Från Gård
till Gaffel

2019 1/11

Marknadskommentarer v 44

Gris
Vi ser ett ytterligare förbättrat marknadsläge på gris främst beroende på  att julproduktionen drar igång i början av November. Därför höjer vi noteringen på slaktgris med 25 öre/kg i vecka 45. Noteringen för smågrisar höjs med 10 kr/st.

Nöt
Normal senhöstsituation avseende efterfrågan på nöt dvs bra försäljning av färs medan det går trögare på de ädla detaljerna. Notering vecka 45 oförändrad.

Lamm
Notering oförändrad vecka 45. Vi har många nya leverantörer som kontaktar oss just nu vilket vi välkomnar! Ring lokale inköparen ifall du har lamm att sälja på telefon 0771-500 500.

 

Postat den av Göran Niléhn.
Publicerat i HKScan Agri, Marknadskommentarer | Kommentarer inaktiverade för Marknadskommentarer v 44
2019 30/10

Till minne av vår saknade kollega Lars Svensson

Låt oss minnas Lars idag, ett år av saknad. Den fina bilden nedan har Lars själv tagit.

Postat den av Göran Niléhn.
Publicerat i Kommunikation | 1 kommentar
2019 25/10

Ny forskning gällande Hampshire

Angående droppsvinn på Hampshire

När kött värms upp för vidareförädling frigörs vatten och vätskeförlusten som uppstår kallas för droppsvinn. Tidigare forskning och tester har visat att slaktgrisar med Hampshire som faderras har ett högre droppsvinn än andra raser. Detta pga. den så kallade RN-genen som Hampshire bär på som samtidigt ger bra köttkvalité. Avkommor efter Hampshire kan bära på genen, eller vara utan den. I en ny studie från i år jämfördes droppsvinn mellan avkommor av Hampshire, med och utan genen, samt av Duroc. Studien genomfördes av JSR Food Quality Centre som drivs av JSR Genetics, och som är HKScans samarbetspartner för Hampshire i Storbritannien. Studien visade att det inte finns några statistiskt signifikanta skillnader i droppsvinn mellan slaktgrisarna oavsett faderras.

Testet genomfördes på 25 prover från vardera raskombinationen; Hampshire med RN-genen, Hampshire utan RN-genen och Duroc. Moderdjuren var av samma ras för alla avkommor. Två kotletter skars ut från varje djur på samma sätt (en från vardera sida) och analyserades. Alla prover togs samma dag för att minimera variationen av slaktomgång, och förvarades i kyl (5 °C). Droppsvinn mättes efter 24, 48, 72, 96 och 120 h efter slakt. Resultaten visade att andelen droppsvinn inte skiljer sig signifikant mellan de olika raserna. Inte heller fem dagar efter slakt skiljer sig resultaten, och därmed är det inte ett uttalat högre droppsvinn i kött från Hampshire. Studien stärker vår tro på att Hampshire är den rätta faderrasen för vår slaktgris för att ge våra konsumenter ett kött av bra kvalitet med hög smaklighet.

 

Postat den av Göran Niléhn.
Publicerat i Gris, HKScan, Nordic Genetics | Etiketter , , | Kommentarer inaktiverade för Ny forskning gällande Hampshire
2019 23/10

Marknadsavdrag livkalv

Vecka 43 inför vi marknadsavdrag på livkalv, i åldern 2 – 6 veckor, med 100 kr/kalv. Du som har plats att sätta in sådana, kontakta livkalvförmedlingen 0771-500 500. Välkommen!

 

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i HKScan, Nöt | Kommentarer inaktiverade för Marknadsavdrag livkalv
2019 20/10

Dags att rösta!

Nu kan du rösta på årets kandidater som är nominerade till Årets Leverantör och Årets Djurtransportör. Årets Leverantör och Årets Djurtransportör är ett bra sätt att uppmärksamma några lite extra för det goda arbete som ni lägger ner. Utmärkelsen delas ut för tionde gången och vi får fler och fler som är aktiva och röstar för varje år vilket vi tycker är jätteroligt!

Kriterier för att bli nominerad är: djuröga, professionell affärspartner, framåtanda och nytänk, flexibel, hög och god leverans enligt kundernas behov.

Årets kandidater finns presenterade i den bifogade filen nedan!

