2015 18/12

Pressmeddelande: HKScan ingår samarbetsavtal i Finland för starkare foderkompetens

HKScan har slutit ett samarbetsavtal om utveckling av grisfoder och utfodring med Hankkija och forskningsanläggningen Schothorst Feed Research.

Genom avtalet säkerställer parterna att produktionspotentialen i den senaste grisgenetiken kan utnyttjas fullt ut.

Avtalet går i linje med HKScans strategi som syftar till att förbättra konkurrenskraften inom primärproduktionen. HKScans mål är att dels erbjuda de bästa lösningarna för ny genetik hos grisar, dels utnyttja de senaste rönen i utfodringsprogram som ska säkerställa produktiviteten hos det nya grismaterialet. Därigenom kan de kontrakterade leverantörerna stärka sin lönsamhet och utveckla produktionen.

– Den största fördelen med samarbetet är att vi kan ge den finländska grisproduktionen en injektion av bred internationell expertis och gedigen kännedom om de lokala särdragen, säger Ulf Jahnsson som är direktör för foderverksamheten på HKScan.

Schothorst Feed Research hör till de världsledande centren inom foderforskning. Centrets experter har särskild kunskap om gris-, kyckling- och mjölkkofoder. Schothorst erbjuder sina samarbetspartner toppkunnande när det gäller näringsbehovet hos produktionsdjur och optimering av foderrecept. Dessutom har centret en egen forskningsanläggning för testning av olika utfodringsformer och foder i praktiken.

Det behövs optimala recept för högproducerande suggor och stora griskullar
HKScan har redan i flera år satsat på att förnya genetiken hos grisar och nu börjar resultaten av korsningarna göra sig gällande.

–Topigs Norsvins TN70, som är en korsning av Topigs Z-linje (yorkshire) och Norsvin Lantras, har ökat avkastningen på de gårdar som deltar i HKScans Optiprogram med över en gris per år. På många gårdar avvänjer man över 30 grisar per sugga varje år i Finland och avkastningen ser ut att öka ytterligare, säger Olli Paakkala, direktör för inköp av grisar på HKScan Finland.

Syftet med samarbetet mellan HKScan, Hankkija och Schothorst är att täcka näringsbehovet hos de nuvarande högproducerande djuren så bra som möjligt. Det första steget i samarbetet är att ta fram ett recept på suggfoder. Produktionsökningen i smågrisproduktionen måste tas med i beräkningen i den framtida utfodringen av både suggor och smågrisar.

– Vårt sortiment ska innehålla såväl färdigfoder och koncentrat som premix. Vi ska lansera de nya suggfodren redan under början av 2016, säger Jahnsson.

De nya fodren tillverkas och distribueras av Hankkija

– Schothorst bidrar med den främsta kunskapen om grisars näringsbehov under olika produktionsskeden, medan experterna från Hankkija och HKScan tillämpar denna kunskap i foderrecept som bygger på lokala råvaror. Vi följer noga med produktionsresultaten och justerar recepten därefter, säger Johanna Daka som ansvarar för foderutvecklingen på HKScan.

HKScan och Fodermix AB tecknade i början av november avtal om tillverkning av ett fodersortiment i samarbete med Svenska Foder för HKScans producenter i Sverige. Fodermix via sin ägarstruktur har tillgång till produktionskapacitet på Svenska Foders anläggningar. På våren tecknade HKScan också ett avtal med North European Oil Trade om utveckling av koncernens foderverksamhet. North European Oil Trade levererar biprodukter från bioetanolproduktionen vid sin nya etanolfabrik i Göteborg till HKScan. HKScan utnyttjar protein- och energirika biprodukter som en del av sitt foderutbud till kontrakterade leverantörer i Sverige.

För mer information, kontakta:

Genetik: Olli Paakkala, direktör för inköp av grisar, HKScan, tfn +358 400 521 709 olli.paakkala@hkscan.com

Foder: Ulf Jahnsson, direktör för foderverksamhet, HKScan, tfn +358 400 784 193, ulf.jahnsson@hkscan.com

HKScan är Nordens ledande köttexpert. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa och ansvarsfullt producerade produkter av gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmat under starka varumärken. Våra kunder finns inom detaljhandeln samt food service-, industri- och exportsektorerna. Våra hemmamarknader är Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2014 hade HKScan en omsättning på cirka 2,0 miljarder euro och omkring 7 700 anställda. Bolaget är ett av de ledande köttföretagen i Europa.

Postat den av Elisabeth Svensson.
Det här inlägget postades i Aktuellt i media, Foder. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.