2014 17/11

Svenska myndigheter samverkar mot antibiotikaresistens

Pressmeddelande från Livsmedelsverket: Problemet med MRSA-bakterier växer i världen, och allt fler köttproducenter drabbas av smittan. Men i Sverige är problemet än så länge litet, tack vare god djurhållning och restriktiv användning av antibiotika. För konsumenterna innebär MRSA på kött ingen hälsorisk.

I många länder växer problemet med antibiotikaresistenta bakterier, både bland människor och i köttproduktionen. Det är allvarligt, eftersom vi på sikt riskerar att stå utan botemedel mot vanliga bakterieinfektioner. Därför utarbetar Livsmedelsverket tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten en handlingsplan för att hantera användningen av antibiotika och resistenta bakterier.

God djurhållning minskar behovet av medicinering
EU:s gemensamma regler föreskriver redan att antibiotika inte får ges i förebyggande syfte, eller till hela grisbesättningar, utan att endast sjuka djur ska behandlas. Men Sverige är ett av få länder som verkligen följer reglerna. Tack vare god djurhållning har vi få sjukdomsfall och därmed mindre behov att medicinera.

MRSA är redan relativt vanligt förekommande på importerat fläskkött. Det innebär ingen direkt risk för konsumenterna, men är en varningssignal som påminner om behovet av fortsatt arbete för att minska onödig användning av antibiotika, både här i Sverige och i resten av EU.

– Självklart ska vi ta varningar om antibiotikaresistens på allvar. Men det kött vi kan köpa i svenska butiker är inte farligt att hantera eller äta, säger Stig Orustfjord, generaldirektör för Livsmedelsverket.

Läs mera på slv.se

Postat den av Elisabeth Svensson.
Det här inlägget postades i Aktuellt i media. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.