Kandidater 2019

Du kan rösta via HKScan Agris hemsida t.o.m. den 15 december. Lämna namn och adress så deltar du i utlottning av produktcheckar.

Klicka här för att rösta!

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i HKScan Agri, Kommunikation | Etiketter , | Kommentarer inaktiverade för Dags att rösta!
2019 14/10

Dana leder arbetet i Linköping

Dana Sharif är platschef på HKScans anläggning i Linköping. Dana har jobbat 17 år i företaget och har ett brett kunnande inom slakt- och livsmedelsbranschen.

Dana berättar att i Linköping arbetar ca 600 medarbetare varav ca 530 är direkt kopplade till produktionen. Anläggningen ligger i framkant vad gäller teknik, djuromsorg, produktionseffektivitet och distribution. I Linköping slaktas nöt och lamm, det sker styckning av nöt och lamm samt produktion och distribution av konsumentförpackat kött. Här produceras några av Sveriges mest populära produkter såsom Scans falukorvar, kryddkorvar, varmkorv, ekologisk korv, bearbetad chark samt produkter av lamm ”Styckmästarens utvalda”.

-Varje år producerar vi 13 500 ton grovkorv och 4 000 ton sk småkorv berättar Dana. I Linköping, jämte slakteriet, ligger vårt NDC (nationella distributions center) som på ett effektivt och miljösmart sätt för ut våra varor till butiker runt o i landet beskriver Dana.

Hållbarhet
Vi värnar om djuromsorg, klimat och våra medarbetares arbetsmiljö och har därför jobbat med flera stora investeringar i Linköping de senaste åren.

  • Ombyggnad av indrivning, bedövning och slaktlinje har varit betydelsefullt och inneburit en lugn och stressfri hantering av djuren, förbättrad arbetsmiljö, förbättrad kvalitet och effektivitet i produktionen samt miljövinster. I Linköping finns vår unika lammlinje som bara vi på HKScan jobbar med, sk restrainer-teknik vilket minimerar stressen för djuren vid framdrivning till bedövning inför slakt.
  • Installation av fjärrvärme och bioånga har minskat användningen av fossila bränslen.
  • Nya rökskåp i korvtillverkningen har sänkt energianvändningen med 20%.
  • Byte av förpackningsmaterial till mer ingående, återvunnen PET plast har halverat koldioxidutsläppen.
  • Förändrade arbetstider från natt till dag i styckningen
  • Automatisering av packning sker 2020 vilket förbättrar vår effektivitet och arbetsmiljö

Utveckling av slakten i Linköping följer plan
Vi frågar Dana hur det känns inför nästa steg i HKScans plan och utveckling, att höja slakten i Lammhult (nöt) och Linköping (nöt+lamm) efter årsskiftet?

-Vi är väl förberedda och arbetet ligger i fas med vad som är planlagt. Vi utbildar och utökar vår personalstyrka här i Linköping berättar Dana. Jag vet också att våra engagerade djurtransportörer och åkerier anställer fler chaufförer. Vi ser fram emot ett fortsatt tight jobb tillsammans för en stärkt och effektiv värdekedja avslutar Dana.

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i HKScan, HKScan Agri, Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för Dana leder arbetet i Linköping
2019 14/10

HKScan tar nytt initiativ för att göra svenska gårdar mer klimatsmarta

Under hösten 2019 tar HKScan sitt nästa och längsta klimatkliv hittills. Satsningen som kallas ”Gårdsinitiativet” ska göra en av världens redan mest klimatsmarta köttproduktion ännu mer hållbar.

Svensk köttproduktion är redan en av de allra bästa ur ett klimatperspektiv. Svenskt nötkött har 60 procent lägre klimatpåverkan än genomsnittet i världen. Men det räcker inte.

Nu startar HKScan ”Gårdsinitiativet”. Det är ett samarbete med HKScans gårdar för att skapa klimatpositiva effekter utifrån varje gårds förutsättningar. HKScan har arbetat fram 100 åtgärder för att minska gårdarnas klimatpåverkan och öka miljöfördelarna för svenskt kött. Det handlar om initiativ för ökad biologisk mångfald, bättre djurhälsa, lägre vattenanvändning, minskad övergödning och smartare energiförsörjning. Åtgärder som samtidigt är lönsamma för gårdarna.

