Från Gård
till Gaffel

2021 1/12

HKScan och Svenskt Sigill presenterar ny metod för att mäta biologisk mångfald på svenska gårdar

HKScan Sverige har som mål att öka arealen som gynnar biologisk mångfald hos sina leverantörer, de svenska gårdarna, med 5%* till 2030. Idag finns ingen etablerad standard som möjliggör mätning och uppföljning av den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Nu startar HKScan ett samarbete med Svenskt Sigill för att mäta och följa upp den biologiska mångfalden på gårdarna.

Bevarandet av den biologiska mångfalden, dvs att vi har ett landskap med många olika naturtyper och olika arter med stor genetisk variation, är en av förutsättningarna för en hållbar framtid. Det svenska jordbrukslandskapet utgör en viktig livsmiljö för många av Sveriges arter. Tyvärr är den också en av de landskapstyper där många arter är rödlistade och i Sverige är det största hotet mot biologisk mångfald igenväxta naturbetesmarker på grund av minskat antal betesdjur. HKScan vill vända den negativa trenden och bidra till att öka den biologiska mångfalden igen.

Svenskt Sigill har arbetat fram en vetenskapligt baserad åtgärdslista för att öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. För det arbetet tilldelades Svenskt Sigills hållbarhetschef Helena Allard SLU Artdatabankens naturvårdspris 2020. Åtgärdslistan utgör en del av Svenskt Sigills certifiering av gårdar och är framtagen med samma gedigna arbetssätt som resten av certifieringen. I Svenskt Sigills lista poängsätts åtgärderna efter vilken nytta de gör för den biologiska mångfalden, vilket gör det möjligt att mäta effekten på biologisk mångfald på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

– Många verksamheter har inkluderat biologisk mångfald som indikator i sitt hållbarhetsarbete. Att kunna mäta utvecklingen är viktigt då biologisk mångfald är en del av FN:s globala hållbarhetsmål och de planetära gränserna, säger Vera Söderberg, Research & CR Development Manager på HKScan. Vi behöver ett verktyg för att kunna följa upp att de åtgärder som vidtas verkligen har avsedd effekt och är därför glada att kunna presentera denna nya metod som vi har utvecklat tillsammans med Svenskt Sigill.  

Metoden bygger på att gården gör en genomgång av i vilken omfattning man uppfyller respektive åtgärd i listan. Ett exempel på åtgärd kan vara hur många hektar naturbetesmark som gården förvaltar. Totalresultatet för samtliga åtgärder utgör värdet för den specifika gården. Stor vikt har lagts vid att det ska vara enkelt för lantbrukarna att använda listan samtidigt som den inspirerar till fler insatser. Nya mätningar görs sedan regelbundet för att utvärdera gårdarnas framsteg inom den biologiska mångfalden. HKScan kommer att använda metoden för datainsamling och uppföljning av åtgärder inom ramarna för sin miljösatsning Gårdsinitiativet.

– Det känns väldigt kul att det arbete vi har gjort för certifieringarna inom Svenskt Sigill nu får ringar på vattnet. Vi vill ju givetvis att ännu fler lantbrukare gör insatser för att öka den biologiska mångfalden och kan rädda fler insekter, fåglar och vilt i våra odlingslandskap, säger Helena Allard, hållbarhetschef på Svenskt Sigill.

Förutom de uppenbara fördelarna för planeten som ökad biologisk mångfald leder till, så är det även i många fall lönsamt för gården. Pollinerare bidrar till ökade skördar, antal skadegörare minskas av getingar och ugglor och naturen blir mer motståndskraftig för klimatförändringar. För att öka den biologiska mångfalden och få enhetlighet i branschen hoppas HKScan att fler ska vilja använda Svenskt Sigills lista för att mäta biologisk mångfald. HKScan och Svenskt Sigill har inlett en dialog med Agronod, noden för datadelning och nya digitala lösningar i primärproduktionen, om att på sikt tillgängliggöra metoden i deras digitala plattform.

