Från Gård
till Gaffel

2024 26/2

Internettjänsterna – nytt försök

I morgon den 27/2 mellan kl 7.00 och 8.00 kommer internettjänsterna att ligga nere igen.

Postat den av Carina Ljungkvist.
Publicerat i Kommunikation | Lämna en kommentar
2024 20/2

Internettjänsterna

På fredag den 23 februari mellan kl 7.00 – 8.00 ligger våra Internettjänster nere p g a underhåll.

Postat den av Carina Ljungkvist.
Publicerat i Kommunikation | Lämna en kommentar
2024 9/2

INBJUDAN

Välkommen till årets viktigaste Kunskaps- och Inspirationsdagar med HKScan Sverige!

Vi har glädjen att bjuda in dig som är leverantör till HKScan Sverige till årets viktigaste inspirations- och kunskapsdagar den 14-15 mars på Fredensborgs Herrgård i Vimmerby.

I utmanande tider är förmågan att våga ”tänka utanför boxen” och tillgång till kunskap och inspiration från omvärlden viktigare än någonsin. Och nödvändigt för att kunna hitta de rätta vägarna till hur man driver en framgångsrik köttproduktion som man också tjänar pengar på, både på kort och lång sikt. Det vill vi på HKScan hjälpa dig med!

Under två händelserika dagar erbjuder vi dig spännande och aktuella presentationer av internationella experter, företagare inom lantbrukssektorn och välkända profiler inom branschen, där även HKScans ledning deltar. En del av föredragen är gemensamma och andra djurslagsspecifika och självklart är alla djurslag som HKScan köper (får/lamm, nöt, gris) representerade.

Vårt mål är att du lämnar Fredensborg fylld med inspiration, nya kunskaper och konkreta idéer för hur du bäst kan utveckla din verksamhet. Det är också av stor vikt att träffa och umgås med trevliga kollegor inom lantbruket, så förhoppningsvis har du även fått knyta nya kontakter som kan vara till ömsesidig nytta i framtiden.

Nedan hittar du en presentation av de olika föreläsarna och de ämnen de kommer att ta upp i sina föredrag samt programmet för hur de två dagarna är upplagda. Längst ned finns en instruktion för hur du anmäler dig, pris och annan praktiskt information. Sista anmälningsdag är 23/2.

Varmt välkommen!

Gemensamma föredrag

Magnus Palmgård, Tobo Solutions; Hur när man målen för sitt företagande?

Magnus är en driven affärsrådgivare med lång erfarenhet inom lantbrukssektorn som rådgivare åt många av de största lantbruksföretagen i Sverige. Med i bagaget har han en bakgrund inom LRF Konsult och han har varit med och startat upp lokala mejerier som t ex Östgötamjölk och Boxholm, samt storskaliga biogassatsningar.  

Gunilla Aschan, Styrelseledamot i lantbrukssektorn; Framtidsspaning

Gunilla är styrelseledamot i Lantmännen, Landshypotek Bank, Fyrklövern Ekonomi och Juridik. Lång erfarenhet av den svenska banksektorn och var under många år Sverigeansvarig i specialistgruppen Jord & Skog på Nordea.

Lars Appelqvist, VD HKScan Sverige; Marknadsläget och HKScan Sverige – nu och framåt

Patrik Setzman, Inköpschef HKScan Sverige; Introduktion till Kunskaps- och Inspirationsdagarna

Föredrag Nöt

Brad Gilchrist, Marketing Manager på Semex Global Beef; Köttrasavel och köttrassemin på mjölkrasdjur – strategier, utfordring, val av ras etc. Trender från Nordamerika.

