SAMMA KUNSKAP
NYTÄNK OCH TEAM
NU ÄR VI
HKSCAN AGRI

Förmedling livkalv

Allmän förmedlingsinformation för livkalv

Kontaktuppgifter
Du är välkommen att kontakta mig, Carina Ljungkvist, på livkalvförmedlingen, om du har några frågor eller funderingar.

Tel: 0771-500 500
Fax: 08-725 81 50

E-post: livkalv@hkscan.com

Allmän information
HKScan prioriterar förbeställda kalvar vid insättning och hjälper gärna till med att upprätta mellangårdsavtal.

Leverantörer med gällande leveranskontrakt kan anmäla och beställa livkalvar via vår internettjänst.

Kontrakterade kalvar ska rapporteras till Växa Sverige och CDB inom 7 dagar från födseln, samt därefter anmälas till kalvförmedlingen (gäller mjölkraskalvar) innan kalven blir 3 veckor gammal. Under förutsättning att anmälda kalvar i åldern 56 till 83 dagar (8-11 veckor) har hållits tillgängliga för förmedling enligt gällande regler, åtar sig HKScan att betala en överståendeersättning på 5 kr/dag och kalv om kalvens