2014 9/1

Regnigare klimat ger ökat behov av dränering

Jordbruksverket har genomfört en enkätundersökning bland jordbruksföretag som visar att en tredjedel av Sveriges jordbruksmark behöver ny dräning eller omdräneras. Bilden liknar mycket hur den Skånska vintern ser ut just nu! Blött, blött och åter blött!

Det vanligaste sättet att dränera på är att gräva ner ett system av rör som leder bort vatten genom diken. Det kallas systemtäckdikning. Enligt enkätundersökningen är nästan 50 procent av Sveriges åkerareal systemtäckdikad.

Undersökningen visar att andelen systemtäckdikad åkermark var 49 procent 2013 jämfört med 25 procent första gången detta undersöktes 1927. Jordbrukarna bedömer att 15 procent av arealen behöver dikas om och att 14 procent behöver helt ny dikning. Samtidigt har jordbrukarna planerat att åtgärda endast 6 procent av arealen inom en femårsperiod. 23 procent av svenska åkerarealen har behov av åtgärder utan att detta planeras att genomföras de kommande 5 åren.

Enkäten svarar inte på varför man inte planerar att dränera mer. I enkätens öppna svar framkommer att jordbruksföretagen har svårigheter med att få mindre markägare att betala för dränering samt att det finns en efterfrågan på stöd för dräneringsåtgärder.

Att marken dräneras har stor betydelse för jordbruket men också för att klara ett förändrat klimat och en ökad belastning från växande urbana områden.

Mer information, läs det statistiska meddelandet.

Postat den av Elisabeth Svensson.
Det här inlägget postades i Aktuellt i media. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.