– Det är viktigt med branschöverskridande metoder inom hållbarhet och biologisk mångfald. Vi tycker att det är ett strålande initiativ som HKScan tagit tillsammans med Svenskt Sigill och vi ser positivt till att bidra till en branschöverskridande lösning. Vi undersöker därför möjligheterna att tillgängliggöra denna lista i Agronod, säger Emilia Liljeström, VD på Agronod.

Mer om Svenskt Sigill och åtgärdslistan: https://www.svensktsigill.se/hallbarhet/biologisk-mangfald/

Mer om Agronod: https://www.agronod.com/

Mer om HKScans Gårdsinitiativet: https://www.scan.se/gardsinitiativet/

*snitt för samtliga HKScans leverantörer med 2019 som basår.

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Kommunikation | Lämna en kommentar
2021 29/11

Senaste nytt från Intransport

Nu har det nya arbetssättet med HKScans planering och intransporter av slaktdjur rullat en tid, så vi tänkte höra med Mikael Toverland som är chef för avdelningen hur allting rullar på? Trevlig läsning!

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Kommunikation | Lämna en kommentar
2021 29/11

Vinterväglag i hela landet!

Tänk på att nu när vinterväglag råder på många platser i vårt land att du i god tid innan dina djur blir hämtade ser till att:

Framfartsvägar till och från pålastningen samt gårdsplan är ordentligt röjda från snö och grusade/saltade.

Tack för att du tänker på detta och att vi hjälps åt!

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Kommunikation | Etiketter | Lämna en kommentar
2021 22/11

HKScan inleder samarbete med Årets Klimatbonde Gårdsfisk – tar in fisk i sortimentet

Pressmeddelande 22/11 – HKScan möter konsumenternas ökade efterfrågan på en mer varierad kost med en egen förändringsresa. Nu går startskottet för ett historiskt partnerskap med Årets Klimatbonde Gårdsfisk. HKScan blir delägare i bolaget och introducerar vad som kan bli en av världens mest hållbara fiskar i produktutbudet.

– Trenden är tydlig; konsumenterna önskar en mer varierad livsmedelskonsumtion. Den förändringsresa som HKScan inlett, och som samarbetet med Gårdsfisk visar på, är därför förvisso historisk för det tidigare renodlade kött- och charkföretaget HKScan, men känns samtidigt helt självklar. Framtidens HKScan är ett mångsidigt livsmedelsföretag som erbjuder våra kunder och konsumenter högkvalitativa kött-, fisk och och växtbaserade produkter från svenska gårdar, säger Lars Appelqvist, vd HKScan Sverige. 

Gårdsfisk är fiskbönder som med sitt cirkulära hållbarhetsperspektiv har byggt upp en klimatsmart fiskuppfödning som inte utmanar fiskebestånden i haven. I deras integrerade lant- och vattenbruk föder de upp fiskar som äter högre andel vegetabilier, vilket gör dem både robusta (ingen antibiotikaanvändning) och mer klimatsmarta än annan odlad fisk. 2020 utnämndes Gårdsfisk till Årets klimatbonde av Svenskt Sigill Klimatcertifierad och tidigare i höstas fick de Livsmedelspriset 2021.

– Samarbetet  med Gårdsfisk är ett bra exempel på vår strategi att växa genom partnerskap. Vi kan erbjuda en stark kommersiell plattform för visionära utvecklingsföretag vars produkter och råvaror blir en del av vårt utbud. Vår gedigna erfarenhet och starka nätverk gör det möjligt för oss att  tillsammans skala upp intressanta produkter och koncept med stor potential, säger Lars Appelqvist.

– Vår vision är att erbjuda konsumenterna världens mest hållbara fisk. Samarbetet med HKScan är en viktig förutsättning för att uppnå den visionen. Det innebär att vi kan öka både vår produktionsbas, gårdarna, och distributionen av våra produkter till en bred målgrupp över hela Sverige, säger Johan Ljungquist, VD och grundare, Gårdsfisk.

Samarbetet innefattar försäljning, distribution och produktion (fiskköttbullar) av samtliga Gårdsfisks produkter. Det innebär också en möjlighet att kunna erbjuda HKScans leverantörer, de svenska gårdarna, möjlighet till diversifiering av verksamheten. Vid sidan av HKScan ansluter även investeringsbolaget Novax till ägarskaran vid sidan av befintliga ägare, såsom LRF Ventures.

