Från Gård
till Gaffel

2020 22/4

Tips, aktuell stängselkampanj!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid frågor eller beställning
www.sagro.se

Telefon: 0499-490 59
E-post: mailto:info@sagro.se

Villkor: Aktiv HKScan-leverantör dvs affär med HKScan senaste 12 månaderna enligt våra register. Slå in ditt leverantörsnummer i rabattkodsfältet

 

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i HKScan Agri | Kommentarer inaktiverade för Tips, aktuell stängselkampanj!
2020 17/4

Marknadskommentar 17

Gris
Nu går vi in i grillsäsongen och efterfrågan på griskött förbättras ytterligare, därför höjer vi i vecka 17 vår notering med 25 öre/kg i bäst betalda viktgrupp (70-99,9 kg).   

Vecka 19 inför vi ett högre viktavdrag för grisar mellan 102,9-104,9 kg. Det nya avdraget blir 30 öre för varje kg högre.  Denna ändring gör vi dels för att våra kunder uttryckt ett önskemål om att få en mer likartad storlek på de detaljer (karré och kotlett) de köper av oss och dels på grund av att vi fortsatt får anmärkningar från SLV avseende en för stor mängd tunga och långa grisar vilket ökar risk att slå i våra slaktplattformar (kontaminering).

Nöt
Efterfrågan i dagligvaruhandeln har ökat under Corona-perioden och styckmästarens utvalda säljer bra. Hög efterfrågan på nöt3:a (råvara burgare). Restaurangsidan har en låg efterfrågan just nu pga få besökare. Notering vecka 17 oförändrad.

Vi har full aktivitet i vår livdjusförmedling. Vi förmedlar som vanligt avelstjurar, beteskvigor, halvfabrikat och olika typer av mjölkdjur. Ring din inköpare så ordnar vi affären och flytt av djuren.

Lamm
Efterfrågan är god både på styckmästarens utvalda från Scan och från helfallskunder. Ramadan inleds 23 april, hör av dig om du kan öka din anmälan av utslagstackor! Kom ihåg att vi har marknadstillägg på får.

Notering på lamm höjs 2 kr/kg vecka 17. KRAV-lamm höjs 50 öre/kg.

Kom ihåg att nu är det sista dagarna för att göra slaktplanering vecka 23-31! Vi är i stort behov av din input för att i nästa steg ge säkra besked till våra kunder.

Ett gott helgtips
Lufttorkade premiumcharkuterier gjorda på rapsgris från nio svenska gårdar.

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Marknadskommentarer | Kommentarer inaktiverade för Marknadskommentar 17
2020 15/4

Tips och planering av betessäsongen 2020

Det finns som vanligt ett stort behov av att stanna upp och tänka till och göra en strategi inför betessäsongen. Ifjol var inledningen torr men sedan vände det för de flesta och blev en säsong med mycket bete som djuren inte hann med att konsumera, vilket gav förvuxna beten. Lammen växte inte optimalt och hade spridda slaktutbyten. Nu vill vi skapa ett tillfälle för att ge er tips och inspiration för att lyckas så bra som möjligt med årets säsong – nu kör vi!

Seminarie via webben
Tisdag 21 april kl 10:00. Gunnar Danielsson är inbjuden expert med side-kick Elisabeth Svensson från HKScan.  

Innehåll
Allmänt om betessystem Hur fungerar det med mina djur och hagar? Att kartlägga förutsättningarna på gården och se vad som behöver göras. Betessystem med eller utan tillskottsutfodring?

Djuren Vilka djur ska ut på bete? Vad behöver de prestera? Olika betessystem till olika djurgrupper? Parasittryck? Kostnader i betesproduktionen?

Växterna och betessäsongen Hur trivs växterna med olika betessystem? Beteskvalitet och betestillväxt under betessäsongen? Hur viktig är gödsling och näringstillförsel på betet? Näringsfattiga och näringsrika jordar? Ettåriga eller fleråriga arter?

Summering och frågor

Vi använder Teams
Mötet kommer ske via uppkoppling på dator. Du kan både höra när Gunnar pratar och se presentationen. Efter du har anmält kommer du får en inbjudan med länk via e-post.

Om du känner att detta känns för tekniskt komplicerat kan du delta via telefon. Vi får då ordna så att du har bilderna i förväg via mail.  

Anmälan
Inbjudan går i första hand till en mindre utvald grupp, om det finns platser över kommer vi erbjuda dem till alla som är intresserade. Du bokar din plats genom att maila Elisa, begränsat antal platser, först till kvarn… elisabeth.svensson@hkscan.com. Ange ditt leverantörsnummer och för säkerhets skull ett mobilnummer. Seminariet är kostnadsfritt för HKScan leverantörer.