Brad är en av världens ledande experter på ”beef on dairy” och driver själv en avelsbesättning i Kanada som säljer aveldsjur över hela landet. https://www.semex.com/

Alan Sayles, legendar inom den brittiska foderindustrin; Utnyttja våmmen maximalt för lägre foderkostnad. Nya foderkoncept

En brittisk legendar inom utfordring med 50 års erfarenhet både inom foderindustrin och som egen företagare och har för sitt betydelsefulla arbete fått en utmärkelse av brittiska kungahuset. Hans fokus har hela tiden varit hur man utnyttjar våmmen effektivt för maximalt värde och lönsamhet för bonden. I sitt föredrag berättar han också om nya koncept inom odling av helsäd för maximalt utnyttjande av stärkelse – ett bra alternativ till majs på de platser i Sverige där majsodling inte är möjligt.

Föredrag Gris

Stefan Ljungdahl, VD Jordbruksaktuellt; Omvärlds- och framtidsspaning inom gris- och råvarumarknaden.

Husdjursagronom i grunden med bakgrund inom SLU och från Lantmännen. Ägare av Agriprim vars verksamhet omfattar datorteknik för lantbruket men även tidningen Jordbruksaktuellt.

Bart van Tricht och Bart Vanschoubroek, Norbel; En av Belgiens största grisproducenter berättar om hur det är att driva produktion på en utmanade Europamarknad

Norbels verksamhet omfattar fyra gårdar och produktion av cirka 5600 suggor per år. Delar av slaktgrisproduktionen har HKScans Hampshire som far och köttet säljs som premiumkött under det egna varumärket Norbel. Företaget köper Hampshiregaltar från HKScan som de har på företagets egen seminstation. https://www.norbel.be/

Nils Lundeheim, professor vid SLU; Avelsframsteg gris – hur har utvecklingen sett ut och vad forskas det om.

Nils är professor vid SLU sedan 2011 (numera pensionär mestadels) och har arbetat med forskning och undervisning inom grisavel och grisproduktion under hela sitt arbetsliv med nära koppling till praktiken och näringen.

Föredrag Får/Lamm

Andrew Freshwater, Clear Creek Pastoral Co; Genomik och DNA-profilering inom fåraveln

Andrew  kommer från Australien och är en av södra halvklotets största och mest välkända profiler inom får- och nötavel – en pionjär inom genomik på får- och köttdjur där han avlat fram nya raser med djurhälsa, produktivitet och fodereffektivitet i åtanke. Clear Creek Pastoral Co. | Facebook

Dag 1 – 14 mars

11.30-12.00    Ankomst och incheckning

12.00-13.00    Lunch

13.00-14.15    Välkommen och inledning – HKScan

14.15-14.45    Mingel med aktivitet

14.45-16.00    Magnus Palmgård, Tobo Solutions

16.00-16.45    Mingel med aktivitet

16.45-18.00    Djurslagsspecifika föredrag:

                       Nöt – Brad Gilchrist
                       Gris – Nils Lundeheim. Bart van Ticht & Bart Vanschoubroek
                       Lamm – Andrew Freshwater

19.30              Middag med underhållning

Dag 2 – 15 mars

8.00-9.15        Djurslagsspecifika föredrag:

                       Nöt – Alan Sayle
                       Gris – Stefan Ljungdahl
                       Lamm – Andrew Freshwater

09.15-10.00    Mingel med aktivitet

10.00-11.30    Gunilla Aschan

11.30 –            Lunch och avsked!

Pris inklusive övernattning, 2 luncher och middag med underhållning är 4600:- för del i dubbelrum, 4800:- för enkelrum. Om du inte behöver övernattning utan bara vill delta i föredragen och vid middagen är priset 3800:-

Vänta inte med att anmäla dig  – antalet platser är begränsat per djurslag och först till kvarn’ principen gäller. Max 2 deltagare per gård/företag. Sista dag för anmälan är den 23/2.

Anmäl dig med mail till robert.nilsson@hkscan.com. Uppge namn, leverantörsnummer och kontaktuppgifter, hur många du vill anmäla (max 2) och vilket övernattningsalternativ du önskar. Vi kommer sedan att kontakta dig med en bekräftelse.

Mötesplats; Fredensborgs herrgård, Fredensborg 120, 598 91 Vimmerby, tel. 0492-306 00, info@fredensborg.com. Mer information om Fredensborg hittar du här.

