Från Gård
till Gaffel

Om HKScan Agri

augusti 2020

Till leverantörer i HKScans norra inköpsområde.
Arbetet fortskrider kring utvecklad och smidig lösning för återtag av eget kött. Nedan ser du att den utlovade lösningen med mobilt kylsläp för att köra återtagen till utlämningsställen är på plats!

Vi vet att återtag av kött för vidare förädling och försäljning är en upparbetad och viktig del i verksamheten hos många av er. Vi har därför prioriterat att jobba fram lösningar för att tom öka servicen. Per Olsson är van vid att jobba med logistik och har därför engagerat sig i frågan.

-Planen med kylsläpet är att vi kan köra återtagen till olika utlämningsställen eller kanske tom ut på gård i vissa lägen! Vi återkommer med mer information när allt är spikat och klart men det kommer att bli supersmidigt förklarar Per.
Per nås på Tele: 070-2177055
eller mail

 

På återhörande!
Som vi skrivit i tidigare infobrev så har vi som mål att fortsätta vårt goda samarbete och vi värna om vår långa relation med er leverantörer. Vi är ska bibehålla vår starka ställning och ytterligare vässa vårt erbjudande till er. Vi kommer fortsatt att kunna erbjuda slaktlösningar och hämta era djur enligt överenskommelse. Vi fortsätter med vår framgångsrika livdjursförmedling och krediterbjudande.

Magnus Lindholm
Operativ chef HKScan Sverige

 

Prenumerera

HKScan Agri
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com