Från Gård
till Gaffel

2020 8/9

Missa inte helgens baggauktion ”Linköping”

Dags att satsa på ny bagge och få extra skjuts på lammen år 2021?
missa inte chansen på lördag i så fall. All info om tider och hur du deltar på auktionen hittar du på Lammproducenternas hemsida, klicka här. Auktionen går av stapeln 12 september kl 14:00.

HKScan erbjuder 500 kr i ”transportsponsring” per inropad bagge till alla er som är HKScan leverantörer idag eller tecknar avtal för att bli leverantör. Max 2 baggar i sponsring per leverantör. Kontakta Elisabeth Svensson efter auktionen för att erhålla din sponsring! mailto: elisabeth.svensson@hkscan.com

Du kan delta i ett uppsnack före auktionen som leds av Tomas Olsson och Johnny Nederman kl 13-14. För att delta mailar du tomas@norrbylamm.se som sänder ut en Teamslänk. HKScan är inbjudna för att svara på några viktiga framtidsfrågor.

 

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Får & Lamm | Kommentarer inaktiverade för Missa inte helgens baggauktion ”Linköping”
2020 4/9

Kanon-nyhet på HKScans Internettjänst för leverantörer!

Ni är många som har väntat och efterfrågat möjligheten att få självfaktura (avräkning) samt fakturor utsänt via e-post. Nu finns den tjänsten utvecklad. För att kunna ta del av denna nya tjänst måste du ha en inloggning till internettjänsterna. Kontakta Slaktanmälan eller din inköpare så hjälper de dig!

Logga in och välj sedan ”Övriga funktioner”. Scrolla ner en bit så sidan till ”Mina inställningar” så kommer du till avsnittet där du kan bocka i att du önskar själfaktura/faktura via epost samt registrera epostadress. Du kan ha två epostadresser registrerade.

 

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för Kanon-nyhet på HKScans Internettjänst för leverantörer!
2020 4/9

HKScans satsning Gårdsinitiativet – Abbotnäs säteri

Abbotnäs Säteri är ytterligare en gård som medverkar i Gårdsinitiativet. Mellan Katrineholm och Flen hittas denna sörmländska pärla med både dikoproduktion, skogsbruk och en imponerande växtodling. Gården brukar totalt 550 hektar växtodling och förutom foderproduktion så odlar de även spannmål och oljeväxter för humankonsumtion. Abbotnäs drivs av Christin, Jan och sonen Mattias som blir andra generationen att ta över produktionen.

Teknik som underlättar arbetet och sparar in på kostnader är något som intresserar alla på gården. Att det ofta dessutom är till en fördel för miljön gör att de vågat satsa. N-sensor för kväveoptimering, fasta körspår, GPS-styrning och en automatisk kraftfoderutfodring är insatser som de tror har haft störst effekt på en minskad klimatbelastning och ökade intäkter på just deras gård. Precisionsodling är något som är högst aktuellt just nu. Att moderna maskiner och gödslingstekniker gör det möjligt att bland annat anpassa mängden kväve efter varje grödas behov och minska markpackningen till följd av tunga maskiner får dessa innovationer att vara intressanta för många. En klimatsmart växtodling med goda skördar och minskad miljöpåverkan är något många växtodlare strävar efter, inte minst Abbotnäs. 

Ofta går just klimat- och miljöinvesteringar hand i hand med en ekonomisk gynnsam investering vilket gör att både vår planet och gården i sig vinner på det. 


Här är en bild från i juni när Mattias var i full gång med att sprida mineralgödsel med hjälp av Yaras kvävesensor. Avkastningen på detta fält i blev tillslut 11 ton/ha av höstvetesorten Julius som säljs som kvarnvete.

Vill ni läsa mer om vad som händer på Abbotnäs Säteri kan vi tipsa om Mattias blogg som ni hittar här: https://blogg.atl.nu/abbotnas-sateri/

 

Postat den av Sara Samuelsson.
Publicerat i Gårdsinitiativet | Kommentarer inaktiverade för HKScans satsning Gårdsinitiativet – Abbotnäs säteri
2020 2/9

Märkning av slaktgrisar, en liten påminnelse

Slaktgrisar måste vara märkta via tatuering inför slakt. Tänk på att alltid kolla en extra gång så att djuren är korrekt tatuerade. Märkningen ska ske på vardera sidan av skinkan. Kika gärna på märkutrustningen så den är i full status inkl bläcket.

Du hittar fullständig info kring märkning på Jordbruksverkets hemsida, klicka här

Ring gärna din inköpare eller Slaktanmälan om du undrar över något, telefon 0771-500 500.