Frågor? Kontakta Robert Nilsson, Rådgivare HKScan Sverige, på telefon 013-234541 eller mail robert.nilsson@hkscan.com

Postat den av Charrlotta Abrahamsson.
Publicerat i Kommunikation | Lämna en kommentar
2024 9/2

Förändring i HKScans ledning

Magnus Lindholm, Inköpsdirektör Djurinköp HKScan Sverige, kommer efter ett antal förtjänstfulla år i rollen som ansvarig för vår djurinköpsorganisation att ta steget vidare till en ny roll inom affärsutveckling, för att stötta HKScan Sveriges fortsatta utveckling och tillväxt.

Torbjörn Lithell går in som ny ansvarig för HKScans Djurinköp,  parallellt med sin roll som Försäljningsdirektör Retail. Torbjörn Lithell, som många säkert har mött i olika sammanhang, har gedigen erfarenhet från den svenska inköpsmarknaden genom sina tidigare roller som VD för dåvarande SLS (Svenska Livdjur & Service) och som Inköpsdirektör för HKScan.

Förändringen gäller från och med nästa vecka.

Postat den av Charrlotta Abrahamsson.
Publicerat i Kommunikation | Lämna en kommentar
2024 5/2

HKScan Sverige och PIC i gemensam nysatsning på grisrasen Hampshire

HKScan Sverige inleder nu ett avelssamarbete med PIC, världsledande aktör inom grisgenetik, för nästa steg i utvecklingen av sin faderras Hampshire. Samarbetet ger HKScan tillgång till PICs expertis och spjutspetsteknologi, vilket skapar utmärkta möjligheter till ytterligare förbättring av Hampshiregrisens egenskaper och i förlängningen goda utvecklingsmöjligheter för svensk grisavel generellt.

Hampshireaveln i Sverige firar 50 år i år och faderrasen är idag helt dominerande på den svenska marknaden med ca 70% marknadsandel. Rasen är med andra ord mycket uppskattad – den är robust, frisk, lugn och väl anpassad till svensk grisproduktion och exporteras även till Storbritannien, Norge, Belgien och Danmark där den bland annat används för kvalitetsvarumärken.

”Vi är stolta och glada över att kunna inleda det här samarbetet med PIC, och även över det faktum att de ser en så stor potential i rasen, med utgångspunkt i sin världsledande expertis. Samarbetet ger oss helt nya möjligheter i vidareutvecklingen av Hampshire och svensk grisavel, vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för framtiden inom svensk grisnäring generellt”, säger Magnus Lindholm, Inköpsdirektör Djur HKScan Sverige.

Idag drivs avelsarbetet på två avelsbesättningar i Sverige och en i Norge. I samband med uppstarten av samarbetet med PIC görs också en utvecklingssatsning på en av dessa enheter, Esereds Lantbruk i Halland, där ett nytt stall kommer att börja byggas under 2024. Investeringen i det nya stallet möjliggör en effektivare produktion med ännu högre smittskyddssäkerhet och målet är en signifikant ökad population av Hampshire och därmed större avelsunderlag och högre genetiska framsteg.

”Det känns jättebra att komma i gång med det nya bygget! Det kommer att bli ett riktigt lyft och stort steg framåt för verksamheten och även för svensk grisavel i stort”, säger Anders Lorentzon som driver Esereds Lantbruk.

PIC är idag världens ledande genetikbolag inom gris med verksamhet i ett stort antal länder. De arbetar bland annat med genomisk selektion och digital teknik för att bedöma grisens rörelsemönster och har en bred palett av olika raser för olika marknader. Nu lägger man alltså även till HKScan Sveriges Hampshireras i sin produktkatalog.

“Vi ser att den finns en stor utvecklingspotential, både för den nordiska marknaden generellt och för Hampshirerasen, och ser fram emot att få möjligheten att vara med och bidra till en ännu starkare och mer konkurrenskraftig svensk grisnäring framöver”, säger Jack Keane, Business Development Manager Europe, PIC.

