2017 1/6

Uppföljande blogg om vårens situation gällande bete och vall

Tack för all respons och det känns att det var aktuellt och uppskattat med bloggen tidigare i maj som handlade om att välja strategi kring bete och vall. Här kommer en uppföljning som vi hoppas kan vara till hjälp för alla er lammproducenter. Informationen är skriven av Gunnar Danielsson, Olssons Frö AB och Elisabeth Svensson på HKScan.

Bete under perioder med låg nederbörd
Även om tillväxten på slåttervallarna är deprimerande låg under torra perioder, kan man ofta trösta sig med att torra perioder oftast ger en överraskande god lammtillväxt på betet. Det här beror på många samverkande faktorer. Betet producerar en låg kvantitet, men kvaliteten på det bete som finns blir mycket hög. Den låga dagliga tillväxten av gräset gör att betet inte förväxer på samma sätt som under regniga perioder. Eftersom gräsen är mer torkkänsliga än baljväxter och örter blir det mindre gräs i betet, vilket också gynnar beteskvaliteten. En annan positiv aspekt är att parasiternas spridningsförmåga minskar väsentligt under torra förhållanden.

Bedömning av mängd bete
Även om beteskvaliteten är hög under torra perioder är det viktigt att betesmängden inte blir för alltför låg!

Tips betesmängd:

  • Tackor med underhållsbehov behöver minst 1-2 cm beteshöjd eller 400-500 kg ts/hektar
  • Dräktiga tackor och ungtackor som skall öka vikten behöver minst 2-3 cm beteshöjd eller 600-800 kg ts/hektar
  • Lakterande tackor och växande årslamm behöver minst 4-6 cm beteshöjd eller 1000-1400 kg ts/hektar

OBS! I kontinuerliga betessystem eller i enkla rotationssystem blir de rekommenderade beteshöjderna ovan den miniminivå man behöver hålla på gräshöjden för att få ett acceptabelt foderintag/dag.

Vid rotationsbetning i fållor, 2-5 dagar, blir de rekommenderade beteshöjderna ovan det spann som beteshöjden skall röra sig inom. För till exempel lakterande tackor behöver skillnaden mellan ingående och utgående beteshöjd vara minst 4-6 cm för att få ett tillräckligt foderintag. Förenklat betyder det en ingångshöjd på betet om 10 cm och cirka 4 cm kvar när fåren flyttas ut ur fållan. Hur mycket som lämnas kvar beror på tidigare avbetningar, artsammansättning och betesstruktur. Under vissa förhållanden kan beteshöjd som lämnas kvar vara endast 2-3 cm beroende på omständigheterna nämda ovan och tidpunkt på säsongen.  Rotationsbetning i fållor är ett väldigt flexibelt betessystem eftersom man kan använda även betydligt högre ingångshöjder än 10 cm på betet. Viktigt att beakta är att fållan måste bli jämnt och väl avbetad eller att du gör en avputsning vid behov med maskin.

Strategi vallskörd vid torka
Fördelen med att jobba som inköpare och coach till lammproducenter i Sverige är att man får snabbt en bild över vad som händer i landet och vilka beslut och strategier som genomförs. Läget just nu vad gäller vallarna är att våren har gett en dålig start och förutsättningar för första skörden. På många håll står vallen kort, gles och brådmogen och börjar vissna ner. De flesta har valt att ta första skörden så snabbt som möjligt och invänta regn. Temperaturen har ju gått ner och lite nederbörd har kommit vilket kan ge förutsättningar för en starkare andra skörd. Tänk på att spridning av gödning kräver regn så att kornen kan smälta och kvävet kan sugas upp av växterna. Fukt behövs för att ammoniumkvävet som finns i gödningen skall ombildas till nitrat vilket är den form av kväve som är tillgänglig för växten att utnyttja!

Ett värdefullt tips under rådande förhållanden med risk för en stubbighet, hårdhet i gräsets stjälkar (hög NDF och Ligninhalt) är faktiskt att inte förtorka gräset så hårt innan rundbalning eller inläggning i plansilon. Lite högre vattenhalt kvar gör fodret mera lättsmält för djuren efter färdig ensileringsprocess.

Fältvandringar
Kom gärna på Fältvandringarna 7 juni Valdemarsvik respektive 12 juni Kungsör då vi pratar mer om bete: arter, avkastning, betessystem, renovering av bete och vallar. Deltagarna kommer få ett kurskompendium samt få en Mätsticka för gräs. Info och anmälan www.hkscanagri.se.

 

Postat den av Elisabeth Svensson.
Det här inlägget postades i Får & Lamm och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.