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Kommunikation | Lämna en kommentar
2021 19/11

Marknadskommentar vecka 47

Gris
Små förändringar på marknaden. Nu påbörjas vår lagda jul- nyårsplan för slakt och styckning. Stort tack till bidragande gårdar som gör detta möjligt. Notering oförändrad vecka 47.

Nöt
Bättre fart i marknaden än tidigare under hösten vilket är positivt. Kom ihåg att planera din slakt för kvartal 1 år 2022. Vi har fortsatt hög takt på affärer i vår livdjursförmedling – hör av dig om du har djur att sälja eller saknar djur i ditt stall. Notering oförändrad vecka 47.

Lamm
Fortsatt stabil efterfrågan och försäljning på lamm. Vi behöver fler lamm i anmälan i december och början av januari – kontakta din inköpare eller ring till slaktanmälan. Vi behöver KRAV-lamm vecka 1 – kan du nyanmäla eller flytta din anmälan dit? Kontakta oss då, tack på förhand. Vi tar nu in planeringsanmälan för vecka 3 tom vecka 15 dvs inkl påsk år 2022, senast den 3 december behöver vi din anmälan. Notering oförändrad vecka 47.

VI har fortfarande köpare av vinterlamm!

HKScan Unga Köttbönder
Vi avslutar med en bild från deltagande leverantörer i HKScans program Unga Köttbönder som hade 2-dagars träff i Linköping förra veckan. Varmt tack för ert fantastiska engagemang! Vi ses till våren igen!

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Kommunikation | Lämna en kommentar
2021 8/11

Webbinar lamm i november!

Välkommen att delta på ett exklusivt mini-webbinar inför stallsäsongen!
Förutsättningarna framåt är mer utmanande än tidigare säsonger: ökade kostnader för kraftfoder, el, disel men samtidigt ett gott betäckningsresultat, stabila avräkningspriser.


Hur gör jag bästa möjliga av just mina givna förutsättningar? Hur blir min produktion lönsam?

Vi bjuder nu in små grupper på 3-5 deltagare där det finns tid/möjlighet att utgå från produktionen som just du har.
Robban kommer spela in fakta utifrån sitt kunnande. Sedan finns möjligheter att fråga och diskutera vad detta kan innebära just i din produktion.

Välj på något av följande datum och tid:

12/11 kl 15:00-16:30
15/11 kl 08:00-09:30
19/11 kl 09:00-10:30
26/11 kl 15:30-17:00

Maila namn, leverantörsnummer och mobilnummer till anna.johansson@hkscan.com så bokar hon in dig samt mailar ut en TeamsLänk.
Först till kvarn…vid behov fyller vi på med fler seminarier i december eller januari!

Väl mött!

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Får & Lamm | Lämna en kommentar
2021 1/11

Röstningen till Årets Leverantör och Årets Transportör har öppnat!

Nu har vi öppnat upp röstningen till Årets Leverantör och Årets Transportör 2021! Röstningen kommer att hålla på fram till den 15 december 2021. Därefter kommer vi sammanställa alla röster och presentera vinnarna här på bloggen efter julhelgen. Så se till att göra din röst hörd och klicka dig in på röstningsverktyget här nedan! Om du lämnar namn och adress kan du vara med i utlottning av HKScan varucheckar och andra priser.

Här hittar ni länken till röstningsverktyget: https://sv.surveymonkey.com/r/WQVQXXH

Här hittar ni även en folder med presentationer och motiveringar av alla leverantörer och transportörer som är med i tävlingen:

Postat den av Sara Samuelsson.
Publicerat i Kommunikation | 1 kommentar
2021 29/10

Marknadskommentar vecka 44

Som ett led i strategin att växa som ett mångsidigt livsmedelsföretag inleder nu HKScan och Tareq Taylors Maten é klar ett samarbete med gemensamt mål att öka tillgängligheten till färdiglagade maträtter lagade av kockar från grunden med passion och omtanke.

