SAMMA KUNSKAP
NYTÄNK OCH TEAM
NU ÄR VI
HKSCAN AGRI

2018 19/1

Marknadskommentar vecka 4

Gris
Säsongen innan grillen drar igång innebär en lägre efterfrågan på fläsk. Noteringen sänks 25 öre/kg vecka 4 och 10 kr/smågris.

Nöt
Fortsatt stort utbud av nötkött på marknaden. Vi fokuserar på att inte hamna i läge med för gamla datum och för kort försäljningstid på våra detaljer till kund. Notering sänks 1 kr/kg vecka 4.

Nu tar anmälan av avelstjurar fart, vi ser fram emot en ny säsong. Ring din inköpare så hjälper de dig med val av raser och bokning av tjur.

Lamm
Styckatmarknaden rullar på bra, helfallskunderna märker mera av att konsumenterna har tom plånbok efter jul.

Notering lamm höjs 1 kr/kg vecka 4. Kontraktstillägg lamm höjs 1 kr/kg enligt plan. KRAV-lamm höjs 1 kr/kg. Marknadsavdrag får dämpas med 10 kr/djur.

Årets vinnare
Nästa vecka tillkännages vilka som blev framröstade och tilldelas priset Årets Leverantör gris, nöt, lamm samt Årets djurtransportör.

Trevlig helg!

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Marknadskommentarer | Kommentarer inaktiverade för Marknadskommentar vecka 4
2018 18/1

Framtidens stall

HKScan har som vi tidigare berättat drivit ett av projekten i tävlingen om att utveckla Framtidens stall. Tävlingen utlystes av Jordbruksverket och påbörjades hösten 2016. Under nästan ett år har projektgrupperna undersökt olika möjligheter för att ta fram stall för framtidens djurproduktion. Innan jul lämnades rapporterna in till Jordbruksverket och nu pågår utvärdering för att utse vinnare inom respektive produktionsinriktning. Vinnarna presenteras på en konferens den 8 mars i Jönköping där alla är välkomna att delta. Det finns begränsat antal platser så först till kvarn gäller! För mer information klicka här.

Projektgrupp som utvecklat HKScans bidrag till framtidens smågrisstall:

  • Victoria Ohlsson, HKScan, Projektledare
  • Fredrik Fredbo, Abetong
  • Kimmo Haapanen, HScan
  • Carl-Johan Ehlorsson, Gård & Djurhälsan
  • Peter Berg, Gässlösa Gård
  • Ulla Ketola, HKScan
  • Jos Botermans, SLU

I samband med konferensen kommer vår rapport publiceras. Går du i byggtankar kontakta oss på HKScan så kan vi hjälpa dig i processen.

Victoria Ohlsson, Utvecklingschef, 044-194014 eller victoria.ohlsson@hkscan.com

Ola Berg, Martha Elfström & Peter Berg på Gässlösa Gård

 

 

 

 

Postat den av Göran Niléhn.
Publicerat i Gris, HKScan, HKScan Agri | Etiketter , , | Kommentarer inaktiverade för Framtidens stall
2018 17/1

Lammproducenter från Kungsör belönas med HKScans Miljöpris

Paret Anna och Tomas Olsson belönas med HKScans Miljöpris till Leverantör. Miljöarbetet på gårdarna är en viktig del i HKScans hållbarhetsarbete. Hållbarhet omfattar HKScans fyra delar om vårt ansvar- miljö, djurvälfärd, socialt och ekonomiskt ansvar. HKScan vill tillsammans med sina djurleveran­törer utveckla och förbättra hela värdekedjan. Det relativt nyinstiftade miljöpriset ämnar bidra till att driva utvecklingsarbetet inom bland annat miljö framåt.  

Årets vinnare av HKScan Miljöpris till Leverantör driver en professionell lammproduktion på Norrby Gård utanför Kungsör i Västmanland. Anna och Tomas föder upp 1 500 slaktlamm per år plus egen rekrytering och försäljning av avelsdjur inom raserna Dorset och Texel. Slaktlammsproduktionen är inriktad mot både vårlamm, med slakt till påsk, samt beteslamm som föds upp på enbart gräs. Gården brukar 180 hektar åkermark och betar 150 hektar naturbeten. På åkermarken odlas vall och spannmål till djurens vinterfoder, men även en del spannmål för avsalu. Paret brinner för svensk lammproduktion och medverkar i avelsframstegen i Sverige liksom ökad kunskap kring uppfödning av lamm på bete. Anna och Tomas inhämtar ny kunskap genom att resa och besöka stora fårländer i världen, såsom Nya Zeeland och England.