–  Alla gårdar har olika förutsättningar och utmaningar. De initiativ som ger störst klimatnytta kommer därför att variera från gård till gård. Vi på HKScan tar på oss en roll som pådrivande kraft och motor i detta arbete. Vi ska se till att vi och våra gårdar inspirerar och lär av varandra. Vi utformar också rådgivning och sprider goda exempel. Utvecklingen på gårdarna följs upp och vi mäter hur klimatpåverkan minskar över tid. Det långsiktiga målet är att vår produktionskedja, från gård till gaffel, ska binda mer klimatgaser än vad vi släpper ut. Att nå dit kommer att ta många år. Viktigast, här och nu, är att få fart på ett antal initiativ runt om i Sverige som gör skillnad på riktigt, säger Sofia Hyléen Toresson, vd HKScan Sverige.

HKScan har bedrivit ett ambitiöst klimatarbete sedan 2003 och har hittills minskat utsläppen med 74 procent i den egna verksamheten och arbetar mot netto noll i utsläpp år 2030. Men för att verkligen göra skillnad krokar de nu arm med sina gårdar.

Idag invigs samarbetet med Halla Gård. På Halla Gård pågår bygget med en av Sveriges första gårdar med ambitionen att bli en fossilfri gård med ett helt slutet kretslopp. Bland annat så tas gödsel om hand för att ge näring till gårdens egen odling av spannmål, åkerböna och lupin som används som foder till grisarna. Gödseln blir också till biogas för värme och el. Den biologiska mångfalden främjas genom kantszoner av blommande grödor. En egen, unik design av stallarna ger grisarna en kombination av en riktigt bra inomhusmiljö och möjlighet att gå utomhus året runt.

– För mig har det varit viktigt att arbeta både för minskade utsläpp och ökad djurvälfärd. När jag påbörjade omställningen till en mer hållbar verksamhet, funderade jag på vilken aktör i branschen som hade samma syn på hållbarhet som jag. Då var Scan ett naturligt val för samarbete”, säger Anders Gunnarsson på Halla Gård.

-Halla Gård har lärt oss mycket om hur en gård kan ställa om för att bli mer hållbar och på samma gång mer lönsam. Det finns många duktiga lantbrukare i Sverige och det ska bli spännande att göra den här resan tillsammans med dem. Det här initiativet kommer att göra stor skillnad för svensk köttproduktion, säger Sofia Hyléen Toresson, vd HKScan Sverige.

Redan under nästa år kommer HKScan och Halla Gård kunna erbjuda griskött med lägre klimatpåverkan.

För mer information var vänlig kontakta: Ylva Swenzén, Kommunikationschef HKScan Sverige, 070 429 62 70, ylva.swenzen@hkscan.com.

 

 

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Gris, HKScan, Kommunikation | Etiketter | Kommentarer inaktiverade för HKScan tar nytt initiativ för att göra svenska gårdar mer klimatsmarta
2019 11/10

Marknadskommentar vecka 42

God efterfrågan ger ytterligare höjning
Vi ser en fortsatt förbättrad efterfrågan på svenskt griskött. Därför höjer vi noteringen vecka 42 på slaktgrisar med 25 öre/kg. Noteringen för smågrisar höjs med 15 kr/st. Vi tar även fortsättningsvis gärna emot slaktsugga, kontakta slaktanmälan telefon 0771-500 500 eller lägg in anmälan via internettjänsten.

Nöt
Normalt oktober tempo på försäljningen med lite extra fart på färsen. Tack för bra samarbete kring planeringsanmälan, vi är nu klara med årets sista planeringsanmälan. Slakten har ökat både 2018 och 2019 men ändå är väntetiden till hämtning av slaktdjuren tämligen oförändrad. Vi är inte nöjda med den väntetid som råder och vi jobbar hårt för att komma i bättre läge. Vi fortsätter be om ert tålamod och hjälp med att hålla uppgifter om anmälan uppdaterad och korrekt. Notera att KRAV-nöt har nästintill normal hämtningstid nu. Notering vecka 42 oförändrad.