Om PIC

PIC (Pig Improvement Company) är världsledande inom grisgenetik som tillhandahåller genetiskt överlägset avelsmaterial till grisproducenter och stöttar med tekniska tjänster för att hjälpa dem att förverkliga den genetiska potentialen. PIC är ett dotterbolag till Genus, ett företag med bas i Storbritannien med en vision att vara pionjär inom förbättring av djurgenetik för att hjälpa till att föda världen. För mer information om PIC, besök PIC.com

Om Hampshire

67% av svenska grisproducenter använder idag Hampshire som faderras. Avelsarbetet har gjorts i en sluten population i Sverige och djuren har fötts upp i ett frigående system och utan svansklippning, vilket medfört att lugna djur selekterats vidare i avel. Tack vare svensk lagstiftning har Hampshire-grisen fötts upp och selekterats i en miljö utan antibiotika i flera generationer vilket lett till mycket motståndskraftiga djur. Rasen är grunden till Scans varumärke Piggham och bär på den unika så kallade RN-genen vilket ger en utmärkt köttkvalitet.  

Postat den av Charrlotta Abrahamsson.
Publicerat i Kommunikation | Lämna en kommentar
2024 1/2

HKScan säljer råmjölkspulver till kalv, lamm och gris.

Många är i kalvnings- och lamningstider och ibland behövs extra råmjölk. Tyvärr hämtar en del råmjölk ifrån mjölkbesättningar vilket inte alltid är bra ur smittspridnings-synpunkt eller så har man brist vilket leder till mer arbete och sämre produktionsresultat. Milkshake Power Colostrum är kraftfull, smittfri och enkel att tillreda och leder till mycket pigga djur. Ett mycket bra komplement till de som använder Milkshake i mjölken. Kontakta Robban för mer info!

Robert.nilsson@hkscan.com

Tel: 013- 23 45 41

Postat den av Carina Ljungkvist.
Publicerat i Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för HKScan säljer råmjölkspulver till kalv, lamm och gris.
2024 30/1

Nu presenterar vi stolt vinnarna i Årets leverantör 2023

Utmärkt djuromsorg, lyhördhet för marknadens behov och långsiktigt utvecklings- och hållbarhetstänk är den gemensamma nämnaren för Årets leverantörer 2023, som utsetts av HKScans Djurinköpsavdelning

HKScans nomineringar av Årets leverantör är ett etablerat hedersomnämnande bland svenska djuruppfödare. Genom att utse vinnare inom olika kategorier, som Nöt, Gris och Lamm, vill HKScan Sverige lyfta branschen, sprida kunskap och visa på goda exempel inom svensk djuruppfödning.

– Vi på HKScan Sverige är mycket stolta över våra svenska leverantörer och vill genom utmärkelsen lyfta fram de som vi anser gjort en extra bra insats under året. Det är tack vare dem som vi kan erbjuda kött- och charkprodukter från Scan med 100 % svenskt kött året om, säger Patrik Setzman, Inköpschef Djurinköp Sverige. I tider av stor osäkerhet är flexibilitet, lyhördhet för marknadens behov och ett långsiktigt tänk viktigare än någonsin, och det är också den gemensamma nämnaren för samtliga årets vinnare.

Årets leverantör Nöt – Kristian Andersson, Friskatorpet i Rinkaby

Friskatorpet, under ledning av Kristian Andersson, driver köttproduktion sedan 1973 på skjutfälten i Rinkaby. Gårdens verksamhet består av ca 1500 st djur varav 250 st är dikor av raserna Angus och Hereford.

Ungefär två tredjedelar av gårdens djur lever sitt liv utomhus året runt, under vintern i skydd av skogen, och  betar på marker som tidvis fungerar som ett skjutfält – marker som betats av djur sedan förra sekelskiftet för att hålla landskapet öppet och även förhindra gräsbränder. Markerna ingår numera i EU-initiativet Natura 2000 (värdefulla naturmarker) vilket innebär att de ska betas för att främja den biologiska mångfalden. Korna äter endast gräs sommartid och vintertid får de drank och restprodukter från den skånska livsmedelsindustrin förutom hö, halm och ensilage.