Juryns motivering
Juryn, bestående av Patrik Holm Thisner Hållbarhetsdirektör HKScan, Magnus Lindholm Tf Inköpsdirektör HKScan, Elisabeth Svensson Kommunikationschef HKScan Agri samt Kristina Yngwe Riksdagsledamot för Centern samt vice ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet, har utnämnt paret Anna och Tomas Olsson  till vinnare av HKScans miljöpris till leverantör 2017 med följande motivering:

”Anna och Tomas Olsson har högt ställda mål, och deras fokus är att leverera lammkött av högsta kvalitet med insikt om att friska djur med god tillväxt ger lägst klimatpåverkan och bäst ekonomi för djuruppfödaren. Intresse för vall och vallblandningar har ökat gårdens produktion av slaktlamm baserat på gräs. På Norrby Gård är klöver centralt för att öka inbindning av kväve till marken samtidigt som markens struktur förbättras. Nya grödor i gårdens växtodling såsom lupin och åkerböna minskar beroendet av inköpt soja för att täcka djurens proteinbehov. Gödsel från djuren tas tillvara på ett medvetet sätt och utnyttjas i ett väl fungerande kretslopp mellan djur och växtodling. 150 hektar naturbetesmark hålls öppna av betande tackor som gör det möjligt för unika växter och en mångfald av insekter att trivas. Paret har även börjat återplantera lähäckar för att gynna fågellivet och ser fram emot en framtida utökad fauna med fasaner och rapphöns på Norrby Gård.”

Bra exempel på miljöarbete synliggörs
HKScans miljöpris har ett viktigt signalvärde och bidrar till att stimulera och driva utvecklingen framåt. HKScan vill med sitt miljöpris lyfta fram goda exempel där djurleverantörer har gjort framsteg t ex. inom energiförbrukning, minskat svinn eller annan förbrukning av resurser, minskad övergödning, ökad biologisk mångfald eller något annat med anknytning till klimatfrågan i sort.

– Vi är glada för att så många har skickat in material och vill medverka och vi är imponerade över de insatser som sker ute på gårdarna, säger Patrik Holm Thisner, Hållbarhetsdirektör på HKScan. Även om vi gärna skulle premiera alla de bönder som drar sitt strå till stacken för att verka hållbart, så är jag samtidigt glad över att vi kan föra fram en gård som verkar för att hålla betesmarker öppna, vilket bidrar till biologisk mångfald och kolinlagring i marken.  

Finalist nummer två till årets miljöpris och som är väl värd för ett hedersomnämnande för sitt fina miljöarbete är:

Fredrik och Jeanette Elander, grisproducenter utanför Västerås. Gårdarna Äs och Viggby ingår i suggring och tar emot 40 suggor inför grisning var tredje vecka. Gården brukar 250 hektar med grödor såsom höstvete, havre, korn, ärtor eller bönor. Allt som odlas är avsett att bli foder till grisarna. Arbetet på gården bygger på ”Lean Production” där planering och uppföljning är A och O – allt för att minska tjuvar av tid eller andra resurser. Jeanette tycker att djurhälsa är av stor vikt då en sviktande hälsa gör att djuren inte kan producera optimalt, vilket förbrukar resurser i onödan förutom aspekten med djurens lidande. Ett team bestående av veterinär, rådgivare och personal träffas regelbundet för att driva utvecklingen framåt. Paret Elander har tillsammans med 10 andra lantbrukare investerat i en gemensam biogasanläggning. Biogasen används till bussar i Västerås. Gödseln blir dessutom mer lättarbetad och med ett högre näringsinnehåll vilket gynnar växtodlingen och växtnäringsbalansen. Paret anlägger gödselbrunnar ute på fält för att minska på onödiga körningar. Gården har investerat i pelletseldad panna för att på sikt kunna torka all spannmål fossilfritt hemma på gården.

För ytterligare information kontakta
Patrik Holm Thisner, Hållbarhetsdirektör HKScan, telefon:
+46 (0)8 72 55 83 80
Elisabeth Svensson, chef HKScan Agri kommunikation, telefon:
+46(0)44 19 40 63
Tomas Olsson, Årets Miljöpris 2017, telefon:
+46(0)70 687 08 61

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i HKScan, Scan | Etiketter , , | Kommentarer inaktiverade för Lammproducenter från Kungsör belönas med HKScans Miljöpris
2018 8/1

Tips! Nötköttsseminarier

Gård och Djurhälsan bjuder in till årets nötköttsseminarier!

