2016 8/12

Ny forskning gällande gris

Starka ben är viktiga för suggans produktion och hållbarhet

En stor del av de suggor som slås ut, såväl i Sverige och utomlands, lämnar produktionen på grund av dåliga ben. Doktoranden Thu Le Hong vid Institutionen för husdjursgenetik har analyserat genetiska samband mellan det unga djurets rörelser och beställningar, bedömda vid ca 150 dagars ålder, 100 kg tunga.

Bedömningen sker i samband med att djuret vägs för att skatta tillväxthastigheten, och dess späcktjocklek mäts (’ekolodning’). Thu Le Hong har baserat sina analyser på data om renrasig svensk yorkshire (123000 ekolodade djur och kullstorlek i 22000 kullar) från avelsorganisationen Nordic Genetics som numera ingår i HKScan Agri.

Arvbarheten, det vill säga, hur stor del av variationen mellan djuren som beror på arvet, var relativt låg för dessa egenskaper (ca 0,1) vilket innebär att miljön och slumpen har mycket större inverkan än arvet. Men, trots dessa låga arvbarheter går det att få ett rejält genetiskt framsteg även för dessa mått, genom att basera avelsurvalet på information om ett stort antal släktingar till det enskilda djuret. Vår stora ökning av suggornas kullstorlekar under senaste 15-årsperioden är beviset för detta.

Thu fann i sina analyser statistiskt säkra genetiska korrelationer mellan vissa mått på de unga djurens benställningar och rörelser, och suggornas kullstorlek. Dessa samband var i positiv riktning: bra rörelser var genetiskt kopplade till stora kullar. Detta innebär stora möjligheter att samtidigt förbättra både rörelser och kullstorlek hos suggorna.

Den här studien är nyligen publicerad i Livestock Science (178(2015), 9-17) Genetic association between leg conformation in young pigs and sow reproduction. Se även SLU.

Postat den av Göran Niléhn.
Det här inlägget postades i Gris, HKScan Agri, Nordic Genetics. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.