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Får & Lamm | Kommentarer inaktiverade för Tips och planering av betessäsongen 2020
2020 6/4

Information om kontrollavgift slakt

Som vi tidigare har skrivit om på bloggen, http://www.hkscanagri.se/2019/01/15/tva-forandringar-vid-arsskiftet-med-koppling-till-kontrollavgift-for-slakt/, pågår en rättslig tvist mellan Livsmedelsverket och Svenska Köttföretagen. Rättprocessen handlar om att branschen bestrider Livsmedelsverkets kraftiga höjningar på kontrollavgifter för slakt. Rättsprocessen har pågått i mer än två år nu. Svenska Köttföretagen har som ambition att vinna rättprocessen och driver ett krav på skäliga kontrollavgifter på kött för den svenske djurproducenten. Svenska Köttföretagen menar att kontrollavgiften bör gå tillbaka på marknadsmässiga nivåer som inte missgynnar det svenska köttet jämfört med import. I väntan på domslutet införs efter hand de höjda kontrollavgifterna som Livsmedelsverket aviserar för att inte riskera att behöva ta in pengar retroaktivt på redan slaktade djur.

 

Så här blir de nya kontrollavgifterna för de olika djurslagen från vecka 15 år 2020:

 

Djurslag Kontrollavgift Förändring
Gris 26 öre/kg
Nöt 39 öre/kg 9 öre/kg
Lamm/får 103 öre 9 öre/kg

 

Kontrollavgifterna, ”officiell köttkontroll”, ser du som ett avdrag i slutet av din självfaktura. Kontakta din inköpare på HKScan Agri ifall du har frågor. Du når dem via växeln 0771-500 500.

 

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i HKScan Agri, Kommunikation | Etiketter | Kommentarer inaktiverade för Information om kontrollavgift slakt
2020 3/4

Uppdatering med anledning av Covid-19

Nu kan vi summera tre extraordinära veckor på grund av situationen med Covid-19. Vi arbetar intensivt med att hantera efterfrågan på bästa möjliga sätt och därigenom tillgodose våra kunder och konsumenter med kött-, chark- och smörgåsmatsprodukter. Under vecka 12-14 har vi märkt av en markant ökad efterfrågan från Dagligvaruhandel medan Restaurangförsäljningen nästan stannat av helt. Totalt sett har efterfrågan på våra produkter ökat de senaste veckorna och då främst på falukorv, köttbullar, hamburgare, Bullens pilsnerkorv och färs.

Vi har en stabil slakt och styckning på både gris och nöt och våra charkfabriker fungerar väl. Det ska understrykas att även om vi har bra stabilitet i vår produktionsverksamhet så befinner vi oss i en situation där vi har en markant ökad sjukfrånvaro jämfört med ”normalt” läge. Distributionen fortlöper utan större störningar och materialflödet in av exempelvis kryddor och film är under kontroll.

Slutligen vill vi skicka med följande allmän information och råd:

 

 • Vad kan jag göra för att skydda mig från Corona?
  Bedöm behovet av besök på gården, minimera där möjligt och undvik själv större folksamlingar, håll avstånd till andra personer. Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten, torka med papper (inte flergångs textilhanddukar). Undvik att röra vid ansikte eller ögon.
 • Coronaviruset och djur
  Det finns flera olika coronavirus hos olika djur, men de smittar normalt inte människor. Det nya coronaviruset smittar bland människor, men det finns inget som tyder på att det kan smitta från människa till djur, eller att djur kan bli sjuka i covid-19.
 • Skyddskläder till transportörer
  Tänk på att om gårdens overaller/stövlar skall användas av transportören vid utlastning så måste de vara nytvättade alternativt kan transportören tillåtas använda sina egna kläder och skor. Precis som alltid gäller att transportören inte går med in i stallet, dels för att minska smitta till djur men även i nuläget för att undvika närkontakt med leverantören.
Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i HKScan, Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för Uppdatering med anledning av Covid-19
2020 25/3

Marknadstillägg!

Vi ser för närvarande en efterfrågetopp inom Dagligvaruhandeln. Vi ser det som angeläget att vi tillsammans hjälps åt att förse kund och konsument med mer varor och inför därför ett marknadstillägg på gris under vecka 14-15.

Marknadstillägget uppgår till 25 öre/kg inom bäst betalda viktintervall. Välkommen med din slaktanmälan via https://ext.hkscanagri.se/ eller telefon 0771-500 500.

Tack för din medverkan hälsar HKScan Agri.

 

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Gris | Kommentarer inaktiverade för Marknadstillägg!
2020 24/3

Tips – gratis rådgivning!

