2012 8/6

Låg folkhälsorisk med vanlig fårsalmonella

En studie från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) visar att närmare en femtedel av svenska fårbesättningar bär på en särskild typ av bakterie inom gruppen Salmonella diarizonae. Trots att den är vanlig på får är det mycket ovanligt att den gör människor sjuka. Bakterien orsakar heller inte sjukdom hos får i någon större utsträckning.

– Eftersom denna typ av Salmonella diarizonae är vanlig på får och folkhälsorisken är liten är det inte meningsfullt att bekämpa denna salmonellatyp i fårbesättningar. Vi ska istället använda våra resurser mot allvarligare djursmittor som även utgör ett hot mot människors hälsa, säger Bengt Larsson smittskyddschef på Jordbruksverket.

Ovanlig på människor
Resultaten av den studie SVA nyligen presenterade visar att salmonellatypen finns i närmare en femtedel av de svenska fårbesättningarna. – Däremot har SVA inte hittat någon annan typ av salmonella än den här, och det är mycket glädjande, säger Bengt Larsson.

Den variant av Salmonella diarizonae som SVA kartlagt finns nästan enbart på får. Trots att smittan är vanlig bland får finns bara ett enda fall rapporterat på människa i Sverige under de senaste 25 åren och då rörde det sig om en människa som blivit smittad utomlands. Smittskyddsinstitutet bedömer att smittan har en låg betydelse för folkhälsan.

Undantag från salmonellastrategin
Beslutet att inte bekämpa Salmonella diarizonae på gårdar där salmonellatypen hittas innebär ett undantag från den strategi för salmonellakontroll Sverige har.

– En logisk följd blir att vi ser över hanteringen på slakterierna så att de får som bär på denna typ av Salmonella diarizonae inte stoppas i slakt utan hanteras på samma sätt som salmonellafria djur, säger Mats Lindblad, mikrobiolog på Livsmedelsverket.

Fortfarande rapporteringspliktig smitta
Smittan fortsätter att vara rapporteringspliktig och inskickade prover undersöks för att se om det finns antibiotikaresistens. I särskilda fall, till exempel om bakterien börjar utveckla resistens mot antibiotika, eller om man misstänker en koppling till allvarliga djurhälsoproblem i en besättning, är det fortfarande möjligt att bekämpa Salmonella diarizonae.

Källa: Jordbruksverket

Postat den av Elisabeth Svensson.
Det här inlägget postades i Aktuellt i media, Får & Lamm. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.