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Gris | Kommentarer inaktiverade för Märkning av slaktgrisar, en liten påminnelse
2020 1/9

Tips och info gällande återtagskinn och ID-koppling

Vi fick tips om det är lite oklart kring märkning av skinn med de olika typerna av SE-märken för att det ska fungera vid återtag skinn för egen beredning, ID-koppling på beredda skinn eller för att helt enkelt erhålla pälstillägg (lamm av rasen Gotland av godkänd kvalitet).

Kom ihåg att ett SE-märke alt märkeshalva ALLTID skärs av, läggs i påse och fästs på slaktkroppen i början av linjen. Märket/påsen följer med fram till klassificeraren. Om skinnet ska hanteras/tilläggsbetalas på något sätt på behövs märke för att identifiera vem skinnet tillhör samt eventuellt signalmärke för ”Återtag Hud” om du ämnar bereda skinnet själv.

Här är en översikt med kommentarer för olika typer av SE-märken. Återkoppla gärna ifall detta är till hjälp eller ifall annan info behövs. Tack för hjälpen!

Tänk på att;
Lamm/Får över 1 år ska alltid ha två SE-märken.
Alltid när djur byter besättning ska de ha två SE-märken, oavsett ålder.

 

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Får & Lamm | Etiketter , , | Kommentarer inaktiverade för Tips och info gällande återtagskinn och ID-koppling
2020 28/8

Marknadskommentar vecka 36

Gris
Vårt arbete med att öka volym av gris år 2021 fortskrider – hör av dig om du kan öka din produktion eller inte är leverantör idag!

Vi sänder uppdaterad information inom kort till er som brukar slakta suggor med anledning av den kommande ombyggnationen av sugglinjen i Kristianstad som äger rum i september.

Notering oförändrad vecka 36.

Nöt
Försäljningen av nötkött är fortsatt bra! Kontrollera gärna din anmälan så antal djur och djurkategori stämmer. Vi ökar nu slakten enligt plan.

Just nu gör vi extra slag för att uppmana er till att dräktighetsundersöka dikorna! De som inte är dräktiga kan med fördel bytas ut till inköpta, dräktiga. Vi hjälper gärna till! Vi köper även gärna fler livkalvar i vår kalvförmedling.

Notering oförändrad vecka 36.

Lamm
Vi går in i hösten med ökad anmälan men även ökad slakt. Några detaljer börjar bygga lager men överlag en ljus försäljningssituation på kött. Skinnmarknaden flaggar för ytterligare nedgång och svårighet med avsättning och efterfrågan. Tillägg för pälsskinn (lamm av rasen Gotland) sänks tyvärr vecka 40. Ny nivå vecka 40 blir 175 kr/godkänt skinn. Vi kan inte i nuläget säga hur länge tillägget gäller utan vi får återkomma senare här på bloggen.

Notering lamm vecka 36 sänks 1,50 kr/kg.

Test av nytt verktyg och arbetssätt
HKScan har skaffat ett nytt verktyg för planering och optimering av intransporter av slaktdjur. Vi kommer nu att genomföra en pilot i Lammhult för att se hur vi på bästa sätt drar nytta av det nya verktyget. Testet kommer att omfatta nöttransporter och pågå i 6 veckor. Ambitionen är att man har kvar samma transportör som tidigare men någon gång kan det bli en annan som hämtar djuren vilket i så fall meddelas innan hämtningen.

Vi jobbar ständigt med att se över, utveckla och förbättra våra processer. Förhoppningsvis kommer vi finna stora fördelar för såväl leverantörer, transportörer som för oss och miljön och kan implementera det i hela verksamheten. Vi kommer hålla alla uppdaterade via brev, sms och blogg.

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Marknadskommentarer | Kommentarer inaktiverade för Marknadskommentar vecka 36
2020 27/8

HKScans satsning Gårdsinitiativet – Vad genomförs ute på våra gårdar idag?

Det är lätt att prata om mål och visioner men att berätta om allt bra som redan idag genomförs ute på våra gårdar glöms ofta bort. Vi tänkte därför ta tillfället i akt och belysa några praktiska exempel som genomförs ute på våra pilotgårdar idag och hur insatserna är kopplade till våra olika miljöområden inom ramen för Gårdsinitiativet.

Först ut är Åkerö Säteri i Sörmland, de har en gedigen produktion med både gris, nöt och kyckling. Denna gård har ett stort fokus på cirkuläritet och framförallt en ansvarsfull användning av land och jord som binder in kol och gör den brukbar även för kommande generationer. Gården brukar förutom växtodlingen även 800 ha skog som de till viss del integrerar i djurproduktionen. Som många skogsmarker i vårt land så har tyvärr även Åkerö haft stora problem med granbarkborre vilket gör att träden varken kan användas som massa eller till virke. Att de istället kan ta tillvara träden som brännved till uppvärmning av stallar, bostads- och arbetsbyggnader samt spannmålstork gör att skogens cirkulära kretslopp inte stannar upp. Dels behöver gården inte förlita sig på fossila bränslen till uppvärmning och samtidigt binder skogen in enorma mängder överflödigt kol från atmosfären som annars skulle bidra till den globala uppvärmningen. Men bränns inte veden tänker ni nu och släpper ut lika mycket kol igen? Jo, men för varje träd som avverkas i Sverige idag planteras tre nya så där kan vi verkligen snacka effektiv landanvändning med hög en kolinlagring!

