juni klockan 18.00 Valdemarksvik – Crister Nilsson & Anna Hägge Nilsson

12 juni klockan 18.00 Kungsör – Tomas & Anna Olsson

Program
Vi jobbar i stationer och går igenom följande under respektive kväll:

– gårdens förutsättningar och produktion
– Gunnar Danielsson, Olsson frö, pratar grödor för växande lamm, renovering av äldre beten och vallar
-avvänjning i praktiken-hur göra för att nå bästa resultat?

Planering inför sommaren
Tänk på att planera för sommarens lamm redan nu. När skall avvänjning ske? Vad skall lammen ha för bete då? När skall lammen gå till slakt? Vilken tillväxt betyder de att de måste takta på? Gör en plan och kom till Fältvandringarna för tips och inspiration!

Information och anmälan
Kvällen är kostnadsfri och HKScan bjuder på grillad hamburgare! Klicka här för anmälan!

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Får & Lamm | Etiketter , , , | Lämna en kommentar
2017 5/5

Marknadskommentar vecka 19

Gris

Äntligen blev det vår och grillsäsongen drog igång. Vi möter solen med höjd notering. Slaktgris + 0,25 öre/kg samt smågris + 20 kr/smg.

Glöm inte att anmäla er till Grisföretagarnas årsstämma i Halmstad den 22 maj, vi ses där!

Nöt

Det börjar röra på sig gällande efterfrågan på betesdjur. Har du betesdjur att sälja, hör av dig till din inköpare.

Lamm

Bra fart i efterfrågan och anmälan just nu. Tänk på att väga lammen regelbundet och korrigera anmälan vid behov. Har du missat lägga in planeringsanmälan för sommarens slakt? Då är det hög tid att göra detta nu.

Kom ihåg våra Fältvandringar tema Tillväxt avvanda lamm på bete tillsammans med Lammproducenterna, Olssons frö och lokala fåravelsföreningarna.

  • Valdemarsvik 7 juni
  • Kungsör 12 juni

Läs hela programmet på www.hkscanagri.se och där kan du också anmäla dig – hoppas vi ses!

 

Nu är biljetterna till Gårdsmiddag släppta! Nu släpper vi biljetterna till Scan Gårdsmiddag 2017 – en matupplevelse på fyra utvalda samarbetsgårdar runtom i Sverige som tar middagen tillbaka till ursprunget.

Njut av vackra vyer och köttdetaljer av högsta kvalitet med menyer komponerade av Sveriges bästa restauranger – AG, TOSO, Holy Smoke BBQ och Johannes Kök.

 

Postat den av Göran Niléhn.
Publicerat i Marknadskommentarer | Lämna en kommentar
2017 1/5

Välkommen på gårdsträff!

Den 11 maj kommer vi att besöka Ove och Annika Gustafsson på Forstena gård som ligger bara tio minuters bilfärd från Trollhättan.

Gården är inriktad på ungnötsuppfödning med en mindre avdelning dikor av rasen Charolais. Uppfödningen baseras därmed till största del på inköpta djur som vid ankomst till gården inhyses i ett mottagningsstall med avskilda boxar. Fram tills slutgödningen inhyses djuren i spaltboxar och under slutgödningstiden i liggbås.

På gårdens 465 ha odlas gräs- och majsensilage, åkerböna, utsäde av spannmål och vallfrö samt spannmål till avsalu.

Vi kommer att samlas klockan 12 för att äta hamburgare och prata, därefter får vi en rundvisning på gården som avslutas med chans till frågor och diskussioner. Vi ser mycket fram emot att besöka Ove och Annika och ta del av deras erfarenhet kring ungnötsuppfödning.

Adress: Forstena Gåd, Forstena 305, 461 93 Västra Tunhem.

Varmt välkomna!

Postat den av Göran Niléhn.
Publicerat i Grilla, HKScan Agri, Nöt | Etiketter , , | Lämna en kommentar
2017 28/4

Marknadskommentar vecka 18

Gris
Det kalla vädret gör att grillförsäljningen inte kickar igång riktigt. Vi hoppas att vädret snart vänder och att alla drar igång utesäsongen i sina trädgårdar och uteplatser. Notering oförändrad vecka 18.

Kom ihåg Sveriges Grisföretagares stämma i Halmstad 22 maj – hoppas vi ses!

Nöt
Det finns gott om kött på marknaden. Fortsatt okej på färs men ädla detaljer mera avvaktande.

Nu är det full fart på vår förmedling av betesdjur – hör av dig om du har djur att sälja eller söker grupper av djur. Du når inköparna via telefon 0771-500 500.

Lamm
Efter en viss svacka är det bra fart i anmälan igen. Vi behöver fler KRAV-lamm vecka 20 – vi är tacksamma om några av er kan flytta om sin anmälan. Vecka 21 är kort vecka så där behövs inte lika många KRAV-lamm.

I helgen går tiden ut för planeringsanmälan för perioden vecka 23-31. Vi behöver dina siffror för att kunna ge rätt besked till kunderna – tack för din hjälp!

Tänk på att beställa signalmärken med ditt leverantörsnummer ifall du skall lämna inköpta djur som har ett annat SE-nummer än din egen besättning. Kontakta slaktanmälan tel: 0771-500 500.

´Hoppas vi ses i Sunne 20-21 på Lammriksdagen. HKScan finns på plats som utställare och sponsrar också med kött!

Trevlig helg!

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Marknadskommentarer | Lämna en kommentar
Prenumerera

HKScan Agri
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com