Kristian är alltid intresserad av att testa nya metoder och tekniker och hela verksamheten präglas av professionalitet, engagemang och god struktur. Som besökare känner man sig alltid varmt välkommen och Friskatorpet är också en förebild när det gäller att på ett informativt och trevligt sätt sprida kunskap och berätta om sin verksamhet i sociala medier. Köttet från gårdens djur kan köpas i lokala butiker och avnjutas på lokala restauranger och dessutom finns möjlighet att köpa direkt från gården.

”Helt otroligt! Riktigt skoj att vi blev Årets nötleverantörer till HkScan!”, säger Kristian Andersson när han nås av nyheten. ”Verkligen ett kvitto på det vi gör är bra!”

Motivation till utmärkelsen:

Utmärkelsen tilldelas Kristian Andersson för sitt starka intresse för innovation och utveckling och sin vilja att testa nya lösningar, till exempel nya foderkoncept. Professionalism, engagemang och en utmärkt välskött struktur genomsyrar hela Friskatorpets verksamhet. Gårdens viktiga naturvårdande insatser inom ramarna för EU-initiativet Natura 2000 både främjar den biologiska mångfalden i det svenska jordbrukslandskapet och bidrar till att bevara värdefulla öppna naturmarker.

Årets leverantör Gris – Åsa och Per Karlsson, Boarps Gård i Eldsberga

Boarps Gård drivs sedan 2001 av Åsa och Per Karlsson och företagets huvudsakliga verksamhet är grisuppfödning. Sedan starten har de tillsammans med sina trogna medarbetare i företaget byggt en långsiktigt stabil och lönsam verksamhet för framtiden.

Samarbetet mellan Boarps Gård och HKScan Sverige sträcker sig många år tillbaka i tiden. Åsa och Per har generöst delat med sig av sin gedigna kunskap och erfarenhet i flera olika projekt under åren, samtidigt som deras positivitet alltid sprider glädje i alla sammanhang de deltar i.

”Ska vi få utveckling i branschen och fler ska våga satsa för framtiden så är det viktigt att dela med sig av det man har lärt sig under åren”, säger Per och Åsa. ”Det är en självklarhet för oss och det är fantastiskt roligt att verksamheten vi lyckats bygga upp från grunden får uppmärksamhet via den här utmärkelsen”.

På Boarps gård jobbar man med ett aktivt miljöfokus och ingår även i HKScans hållbarhetssatsning Gårdsinitiativet. Man är i högsta grad intresserad av nya lösningar och metoder och just nu testas t ex digital övervakning av slaktgrisarna för att förbättra effektivitet och djuromsorg ytterligare. På gården återvinns och omvandlas också matrester från olika livsmedelsföretag till foder till gårdens grisar. Målet är griskött med ett lägre klimatavtryck än kyckling, vilket man nu har lyckats med, enligt Per.

Motivation till utmärkelsen:

Utmärkelsen tilldelas Per och Åsa Karlsson för deras generösa förmåga att dela med sig av sin gedigna kunskap och erfarenhet i olika typer av projekt, i kombination med positivism och energi som sprider glädje i alla sammanhang de deltar i. I kombination med ett aktivt miljöfokus och intresse för att prova nya lösningar och metoder för ökad djuromsorg är Boarps gård en mycket värdefull partner i HKScans Gårdsinitiativet och en inspiration för andra lantbrukare.

Årets leverantör Lamm – Johan Svensson, Staxgård Lamm i Sölvesborg

Staxgård Lamm drivs av Johan Svensson och har idag en produktion med ca 280 tackor men planer finns för ytterligare tillväxt. Att det blev just lamm för Johan var lite av slump enligt honom själv och han har byggt upp verksamheten från grunden, där ett av stegen var att bygga om ett grisstall och anpassa det till den lammproduktion som idag alltså är företagets huvudverksamhet. På gården finns även en omtyckt gårdsbutik som drivs av Johans sambo Frida.

