2013 11/3

HKScan om Livs kampanj ”Scandal”

HKScan bemanningsstrategi baserar sig på egen anställd personal
Sedan i februari har Livsmedelsarbetarförbundet (Livs) drivit en kampanj, som heter Scandal. Kampanjen riktar sig mot användning av inhyrd personal. I dag är cirka 92 procent egen anställd personal hos HKScan i Sverige och företaget strävar efter att minimera mängden inhyrd personal i sin produktion. Här följer viktiga fakta för den som vill veta mer om bakgrunden till Livs påståenden i kampanjen ”Scandal”.

I Sverige föds det upp allt färre grisar och kor. Det betyder att HKScan har fått allt mindre volymer att arbeta med på företagets anläggningar, i bland annat Kristianstad och Linköping.

En naturlig följd av de minskade volymerna är att det tyvärr inte finns tillräckligt med jobb för företagets anställda. HKScan varslade därför under 2012 210 personer om uppsägning. I samband med dessa varsel klargjorde HKScan under förhandlingar med fackförbundet Livs att företaget ville få undantag från turordningsreglerna enligt LAS för bland annat kvalificerade styckare. Detta för att företaget ville behålla den styckningskompetens, som fanns i företaget.

I förhandlingarna motsatte sig Livs detta. Det betydde att styckare och andra medarbetare i bland annat Kristianstad blev uppsagda enligt turordningsreglerna, trots att vi som företag ville behålla deras styckningskompetens. Konsekvensen blev därmed att HKScan tvingades behålla mer inhyrd personal än vad som annars skulle varit nödvändigt, för att inte sänka produktionseffektiviteten.

Att bli en bra styckare tar flera år och kräver talang. Det tar ett halvårs utbildning för att lära sig grunderna. Efter varsel och uppsägningar kan inte HKScans verksamhet ligga nere tills företaget har hunnit utbilda styckningspersonal. Det krävs en successiv utfasning av inhyrd personal.

HKScan i Sverige har en bemanningsstrategi som innebär att fasa ut inhyrd personal så långt det är möjligt och enbart ha egen anställd personal i sin grundbemanning. Detta görs bland annat genom fortsatta utbildningssatsningar som de har ambitionen att accelerera. Denna strategi har diskuterats med de lokala fackklubbarna, som också ingår i den referensgrupp HKScan har, för att öka sitt framtida samarbete med facket kring dessa frågor.

I dag är cirka 92 procent av företagets personal i Sverige anställd. Syftet med att använda inhyrd personal, utöver grundbemanningen, är att skapa flexibilitet och förstärkning av kompetens vid arbetstoppar såsom inför jul- och grillproduktion, vid stora frånvarosituationer samt inför semesterperioder.

HKScans verksamhet i Sverige har haft ett negativt resultat under de senaste tre åren, trots att man vidtagit effektiviseringsåtgärder. En lönsam svensk verksamhet är förutsättningen för en fortsatt produktion i landet med full spårbarhet från egna 14 000 bönder till maten som hamnar på folks köksbord. Svenska Scan-produkter håller både hög kvalitet, hög livsmedelssäkerhet, god smak och bygger på svensk råvara från egna kontrakterade bönder. HK Scan har full spårbarhet i hela kedjan. För att kunna producera dessa produkter krävs hög kompetens i alla led och denna värnas genom vår grundbemanning samt vid behov av inhyrd personal.

Efter de senaste veckornas lokala förhandlingar med Livs är HKScan överens om att specialkompetensen hos styckare utgör grund för undantag från LAS, vilket glädjande nog gör att företaget kan återanställa 11 styckare i Kristianstad och 4 i Linköping.

Postat den av Elisabeth Svensson.
Det här inlägget postades i HKScan. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.