2012 9/1

Forskning om köttkvalitet

Tjurens DNA berättar om köttbiten blir god!

Ett viktigt mål för svensk nötköttsproduktion är att köttkvaliteten ska vara hög och jämn. I ett treårigt projekt har forskare från SLU undersökt vilka gener som påverkar kvalitetsegenskaper som mörhet, saftighet och smak i kött från renrasiga ungtjurar. På sikt ska kunskapen kunna användas i avelsprogram för att höja kvaliteten på svenskt nötkött.

I dagsläget är kvaliteten på det svenska köttet ojämn. Det finns dessutom en kraftig konkurrens från importerat kött. Om det svenska köttet ska kunna stå sig i konkurrensen måste konsumenten kunna lita på att svenskt kött står för hög och jämn kvalitet.

Forskningsprojektet handlade om att utveckla det svenska nötköttets kvalitet. Målet var att utifrån djurens gener redan på förhand känna till om slutprodukten, det vill säga köttbiten, kommer att bli god, ha en vacker färg, vara mör med flera egenskaper. När det väl går att koppla en viss gen till en viss kvalitet kan avelsprogrammen utvecklas. I dag ingår inte någon egenskap kopplad till just ätkvalitet i avelsmålet.

Forskarna samlade in och analyserade köttprover från totalt 236 renrasiga ungtjurar av raserna Angus, Charolais, Hereford, Limousin och Simmental. Utöver köttproverna samlades blodprover in från ett stort antal ungtjurar. Forskarna fortsätter sitt arbete i en ny studie där de kommer att undersöka kopplingar mellan gott kött med fin färg och goda produktionsegenskaper, såsom hög tillväxttakt och slaktkroppar av hög kvalitet.

Källa: www.lantbruksforskning.se

Postat den av Elisabeth Svensson.
Det här inlägget postades i Nöt. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.