Från Gård
till Gaffel

Förmedling

Välkommen med din anmälan/beställning livkalv till:

Carina Ljungkvist, tel: 0771-500 500, livkalv@hkscan.com
fax nr: 08-725 81 50

 

Du är välkommen med din smågrisanmälning/beställning till:

Förmedlare Anna-Maria Larsson, 044 – 19 40 56, smagris@hkscan.com

Kontakta oss vid förmedling av livdjur

Kristina Atterback
Tfn: 044-19 40 57
E-post: mailto:kristina.atterback@hkscan.com

Anna Månsson
Tfn: 044-19 41 09
E-post: anna.mansson@hkscan.com

Marie Carlsson
Tfn: 044-19 40 22
E-post: marie.carlsson@hkscan.com

Anders Andersson
Tfn: 0511-251 81
E-post:  mailto:anders.m.andersson@hkscan.com

Frida Ljung
Tfn: 044-19 40 81
E-post: frida.ljung@hkscan.com

Claes Ljungqvist
Tfn: 0511-253 81
E-post: claes.ljungqvist@hkscan.com

Bengt Danielsson
Tfn: 0522-665527
E-post: bengt.danielsson@hkscan.com

Rune Elebring
Tfn: 013-23 46 25
E-post: rune.elebring@hkscan.com

Hans Larsson
Tfn: 013-23 46 23
E-post: hans.larsson@hkscan.com

Josefin Back
Tfn: 018-16 75 06
E-post: josefin.back@hkscan.com

Sophia Isberg
Tfn: 013-23 45 26
E-post: sophia.isberg@hkscan.com

Lars Nilsson
Tfn: 018-16 75 19
E-post: lars.nilsson@hkscan.com

Norra Sverige
Roger Lundberg
Livdjursförmedlare Lappland, Norrbotten, Västerbotten och N Ångermanland
Tel: 0910-73 93 50, 070-655 41 18
e-post:  rogerlundberg@telia.com

Prenumerera

HKScan Agri
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com