Klicka på länken här, passa på att anmäla dig medan det finns platser kvar!

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Nöt | Kommentarer inaktiverade för Tips! Nötköttsseminarier
2018 5/1

Marknadskommentar vecka 2

Gris
Efterfrågan följer den normala säsongen och vi ser en dämpning efter julförsäljningen. Noteringen är oförändrad nästa vecka.

Nöt
Året inleder med relativt god efterfrågan på nöt men dock lite ädlare detaljer över så som oxfilé och entrecote. Noteringen oförändrad nästa vecka.

Lamm
Vi börjar året, precis som tidigare år, med lite mera sug och intresse på marknaden. Kampanj med utökat viktintervall är nu avslutat för denna gång. Noteringen för lamm oförändrad vecka 2 men kontraktstillägget höjs 1 kr/kg.

 

Postat den av Göran Niléhn.
Publicerat i HKScan Agri, Marknadskommentarer | Kommentarer inaktiverade för Marknadskommentar vecka 2
2018 3/1

Josefin Back är tillbaka

Vi vill bara meddela att Josefin Back nu är tillbaka i tjänst efter föräldraledighet. Josefin är inköpare i Västmanland, Uppland och Stockholms län.

Josefin når ni på 018-16 75 06 alt. josefin.back@hkscan.com

Postat den av Göran Niléhn.
Publicerat i Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för Josefin Back är tillbaka
2017 27/12

Webbinar! Tema lamning och lammöverlevnad

Nu får alla som vill en ny chans att delta i HKScans webbinar med tema lamning och lammöverlevnad! Alla behöver lite repetition och uppvärmning inför den stundande lamningssäsongen!

Webbinar innebär att föreläsningen sker via webben och tar upp: olika faktorer som påverkar slutresultatet, förberedelser innan lamning, ökad kunskap om hälsocheck tacka respektive lamm. Ulrika König som föreläser kommer att gå lite djupare i ämnet råmjölk, då den har en så viktig roll.

Tidpunkt
Tisdagen den 16 januari kl 16-17
Fårhälsoveterinär Ulrika König, Gård och Djurhälsan är föredragshållare

Seminariet håller på i 60 minuter och inriktar sig till HKScans lammproducenter

Praktisk information
Seminariet kommer att pågå i ca 60 minuter. Upplägget är inriktning mot att experten föreläser och går igenom viktig kunskap, tips och råd. Har du frågor om lamning-lammöverlevnad mailas dessa till elisabeth.svensson@hkscan.com senast den 12 januari. Frågorna kommer att besvaras under själva seminariet eller i en avslutande del av seminariet.

För att delta måste du sitta vid dator med bra uppkoppling samt ha tillgång till telefon. Du behöver ladda hem ett gratis program som heter Skype for business. På dataskärmen kommer du att kunna följa föreläsarens presentationsbilder och ljudet hör du via telefonen. Anmälda deltagare kommer att få instruktioner via mail i god tid innan hur du ansluter till seminariet (en del är att klicka in via Skype på datorn och en del är att ringa in via nummer och kod). TÄNK PÅ ATT SITTA I EN TYST MILJÖ – ATT ANVÄNDA HÖGTALARE FUNGERAR ENDAST OM DU FÖRSÄTTER TELEFONEN I TYSTLÄGE (annars blir det rundgång i gruppsamtalet).

Anmälan och kostnad
Anmälan sker till Elisabeth Svensson på epost: elisabeth.svensson@hkscan.com eller telefon 044-19 40 63. Vi behöver uppgift om namn, leverantörsnummer, mobilnummer och giltig e-postadress. Anmälan tas gärna emot så fort som möjligt men senast 12 januari. Seminariet faktureras av HKScan i efterhand. Kostnad är 300 kr + moms. Detta webbinar är exklusivt framtaget för HKScans lammleverantörer. En sammanfattande flyer kommer att sändas ut efter avslutat webbinar som dokumentation. Företaget Tre Lammproducenter erbjuder kursdeltagarna utvalda produkter till bra pris och fraktlösning, hör mer om detta på kursen!