Även fast inte skogen som en gård äger brukar kopplas till djurproduktionen så kan den indirekt göra det många gånger. Att lantbrukets olika delar kopplas ihop gör att fler kretslopp kan slutas och vårt klimatavtryck på jorden minskar.

 

Postat den av Sara Samuelsson.
Publicerat i Gårdsinitiativet | 1 kommentar
2020 21/8

Postat den av Sara Samuelsson.
Publicerat i Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för –
2020 18/8

Corona-säkra infoträffar för våra leverantörer! Först ut område norr

Varmt välkommen till ett digitalt informationsmöte för djurleverantörer i vårt norra inköpsområde. På grund av rådande omständigheter gällande situationen med Covid-19 väljer vi att arrangera möten digitalt för alla vårs säkerhet. Vi hoppas självklart att så snart som möjligt kunna återuppta fysiska leverantörsmöten men väljer att avvakta tills rekommendationerna från folkhälsomyndigheten förändras. Din inköpare kan såklart göra besök på gård precis som vanligt men vår bedömning är att det är för tidigt att samlas i större grupper fysiskt.

Vi återkommer med datum för övriga geografiska områden och olika djurslag under veckan – håll utkik här på bloggen!

En god kontakt och kommunikation med er är av vår högsta prioritet och vi hoppas därför att så många som möjligt har möjlighet att ansluta sig till mötet.

När?
Den 3 september kl. 14.00 eller den 4 september kl. 10.00. Du väljer vilket datum som passar dig bäst.
Hur?
Digitalt TEAMS-möte. Du kopplar upp dig via en länk vi skickar till dig eller så kan du ringa in till mötet via vårt mötesnummer.
Anmälan?
Svara sara.samuelsson@hkscan.com senast den 29 augusti med namn, telefonnummer, e-post, leverantörsnummer och vilket mötesdatum du vill delta på. Sara skickar sedan i god tid ut ett bekräftelsemail med länk och telefonnummer till mötet.

Program
– HKScan under första halvåret, resultat, kunder, slaktutveckling och samarbeten (Magnus Lindholm)
– Kort om Coronaläget (Magnus Lindholm)
– Aktuellt om respektive djurslag:
Nöt (Jakob Danielsson)
Lamm (Elisabeth Svensson)
Gris (Magnus Lindholm)
– Aktuellt om förmedling och återtag kött (Per Olsson och Lars Nilsson)
– Öppet för frågor

Var rädda om er och varandra och håll er friska så hörs vi//
Magnus Lindholm
Operativ chef HKScan Sverige

 

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i HKScan Agri, Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för Corona-säkra infoträffar för våra leverantörer! Först ut område norr
2020 14/8

Marknadskommentar vecka 34

Gris
Fortsatt stark hemma-marknad och försäljning. Produktionen med slakt och styckning rullar på utan störningar. Notering oförändrad vecka 34.

Nöt
Nu drar skolor och offentlig sektor igång och det påverkar vår avsättning positivt. Samma som på gris att vår produktion flyter på och går nu upp i volym. Notering oförändrad vecka 34.

Vi köper gärna livkalvar och vi har redan hög fart och intresse kring dikalvar. Kontakta din inköpare, telefon 0771-500 500.

Lamm
Vi säger välkomna till alla som vill anmäla och leverera lamm. Vi har fått flera nya leverantörer under veckan och det är vi glada för! Ledigt utrymme finns vecka 35-38 för anmälan av lamm.

Våra djurtransportörer har haft det besvärligt att få in rätt antal transportplanerade djur under vecka 33 – hoppas vi kan hjälpas åt så att vi inte hamnar i situation där kund blir utan sina produkter! Väg lammen i god tid och justera i anmälan och ta hem djuren i tid inför aviserad hämtning. Hör av dig till oss om du vill ha mera tips och hjälp om vikter och planering.

Vecka 34 återgår vi till normal betalning för Märkeskvalitet och Ordinära Lamm. Märkeskvalitet sänks 1,50 kr/kg. Kampanj med kontrakstillägg för 3+ lamm avslutas.

Fortsätt gärna grilla!
Det vackra vädret är perfekt för sen-sommar grillning. Tips och inspiration finns på scan.se, klicka här

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Marknadskommentarer | Kommentarer inaktiverade för Marknadskommentar vecka 34
Prenumerera

HKScan Agri
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com