2011 23/11

Köttfria måndagar löser inga problem

Köttfria måndagar är inte lösningen på klimatfrågan. Istället borde svenska bönder producera mer kött eftersom vår inhemska produktion är en av de mest klimatsmarta i världen, tycker Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

Jag kan inte göra annat än att hålla med Helena till fullo. Dessutom påverkar vår inhemska köttproduktion miljön mindre än det importerade köttet.

I Sverige kommer den absoluta majoriteten av allt nötkött från mjölkproduktionen, det innebär att vi förutom kött också får mjölk och djurets totala klimatpåverkan fördelas mellan produkterna. Att våra svenska kor vårdar våra betesmarker bidrar inte bara till biologisk mångfald utan också till att marken lagrar in kol och på så sätt minskar klimatpåverkan, betesmarker som i många fall inte kan användas som åkermark. Vår lagstiftning för djuromsorg ger djuren ett bättre liv och bidrar tillsammans med hållbara avelsprogram till att djuren håller sig friskare, friska djur producerar mer och ger därmed mindre klimatutsläpp.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kottfria-mandagar-loser-inga-problem_6646048.svd

Postat den av Kristher Svensson.
Det här inlägget postades i Kommunikation. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.