Lamm
Styckmästarens Utvalda säljer fortsatt mycket bra. Helfallsmarknaden är stabil. Notering oförändrad vecka 42. Vi har många nya leverantörer som kontaktar oss just nu vilket vi välkomnar! Ring lokale inköparen ifall du har lamm att sälja på telefon 0771-500 500. OBS lammen måste väga 40-42 kg eller mer för att vara leveransklara. Små lamm hjälper vi gärna till att förmedla för slutgödning.

Följ gärna #höstlamm i sociala medier eller på www.höstlamm.se. Fråga efter svenskt lamm i butik!

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Marknadskommentarer | Kommentarer inaktiverade för Marknadskommentar vecka 42
2019 4/10

Marknadskommentarer vecka 41

Gris
Oförändrat på marknaden. Vi tar gärna slaktsugga då råvaran behövs till julproduktionen. Notering oförändrad vecka 41.

 

Nöt
Marknaden känns lite avvaktande dock är färs helt okej. Tack för bra samarbete kring planeringsanmälan, vi är nu klara med årets sista planeringsanmälan.
Slakten har ökat både 2018 och 2019 men ändå är väntetiden till hämtning av slaktdjuren tämligen oförändrad. Vi är inte nöjda med den väntetid som råder och vi jobbar hårt för att komma i bättre läge. Vi fortsätter be om ert tålamod och hjälp med att hålla uppgifter om anmälan uppdaterad och korrekt. Notera att KRAV-nöt har nästintill normal hämtningstid nu. Notering vecka 41 oförändrad.

 

Fortsatt högt tempo i dikalvsförmedlingen – ring din inköpare om du vill göra affärer.

 

Lamm

Vi är mitt i kampanjen #höstlamm. Fråga i din butik efter svenskt lammkött, vi har produkter att leverera om butikerna vill ha! Notering oförändrad vecka 41.

Tänk på att väga lammen i god tid innan leverans. Beteslamm behöver väga 40-42 kg eller mera (ras, kön och tillskottsutfodring påverkar). Vi har köpare av vinterlamm – hör av dig om du vill sälja små lamm för slutgödning!

 

Trevlig helg

 

Postat den av Anna-Maria Larsson.
Publicerat i Marknadskommentarer | Kommentarer inaktiverade för Marknadskommentarer vecka 41
2019 1/10

På hösten är lamm som bäst

Livets Goda  30 Sep, 2019

Mat och Restaurang Nu i oktober är det dags för kampanjen #Höstlam. Lamm är lite av en lyxvara som kan varieras på en mängd spännande vis i köket. Häng med Svenskt Kött på sociala media under #Höstlamm och lär er mer om svenska höstlamm.

Foto: Fredrik Persson

Kampanjens huvudsyfte är att inspirera till matlagning med svenskt lamm på nytt vis. Under veckorna kommer kocken Erik Videgård bjuda oss på helt nya recept med lamm.

– Får och lamm är duktiga på att beta, röja sly och hålla landskapen öppna. Det ger liv till den biologiska mångfalden i beteshagen och just att de bara har betat gräs, örter och sly ger ett bra och smakrikt kött som är rikt på omega-3, säger Isabel Moretti, VD på Svenskt Kött.

– I Sverige äter vi oftast lamm till påsken, men det är på hösten som de svenska lammen egentligen borde få en högtid. Så här års, när betessäsongen är slut, är lammen runt 6 månader och det är dags för slakt. Därför hittar du gott om svenskt färskt höstlamm i butikerna just nu, säger Gudrun Haglund-Eriksson, ordförande Svenska fåravelsförbundet.

Det finns stor potential att öka den svenska produktionen av lammkött och minska på importen, som mestadels idag kommer från Nya Zeeland och Irland. Inget annat köttslag har så hög importandel som lammkött: den svenska produktionen står endast för runt 30 procent av konsumtionen idag. Så glöm inte att titta efter ursprungsmärket Kött från Sverige när du handlar.

Aktörerna som står bakom initiativet är Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Lammproducenterna, Fåravelsförbundet, Scan, KLS Ugglarps samt Svenskt Kött och Svenskmärkning.

Besök gärna kampanjsajten höstlamm.se. Där kan du lära dig mer om svensk lammuppfödning och varför du ska välja svenskt lammkött just på hösten. Här får du också tips på recept och de bästa knepen när du ska tillaga lamm.

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Får & Lamm | Kommentarer inaktiverade för På hösten är lamm som bäst
Prenumerera

HKScan Agri
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com