Maten é klar startades av Tareq Taylor med vänner hösten 2018. Drivkraften var en lust och tanke om att erbjuda färdiglagad mat av hög kvalitet, lagad från grunden med färska råvaror av svenskt ursprung till alla som vill äta gott och hälsosamt, men själva inte hinner med i den stressiga vardagen. Maten tillagas av kockar i eget kök i Lund och i nuläget finns det åtta olika rätter i sortimentet.

Som ett led i strategin att växa som ett mångsidigt livsmedelsföretag inleder nu HKScan och Maten é klar ett samarbete i form av ett försäljningsuppdrag av Tareq Taylors färdiglagade rätter mot svensk detaljhandel. Samarbetet inleds den 10 januari 2022 och ger Maten é klar tillgång till HKScans landstäckande säljkår. Extra kul tycker vi på HKScan att Tareq Taylor dessutom blev utsedd till Årets Julvärd i SVT!

Gris
Stort utbud på den svenska marknaden med lager som ökar och försämrade exportmöjligheter utifrån prisbild. Ljusglimtar är god efterfrågan på smörgåsmat och skinka. Notering oförändrad vecka 44.

Nöt
Fortsatt stort utbud på marknaden! Färsen har tagit bättre fart och en del mindre ädla detaljer skärs ner till färs. Notering oförändrad vecka 44.Vi har nu öppnat utrymme för planering av slakten kvartal 1 år 2022 – välkommen med din slatanmälan via 0771-500 500 eller logga in på www.hkscanagri.se.

Lamm och får
Affärerna rullar på och vi levererar lammstek till kampanj på bland annat Ica och Dagab till Alla Helgon Helgen. Har du missat planering av slakten vecka 48 tom vecka 2? Vi vill då be dig göra detta snarast. VI har behov av fler lamm över jul/nyår och i början på nya året. Anmälan av både får och lamm är hög nu vilket gör att vi tyvärr hämtar många poster med en veckas fördröjning. Notering oförändrad vecka 44.

Vi förmedlar fortfarande vinterlamm! Ring din inköpare eller 044-19 40 63 till Elisabeth.

Trevlig Helg!

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Kommunikation, Marknadskommentarer | Etiketter | Kommentarer inaktiverade för Marknadskommentar vecka 44
2021 22/10

Tips-lammdagar i Linköping!

Missa inte höstens möjlighet att träffa kollegor och prata lamm i 1,5 dag! HKScan är en av sponsorerna och vi kommer finnas på plats och har en punkt i programmet. Vi levererar även kött och chark till middagen.

När? 9-10 november och arrangör Sveriges Lammproducenter men ALLA är välkomna att anmäla sig, senast söndag 24/10. Missa inte!!

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Kommunikation | Etiketter | Kommentarer inaktiverade för Tips-lammdagar i Linköping!
2021 19/10

Intresseanmälan studieresa England!

Intresseanmälan för resa till England om Alka och Homendry utfodring

HKScan tillsammans med FiveAlka LTD bjuder härmed in till studieresa till England 22-24/11 för se  och lära hur Engelsmännen använder Alkaliska fodermedel i sin produktion. HKScan säljer sedan 3 år Homendry, ett medel som ökar effektiviteten i utfodringen och leder bättre djurhälsa.

Vi kommer att besöka flertalet större mjölk och köttgårdar och universitet under 2 dagar samt foderfabriker som använder sig av detta system för att effektivisera och göra sina fodermedel effektivare, hälsosammare och billigare.

Resans pris är beroende på antal resenärer men kommer att inkludera mat och hotell i 2 nätter plus flyg. För att kunna ge våra leverantörer ett bra pris för resan och om intresse finns ber vi om intresseanmälan till Robert Nilsson senast 25/10 på mail: robert.nilsson@hkscan.com.

Deltagande i resan förutsätter vaccinering mot covid 19 med medföljande vaccinintyg.

Resan anordnas för HKScans leverantörer och i mån av plats kan andra intresserade få resa med.

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Foder, HKScan Agri, Nöt | Kommentarer inaktiverade för Intresseanmälan studieresa England!
Prenumerera

HKScan Agri
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com

Terms of Use

Integritetsmeddelande