2014 1/4

HKScan väljer ansvarsfullt producerad soja

HKScan har blivit medlem i RTRS (Round Table on Responsible Soy Association) och vi har därmed förbundit oss att löpande främja ett större etiskt ansvar i logistikkedjan för soja som används i djurfoder. HKScan ska säkerställa att till slutet av 2018 ska all soja som används i hela värdekedjan för kött uppfylla de strikta kraven i RTRS.

Soja är en viktig proteinkälla i djurfoder. Åtagandet att använda ansvarsfullt producerad soja är en viktig del av en hållbar köttproduktion, och ett svar på intressenternas förväntningar på stränga normer för ansvar i hela värdekedjan för kött. En hållbar köttproduktion börjar med en hållbar foderproduktion. Tillsammans med våra leverantörer på alla hemmamarknader – Finland, Baltikum, Sverige och Danmark – kommer vi kontinuerligt att gå över till ansvarsfullt producerad soja under de kommande fem åren.

Soja som importeras till Europa kommer vanligtvis från Sydamerika. RTRS fastställer principer, kriterier och tredjepartsrevisioner för att säkerställa att nationella och regionala lagar följs. Det ger en försäkran om bra arbetsvillkor, miljöansvar och sunda jordbruksmetoder. Eftersom HKScan är en av de största köttproducenterna i Europa kommer åtagandet till RTRS att bli ett betydande bidrag till utvecklingen av ansvarsfullt producerad soja.

Det finns olika problem och utmaningar som kan hänga samman med sojaodling i dag. I konventionell produktion hotar nuvarande användningsmetoder av mark den biologiska mångfalden, stör ekosystem och bidrar till den globala uppvärmningen. Det förekommer att farliga bekämpningsmedel som är förbjudna i Europa används med bristfälliga metoder, vilket utsätter båda lokal befolkning och arbetare för fara. Andra etiska frågor inkluderar lokala bönder som blir fråntagna sin mark, ersättningar under minimilön och till och med förekomst av slaveri.

HKScan är därför helhjärtat engagerat i att främja en mer ansvarsfullt producerad soja, och att säkerställa att hela värdekedjan, från djurfoder till konsumentens tallrik, är miljömässigt och socialt hållbar.

RTRS logo HKScan

Postat den av Jakob Danielsson.
Det här inlägget postades i HKScan. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.