2012 18/1

Nytt får/nöt virus upptäckt i Europa

Schmallenbergvirus – en nyupptäckt virusinfektion som drabbar nötkreatur och får.

Under slutet av 2011 har ett för Europa nytt virus (Schmallenberg virus) påträffats hos idisslare i Tyskland, Holland och Belgien. Viruset är, precis som Bluetonguevirus, vektorburet, vilket innebär att det sprids via insekter. De första symtomen på sjukdomen sågs under sommaren på mjölkkor i Nordrhein-Westfalen i Tyskland. Korna hade feber, allmänpåverkat tillstånd, upphörd foderlust och sänkt mjölkproduktion. Symtomen var övergående och det var inga dödsfall. Viruset förekommer normalt i  Asien, Afrika och Australien.

Flera månader efter de första observerade sjukdomsutbrotten rapporterades fall av missbildningar på framförallt lamm men även enstaka kalvar. Lammen har varit fullgångna men dödfödda eller dött strax efter födelsen. Varierande grad av missbildningar har förekommit. 

Även Schmallenbergvirus sprids troligtvis med bitande insekter typ svidknott. Hur det kommit till de nu aktuella länderna vet man idag inte och inte heller varför det uppträder i princip samtidigt på flera geografiskt skilda platser. Möjliga introduktioner som har nämnts är via flyttfåglar eller insekter transporterade i laster av bildäck.

Det är sannolikt att virus cirkulerat under den vektoraktiva säsongen i augusti- september då sjukdomsfall sågs på nötkreatur och att de dräktiga kor och får som infekterades då utvecklade fosterskador som ses först i sen dräktighet som missbildade, dödfödda eller svagt födda främst lamm och kalvar.

Virus smittar sannolikt endast genom insektsbett och inte från djur till djur. Eftersom svidknotten inte är aktiva under vinterhalvåret förväntas ingen ytterligare spridning förrän till våren. Inga rapporter om smitta till människa har kommit och ECDC säger att smitta till människa kan inte uteslutas men är osannolik.

Källa: SVA

Postat den av Elisabeth Svensson.
Det här inlägget postades i Får & Lamm, Nöt. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.