2014 26/3

Inget samband mellan HKScans skivade smörgåsmat och aktuellt listeriautbrott

Under de senaste månaderna har Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket (SLV) rapporterat om en nationell listeriastam som orsakat ovanligt många sjukdomsfall i Sverige. Efter ett intensivt samarbete med myndigheter och över 2 200 tester, på företagets eget initiativ, har HKScan fått fem provresultat med matchning till denna stam. Trots detta, kan man inte fastställa ett samband mellan de rapporterade sjukdomsfallen och HKScans skivade smörgåsmat. Det finns troligen flera andra källor till den breda spridningen.

Den 7 februari återkallade HKScan ett parti skivat smörgåsmat efter att i den egna provtagningen hittat listeria i ett paket skivad kokt medwurst. De produkter som returnerats i samband med återkallningen har analyserats och där har ingen listeria påvisats. För att ta matsäkerhet och konsumenternas hälsa och välmående på största allvar, höjde HKScan omedelbart provtagningsnivån i tillverkningen av all skivad smörgåsmat i Kristianstad.

HKScan har nu, tillsammans med SLV, vid omfattade analyser av 2205 prover identifierat fem prover med samma DNA-profil som den nationella listeriastammen. Proverna kommer från samma produktionslinje. Denna linje är stängd sedan den 19 februari. Produkterna har aldrig nått ut till butik eller konsument eftersom HKScan sedan återkallningen inväntar provsvar innan utleverans sker på all skivad smörgåsmat.

HKScan har sedan många år haft kontrollprogram och övervakning av tillverkning enligt EU:s och Livsmedelsverkets regelverk. Så sent som den 14 mars genomförde Livsmedelsverket en riktad revision av dessa kontrollplaner i Kristianstad och hade inget att anmärka på. Livsmedelsverket har ca 15 anställda på anläggningen på heltid som arbetar med köttbesiktning, inspektion och revision av HKScans verksamhet.

Myndigheterna kan inte fastställa exakt vad som orsakat de rapporterade sjukdomsfallen. Det finns troligen flera källor till spridningen och myndigheterna vet inte vilka produkter eller varumärken som de smittade har ätit. Utbrottets mest intensiva period stämmer inte överens med datum för återkallning och inkubationstider, och de påvisade listeriahalterna har varit mycket låga. Det går därför inte att fastställa en koppling mellan de rapporterade sjukdomsfallen och HKScans skivade smörgåsmat.

– Listeria är en bakterie som vi har stor respekt för. Den finns överallt. Alla människor kan vara bärare. Det är något vi alltid måste förhålla oss till. Vi ser allvarligt på listeria och arbetar därför ständigt med förebyggande åtgärder. Vi har goda rutiner för att minimera riskerna. Och när något händer så reagerar vi direkt, säger Annelie Lundell, kvalitetsdirektör på HKScan Sweden.

– Det är mycket beklagligt att det finns listeria och att man inte kan eliminera den totalt från matkedjan, fortsätter hon.

HKScan uppmanar alla som känner sig oroliga eller osäkra att uppsöka läkare, speciellt om man ingår i någon av riskgrupperna: äldre, personer med nedsatt immunförsvar och gravida. Läs också Livsmedelsverkets kostråd för utsatta grupper, www.slv.se
Listeria dör vid upphettning över 72 grader.

Anläggningen i Kristianstad: Anläggningen är certifierad med ISO 9001, ISO 14001, ISO FSSC 22000 och KRAV.

För mer information kontakta:

HKScan:
Annelie Lundell, kvalitetsdirektör HKScan Sweden, tfn: 070-379 55 26
HKScan mediejour, tfn: 08-725 85 10

Livsmedelsverket:
Mats Lindblad, smittskyddssamordnare Livsmedelsverket, tfn: 018-17 53 40

Postat den av Elisabeth Svensson.
Det här inlägget postades i Aktuellt i media. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.