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Får & Lamm | Kommentarer inaktiverade för Webbinar! Tema lamning och lammöverlevnad
2017 22/12

Marknadskommentar vecka 52-1

Inköpare HKScan Agri Cajsa Aaby-Eriksson och Kvalitetschef HKScan Kristianstad Camilla Folger är ute i butik och säljer Scans julskinkor i år.
Julvärdar

En nyhet för i år är att samtliga tjänstemän på HKScan kommer att agera julvärd under två dagar innan jul. Detta innebär att vi kommer att stötta 170 butiker i Sverige, från Haparanda till Malmö.

-Julskinkan har huvudrollen på julbordet och ska väljas med omsorg. Våra julvärdar finns på plats i butiker runt om i landet för att hjälpa och guida våra konsumenter till att hitta rätt skinka, så de kan maximera julfriden. Att 190 medarbetare går ut och stöttar julhandeln under två dagar innan jul är unikt och något vi är mycket stolta över, berättar försäljningsdirektör Torbjörn Lithell.

Utöver att stötta julhandeln är julvärdskapet även en mycket viktig erfarenhet för medarbetarna.

-Jag ser det som en stor fördel att alla medarbetare får ett kund- och konsumentfokus. Det är en jätteviktig erfarenhet att varje år få gå ut och möta konsumenter och tala om våra produkter. Det ligger helt i linje med vår nya, mer konsumentorienterade, strategi, avslutar Torbjörn Lithell.

Scans julvärdar hittar du i butiker runt om i landet mellan den 21-22 december.
Gris
Julproduktionen är färdig för denna gång. Tack för gott samarbete med alla leveranser inför julen.

Notering oförändrad vecka 52.

Nöt
Lite lägre slakt och efterfrågan runt jul och nyår. Ökad efterfrågan på oxfilé, helt slutsåld. Notering oförändrad vecka 52. Det finns en del livdjursgrupper till salu, hör av dig till din inköpare om du vill veta mera.

Lamm
Ökad efterfrågan på lamm inför jul- och nyårshelgerna. Sämre efterfrågan på får. Kom ihåg utökat viktsinterval för bäst betalt. Vi tar gärna fler KRAV-lamm i anmälan vecka 1-2. Tillägg KRAV-lamm höjs med 50 öre/kg vecka 52.

Från vecka 1 är tillägg för lammskinn, av renrasig gotland, 95 kr/skinn. Djuren behöver vara klippta en gång och en ny lock skall ha hunnit växa ut. Det får inte förekomma vinterull, vaddighet i botten.

Stort tack för i år och God Jul och Gott Nytt År!

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Marknadskommentarer | Kommentarer inaktiverade för Marknadskommentar vecka 52-1
2017 20/12

Tack för att du röstat!

Följande personer får en gåva med posten som tack för att de medverkat i framröstningen av Årets Leverantör och Årets Transportör. Årets vinnare till titeln Årets Leverantör och Transportör presenteras direkt efter helgerna i jaunari.

Scan checkar 500 kr
Tony Sand, Askersund

Scan checkar 200 kr
Johanna Leff-hallstein, Varberg
Annelie Ling, Västerås
Mats Runesson, Asarum

Scan checkar och liten överraskningsgåva
Peter Gustavsson, Ålem
Ingela Mattisson, Sölvesborg
Lars Holm, Axvall
Niklas Carlsson, Askersund
Kristina Larsson, Dala Järna

Tack till samtliga som röstat och extra grattis till vinnarna ovan! God Helg!

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i HKScan Agri, Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för Tack för att du röstat!
2017 18/12

HKScan VD Sofia Hyléen Toresson i Dagens Industri

Fredagen den 15 december, intervjuades HKScans Sveriges VD, Sofia Hyléen Toresson av Di Weekend.


I Di, eller Dagens industri, som är Norden största affärstidning har satt rubriken ”Köttdirektören vässar sin gröna strategi” på artikeln och på framsidan är rubriken ”Kött-vd:n slåss för svensk kvalitet”.

I artikeln berättar Sofia bland annat om lanseringen av  gårdsspecifika serier där man ser precis vilken gård köttet kommer ifrån.

Läs mera, klicka här!

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i HKScan, HKScan Agri, Kommunikation | Etiketter , | Kommentarer inaktiverade för HKScan VD Sofia Hyléen Toresson i Dagens Industri
Prenumerera

HKScan Agri
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com