Gårdens tackor och lamm betar på naturbetesmark vilket bidrar till både biologiska mångfald och öppna landskap. All spannmål som odlas på gården används till djuren. Utöver spannmålet, som krossas, syras och lagras i ”korvar” på plats för framtida bruk, så utfordras tackorna med bland annat majs.

Johan är en ung och driven leverantör som alltid är öppen för att testa nya metoder och tekniker med stora ambitioner för framtiden. Samtidigt är han kvalitetsmedveten och leveranssäker med lamm av hög och fin kvalitet. Man känner sig alltid välkommen till Johan med familj och en öppen och bra dialog gör honom till en uppskattad samarbetspartner.

”Det känns väldigt roligt att få en utmärkelse för en verksamhet som jag har byggt upp från grunden, det visar att vi gör något riktigt bra”, berättar Johan.

Motivation till utmärkelsen:

Utmärkelsen tilldelas Johan Svensson för sin banbrytande syn på resursanvändning i samband med ombyggnationen av ett grisstall till lammproduktion samt ett starkt engagemang för hållbarhet och lokal produktion, t ex genom fokus på naturbete. Utöver det gör Johans engagemang i att hitta nya metoder och tekniker, i kombination med hög produktkvalitet, honom till en mycket uppskattad och respekterad samarbetspartner.

Hedersomnämnande – Göran Ottosson i Köping

Motivation till utmärkelsen:

Göran är en riktig veteran och en av våra mest trogna samarbetspartners och leverantörer och tilldelas ett hedersomnämnande i Årets Leverantör för sin långa och gedigna insats med leveranser av grisar av jämn och fin kvalitet i mer än 45 år till oss på HKScan. Göran är en mycket respekterad, positiv och lösningsorienterad samarbetspartner – unik i sitt slag

Postat den av Charrlotta Abrahamsson.
Publicerat i Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för Nu presenterar vi stolt vinnarna i Årets leverantör 2023
2024 22/1

Nyhet – Hållbarhetstillägg

Idag är vi både stolta och glada att kunna informera dig som levererar djur till oss på HKScan Sverige att vi som första svenska köttföretag introducerar ett nytt hållbarhetstillägg.

Det nya hållbarhetstillägget är tänkt som ett ekonomiskt incitament för att bidra till arbetet med hållbar utveckling på din gård. Tillsammans med er vill vi se till att framtidssäkra svensk livsmedelsproduktion.

Här hittar du pressmeddelandet som vi idag har skickat ut om denna nyhet.

Du är också inbjuden till en informationsträff den 24/1 kl. 19.00-19.30 som vi direktsänder på Scans Youtube-kanal. Där medverkar vår VD Lars Appelqvist, Magnus Lindholm som är Inköpsdirektör Djur, Elina Matsdotter som är Hållbarhetschef och Anna Larsson som är Djuromsorgschef. Länk till träffen publicerar vi här på sidan samma dag.

Hållbarhetstillägget

Hållbarhetstillägget börjar betalas ut från och med 22 januari 2024 och inkluderar alla våra nötleverantörer (slaktdjur) och grisleverantörer (inkl smågris) med avtal.

​​​​​​​Ersättningsnivå för 2024: 

  • Gris integrerad produktion 50 öre/kg  
  • Slaktsvin 50 öre/kg samt 20 kr per smågris  
  • Nöt 1 kr/kg

Upplägget är utformat så att fokus ligger på konkreta åtgärder på gården, snarare än att addera mer administrativt arbete för dig som lantbrukare och vårt samarbete med Agronod är en viktig förutsättning. Här kan du läsa mer om det. 

Fokusområden & Villkor

Till hållbarhetstillägget har vi kopplat villkor och åtgärder inom tre fokusområden; Klimat, Djuromsorg och Biologisk Mångfald. 

Villkoren ska vara uppfyllda senast under första kvartalet 2025 för att berättiga till fortsatt hållbarhetstillägg. Hållbarhetstillägget utges i förskott, dvs innan villkoren uppfyllts.

