2017 14/5

Nu gäller det att vara taktisk och fatta kloka beslut!

Nu får vi många samtal från oroliga och informationstörstande får- och lammproducenter som vill ha tips och råd hur man skall göra med tanke på den mycket kalla, torra, sena våren. Över hela landet ser vi sen och svag start av både bete och slåttervallar. Nu gäller det att tänka till och göra taktisk rätta valen! Jag vill påminna om att det gäller att hitta bra lösningar både för tackor och lamm. Blir besluten fel äventyrar du nästa betäckning och nästa års lamning eller så står du med en stor mängd vinterlamm i höst – vinterlamm som inte var tänkta eller planerade. Även om säsongen skulle bli bättre, tillexempel efter midsommar, så har eftersatta, ”misshandlade” lamm svårt att komma igång och svara på de förbättrade betingelserna. Det gäller att hålla dem i fin form hela produktionstiden helt enkelt! Jag har varit i kontakt med Gunnar Danielsson som är en erfaren lammproducent som har stor kunskap om gräs, här kommer hans tips!

Betessäsongen 2017 fram tills nu
Under normala år brukar betestillväxten dra igång rätt fort i slutet av april med en produktion av 10-15 kg/ts per hektar och dag. Även om det kommer enstaka dagar med bakslag i vädret brukar tillväxten ha en rätt stadig ökning mot 20-40 kg/ts per dag och hektar i andra halvan av april.

I år har vi fått ett helt annat förlopp på betestillväxten. Vintern 2016/2017 var mild och gynnsam och tillväxten startade tidigt, redan i slutet av mars med en tillväxttakt på cirka 10 kg/ts per hektar och dag. Efter väderomslaget till kall luft i mitten på april sjönk betestillväxten dock drastiskt. Fortfarande idag den 14 maj, ligger den dagliga tillväxttakten på betet kvar på cirka 5 kg ts/dag och hektar. Nästan inga lammproducenter har betesmarker som kan ge tillräckligt med foder till djuren vid så låg tillväxt under en så lång period. De ihållande låga natt-temperaturerna och den hårda vinden har gjort att en stor del av de nya bladskott som anlades under höst och vår har försvunnit. Det är ett stort behov av både nederbörd och högre temperaturer för att stimulera ny tillväxt. I den senaste 10-dygnsprognosen för södra Sverige utlovas inget regn alls men i alla fall stigande temperaturer.

Betes och vallplanering för perioden 15 maj-15 juni
Normalt är det här den enklaste perioden att planera för under fåråret. Djuren är utsläppta och tillvanda vid betet. Betestillväxten är god. Vallskörden närmar sig, och i slutet av juni kan man få tillgång till parasitfri vallåterväxt till lammens beten. I år ser läget helt annorlunda ut. De flesta fårägare står idag inför tre mycket tuffa beslut som måste tas rätt snabbt om inte säsongen skall sluta med att 90 {c4738f1e3438532479ab2e657e1ce0811c7eea42b5a0a870ca271f2109fe647c} av lammen slutar som vinterlamm.

Beslut 1
En realistisk planering för hur tackor och lamm skall försörjas med bete under perioden 15 maj-15 juni. De flesta har idag egentligen bara två bra alternativ:
Alternativ 1. Beta slåttervallarna.
Alternativ 2. Starta med kraftfodertillskott på betet, 3-5 hg om dagen/per tacka/per lamm.
Alternativ 3. Fortsätta med intensivt bete på den lilla mängd som finns, detta kan dock få stora negativa konsekvenser på sikt. De flesta betena idag har alldeles för låg mängd per hektar för att ge ett tillräckligt betesintag per dag. Minst 8-1000 kg ts bete behövs. Eftersom beteskvaliten är kanonhög är risken stor att tackorna mjölkar hårt på hullet och tappar 200-300 gram kroppsvikt om dagen. Tackor som tappar mycket vikt under de första 6 veckornas laktation kan få mycket svårt att hålla mjölkproduktionen under senare delen. Tackor med stora vikt- och hullförluster ökar också risken för parasitproblem och juverproblem och inte vara i bästa form inför ny betäckning längre fram under säsongen!

Beslut 2
Gräset på naturbetesmarkerna kommer att börja gå i ax om cirka 10-15 dagar. Tyvärr kommer axgång att ske oavsett att betesmängden kan vara för låg för att ge ett tillräckligt betesintag för lakterande tackor. Har man endast får som betar måste man beta ner alla beten hårt och nogrant innan stråskjutningen startar. Utan kontroll på gräsets stråskjutning blir det svårt eller omöjligt att få något vettigt ekonomiskt utbyte av resten av betessäsongen. Har man mycket djur som man stödfodrar på åkermark börjar tiden bli knapp för att kunna beta ner naturbetesmarken.

Beslut 3
Dina slåttervallar, ska de slås? putsas? eller betas ? Blir det varm och torrt i fortsättningen är det stor risk att de glesa uttorkade vallar vi har fortsätter att växa mest med strån, stjälkar och ax. Kanske måste du överväga att putsa ner vallen för att få en ny bladrik tillväxt. Tyvärr är det så med de flesta gräsen att du kan inte putsa av gräset innan strået har börjat skjuta upp. Innan dess blir putsningen verkningslös. Gör man det för tidigt så kommer strået att återbildas och komma tillbaka. Vallar med mycket timotej och svingel kan därför inte putsas för tidigt, inte innan slutet på månaden. Detta gör tyvärr beslutet ännu svårare.

Vi följer utvecklingen och återkommer med en ny uppdatering inom ett par veckor hälsar HKScans Producenttjänster Lamm i samarbete med Gunnar Danielsson.

Postat den av Elisabeth Svensson.
Det här inlägget postades i Får & Lamm och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.