Du har väl inte missat att du har möjlighet att få rådgivning kostnadsfritt? och samtidigt komma igång och testa digitalt? Erbjudandet finns för samtliga djurslag och tillhandahålls via Gård och Djurhälsan – se länkar längre ner!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länkar till olika digitala rådgivningspaket:

https://www.gardochdjurhalsan.se/radgivning-tjanster/far/far-bas-digital/

https://www.gardochdjurhalsan.se/radgivning-tjanster/far/far-plus-digital/

https://www.gardochdjurhalsan.se/radgivning-tjanster/gris/digital-radgivning/

https://www.gardochdjurhalsan.se/radgivning-tjanster/not/not-bas-digital/

https://www.gardochdjurhalsan.se/radgivning-tjanster/not/not-plus-digital/

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för Tips – gratis rådgivning!
2020 20/3

Höjd notering livkalvar

Vi höjer noteringen på livkalvar med 1 kr/kg vecka 13.

Ny notering

Tjur Plus SRB      29,50

Tjur Plus SLB       27,50

Tjur Prima SRB   26,50

Tjur Prima SLB    24,50

Kviga                   17,50

Anmäl dina kalvar för förmedling till oss på telefon 0771-500 500. Du som behöver beställa kalv gör detta i god tid för bästa planering.

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Nöt | Kommentarer inaktiverade för Höjd notering livkalvar
2020 13/3

Marknadskommentar vecka 12

Nöt
Vi har en bra försäljning av styckmästarens utvalda från Scan. Även vår KRAV-affär och konceptet Naturbeteskött rullar på bra. Alla nya leverantörer hälsas välkomna!

Noteringen höjs 75 öre/kg på boskap vecka 12:
Ungnöt 275-425 kg, O- tom E samt Äldre nöt 250 kg och tyngre, O- tom E.

Vi har besiktigat fina avelstjurar runt om i landet. Hör av dig så hjälper vi dig att hitta en tjur med rätt egenskaper till din besättning. Vi jobbar med alla raser och kan erbjuda transport och bra krediter.

Gris
Oförändrat på marknad och försäljning. Är du integrerad och har smågrisar över? Hör då gärna av dig till Anna-Maria Larsson på telefon 044-19 40 56. Notering oförändrad vecka 12.

Lamm
Vi har slutsålt på lamm, både helfall och styckat. Slakt till påsk startar vecka 13 och rullar sedan tom början av vecka 15. Vi tar gärna fler lamm och får i anmälan dessa veckor, ring Slaktanmälan tel 0771-500 500.

Noteringen höjs 1,50 kr/kg på lamm vecka 12. Marknadstillägg får införs.

Leverantörsträff framflyttad
Leverantörsträffen som var planerad till Högsby nu i mars är framflyttad och vi återkommer senare med annat datum.

Trevlig helg!

 

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Marknadskommentarer | Kommentarer inaktiverade för Marknadskommentar vecka 12
2020 12/3

Med anledning av Corona-virus covid-19

Här är bra länkar för att ta del av viktig information gällande Corona

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation.se

Jordbruksverket.se

Att ha en god handhygien är det viktigaste sättet att motverka spridning av viruset

Tvätta alltid händerna

  • när du kommer in,
  • innan du lagar mat eller äter,
  • efter toalettbesök eller byte av blöjor,
  • efter att du har snutit dig, hostat eller nyst och
  • när du har rört samma ytor som en smittad person.

 

Risken för att exponeras för viruset är lägre om

  • du tillbringar mindre än 15 minuter i ett slutet utrymme tillsammans med en coronasmittad person eller om avståndet överstiger två meter,
  • du pratar eller samverkar ansikte mot ansikte på något annat sätt med en coronasmittad person i mindre än 15 minuter på ett avstånd som överstiger två meter.

Tänk på att 
Tvätta händerna ofta och undvik att röra vid ansikte eller ögon. Det krävs nära kontakt med någon som är sjuk för att bli smittad. Var lite återhållsam med handskakningar och kramar som hälsningsrutin. Undvik att resa till områden med okontrollerad smittspridning. Se uppdaterad lista här.

Du skyddar andra genom att hosta och nys i en pappersnäsduk eller i armvecket. Undvik att komma nära andra om du känner dig sjuk. Det finns i dagsläget inget vaccin.

Vi följer strikt de riktlinjer och råd som nationella
myndigheter ger

Dessutom vidtar vi följande åtgärder:

 • Vi skyddar oss själva och andra genom att vara extra noga med hygien etc.
 • Vi stannar hemma vid minsta symptom på sjukdom.
 • Vi minimerar fysiska möten och ersätter med digitala när det är möjligt.
 • Vi minimerar våra resor och arbetar om möjligt hemifrån.
 • Vi inför extra restriktioner för besökare.

Kundkontakter som normalt
Vår ambition är att ge samma service som normalt, men vi anpassar naturligtvis våra kontakter efter situationen. Det kan handla om att besöka kunder vid andra tider än normalt, eller att mötas digitalt, via telefon och mejl.

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Aktuellt i media, HKScan, Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för Med anledning av Corona-virus covid-19
Prenumerera

HKScan Agri
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com