Från Gård
till Gaffel

Tillväxtbolaget & Koncept

Kontakta oss

Tillväxtbolaget
Helena Silvander
E-post: helena.silvander@lantmannen.com
Tfn: 072-0849320
https://www.tillvaxtbolaget.nu/

Scan Rapsgris
Mikael Toverland
Tfn: 0511-258 77
E-post: mikael.toverland@hkscan.com
Adress: HKScan, 532 89 Skara

Eko-grisar
Mikael Toverland
Tfn: 0511-258 77
E-post: mikael.toverland@hkscan.com
Adress: HKScan, 532 89 Skara