Detaljerad information om villkor och åtgärder hittar du här på vår hemsida – logga in på internettjänsten här och klicka där på rubriken Hållbarhetstillägg. 

Postat den av Charrlotta Abrahamsson.
Publicerat i Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för Nyhet – Hållbarhetstillägg
2023 15/12

Slaktanmälan v 52 och v 1

Slaktanmälan för v 52 och v 1 stänger tisdagen den 19 december. Därför behöver vi ha anmälningar och eventuella ändringar gjorda tills dess.

Postat den av Carina Ljungkvist.
Publicerat i Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för Slaktanmälan v 52 och v 1
2023 14/12

HKScan Sverige sluter avtal med Agrosfär

Avtalet innebär att HKScan Sverige väljer Agrosfär som sitt primära verktyg för att mäta och följa åtgärder inom Gårdsinitiativet.

Efter framgångsrika tester under hösten har HKScan Sverige beslutat att välja Agrosfär som verktyg för att följa och utvärdera de åtgärder som genomförs inom Gårdsinitiativet. Genom detta partnerskap kommer Agrosfär att erbjudas till samtliga lantbrukare som är en del av Gårdsinitiativet. Målet är att skapa klimatpositiva resultat baserade på varje gårds unika förutsättningar.

Med Agrosfär kan lantbrukare enkelt beräkna sitt klimatavtryck både för gården som helhet och för respektive produktionsgren: växtodling, mjölk och nötkött. Data hämtas från gårdens uppkopplade system och minskar manuell administration.

– De stora förändringarna börjar på gårdsnivå. För att mäta och utvärdera åtgärderna behövs en enhetlig beräkningsmodell och data som grundas på faktisk gårdsdata, snarare än schabloner. Därför har vi valt Agrosfär. För våra lantbrukare innebär samarbetet ett smidigare sätt att göra klimatberäkningar och rapportering. Många av dem är idag mycket engagerade i sitt hållbarhetsarbete med en bra klimatprestanda som följd, och det är viktigt att vi även kan visa detta med verifierad data. Inte minst för att motivera andra gårdar som inte har kommit lika långt, säger Elina Matsdotter, hållbarhetschef på HKScan Sverige.

Viktig kundgrupp

Verktyget Agrosfär är utvecklat av Agronod, bolaget som även står för den nya nationella plattformen för delning av lantbruksdata.

– Livsmedelsföretag som HKScan utgör en viktig kundgrupp för oss, och vi ser att Agrosfär kommer att göra stor skillnad. I takt med att livsmedelsföretag sätter mål enligt Science Based Targets blir det allt viktigare att mäta och följa åtgärder på gårdsnivå med kvalitetssäkrad data och en verifierad beräkningsmodell, säger Emilia Liljeström, vd för Agronod.

David Brogård driver en av gårdarna som har testat Agrosfär under hösten. Han ser tydlig nytta med verktyget.

– När jag testade Agrosfär gick det otroligt snabbt. Resultatet skulle annars ha varit mer tidsödande att räkna manuellt. Det här verktyget är enkelt att jobba med och jag har full kontroll på min gårdsdata och vem som har tillgång till den, säger han.

Nära samarbete

Avtalet innebär att Agrosfär nu börjar användas av Gårdsinitiativets alla anslutna gårdar. Under 2024 är ambitionen att samarbetet fördjupas ytterligare med fler gårdar.

– Vi har haft ett nära samarbete med HKScan Sverige och deras lantbrukare under lång tid, nästan från starten av Agrosfär. Nu ser vi fram emot att ta vårt samarbete till nästa nivå. Det är extra roligt att även välkomna HKScan som kund, utöver att de är ett av våra ägarbolag, säger Emilia Liljeström.

Postat den av Charrlotta Abrahamsson.
Publicerat i Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för HKScan Sverige sluter avtal med Agrosfär
Prenumerera

HKScan Agri
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com

Terms of Use

Integritetsmeddelande