2011 27/7

HKScan justerar vinstprognosen för år 2011

HKScan Abp förutsåg i sin delårsrapport för Q1, publicerad den 6 maj 2011, att ”koncernens rörelsevinst för helår uppskattas öka jämfört med år 2010”. I dag är dock uppfattningen att den tidigare förutspådda rörelsevinsten inte kommer att uppnås till följd av det svåra internationella marknadsläget för griskött samt den fortsatt höga prisnivån för råvaror och andra produktionsinsatser.

HKScan justerar sin tidigare prognos enligt följande:
HKScan-koncernens rörelsevinst för helår uppskattas stanna under nivån för år 2010.

Bolagets resultatutveckling har under början av året varit svagare än planerat. Det fortsatt svåra internationella marknadsläget för griskött samt de stigande priserna på råvaror och andra produktionsinsatser försvagar verksamhetens lönsamhet på HKScans samtliga marknadsområden och i synnerhet i Finland. Överproduktionen av griskött i övriga Europa har dessutom ökat importtrycket inom HKScans marknadsområden. Lönsamheten för finskt griskött försvagas dessutom av den låga prisnivån på exportmarknaderna.

Strävan är att förbättra den svaga lönsamheten för griskött genom höjda försäljningspriser. Bolaget kommer dessutom att under kontrollerade former anpassa grisköttsproduktionens volymer i Finland. De pågående effektiviseringsprogrammen i Finland och Sverige bildar grund för en bättre utveckling av koncernens konkurrenskraft och lönsamhet.

HKScan publicerar delårsrapporten för Q2 den 10 augusti 2011.

Postat den av Elisabeth Svensson.
Det här inlägget postades i Kommunikation, Marknadskommentarer, Scan. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.