2018 17/1

Lammproducenter från Kungsör belönas med HKScans Miljöpris

Paret Anna och Tomas Olsson belönas med HKScans Miljöpris till Leverantör. Miljöarbetet på gårdarna är en viktig del i HKScans hållbarhetsarbete. Hållbarhet omfattar HKScans fyra delar om vårt ansvar- miljö, djurvälfärd, socialt och ekonomiskt ansvar. HKScan vill tillsammans med sina djurleveran­törer utveckla och förbättra hela värdekedjan. Det relativt nyinstiftade miljöpriset ämnar bidra till att driva utvecklingsarbetet inom bland annat miljö framåt.  

Årets vinnare av HKScan Miljöpris till Leverantör driver en professionell lammproduktion på Norrby Gård utanför Kungsör i Västmanland. Anna och Tomas föder upp 1 500 slaktlamm per år plus egen rekrytering och försäljning av avelsdjur inom raserna Dorset och Texel. Slaktlammsproduktionen är inriktad mot både vårlamm, med slakt till påsk, samt beteslamm som föds upp på enbart gräs. Gården brukar 180 hektar åkermark och betar 150 hektar naturbeten. På åkermarken odlas vall och spannmål till djurens vinterfoder, men även en del spannmål för avsalu. Paret brinner för svensk lammproduktion och medverkar i avelsframstegen i Sverige liksom ökad kunskap kring uppfödning av lamm på bete. Anna och Tomas inhämtar ny kunskap genom att resa och besöka stora fårländer i världen, såsom Nya Zeeland och England.

Juryns motivering
Juryn, bestående av Patrik Holm Thisner Hållbarhetsdirektör HKScan, Magnus Lindholm Tf Inköpsdirektör HKScan, Elisabeth Svensson Kommunikationschef HKScan Agri samt Kristina Yngwe Riksdagsledamot för Centern samt vice ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet, har utnämnt paret Anna och Tomas Olsson  till vinnare av HKScans miljöpris till leverantör 2017 med följande motivering:

”Anna och Tomas Olsson har högt ställda mål, och deras fokus är att leverera lammkött av högsta kvalitet med insikt om att friska djur med god tillväxt ger lägst klimatpåverkan och bäst ekonomi för djuruppfödaren. Intresse för vall och vallblandningar har ökat gårdens produktion av slaktlamm baserat på gräs. På Norrby Gård är klöver centralt för att öka inbindning av kväve till marken samtidigt som markens struktur förbättras. Nya grödor i gårdens växtodling såsom lupin och åkerböna minskar beroendet av inköpt soja för att täcka djurens proteinbehov. Gödsel från djuren tas tillvara på ett medvetet sätt och utnyttjas i ett väl fungerande kretslopp mellan djur och växtodling. 150 hektar naturbetesmark hålls öppna av betande tackor som gör det möjligt för unika växter och en mångfald av insekter att trivas. Paret har även börjat återplantera lähäckar för att gynna fågellivet och ser fram emot en framtida utökad fauna med fasaner och rapphöns på Norrby Gård.”

Bra exempel på miljöarbete synliggörs
HKScans miljöpris har ett viktigt signalvärde och bidrar till att stimulera och driva utvecklingen framåt. HKScan vill med sitt miljöpris lyfta fram goda exempel där djurleverantörer har gjort framsteg t ex. inom energiförbrukning, minskat svinn eller annan förbrukning av resurser, minskad övergödning, ökad biologisk mångfald eller något annat med anknytning till klimatfrågan i sort.

– Vi är glada för att så många har skickat in material och vill medverka och vi är imponerade över de insatser som sker ute på gårdarna, säger Patrik Holm Thisner, Hållbarhetsdirektör på HKScan. Även om vi gärna skulle premiera alla de bönder som drar sitt strå till stacken för att verka hållbart, så är jag samtidigt glad över att vi kan föra fram en gård som verkar för att hålla betesmarker öppna, vilket bidrar till biologisk mångfald och kolinlagring i marken.  

Finalist nummer två till årets miljöpris och som är väl värd för ett hedersomnämnande för sitt fina miljöarbete är:

Fredrik och Jeanette Elander, grisproducenter utanför Västerås. Gårdarna Äs och Viggby ingår i suggring och tar emot 40 suggor inför grisning var tredje vecka. Gården brukar 250 hektar med grödor såsom höstvete, havre, korn, ärtor eller bönor. Allt som odlas är avsett att bli foder till grisarna. Arbetet på gården bygger på ”Lean Production” där planering och uppföljning är A och O – allt för att minska tjuvar av tid eller andra resurser. Jeanette tycker att djurhälsa är av stor vikt då en sviktande hälsa gör att djuren inte kan producera optimalt, vilket förbrukar resurser i onödan förutom aspekten med djurens lidande. Ett team bestående av veterinär, rådgivare och personal träffas regelbundet för att driva utvecklingen framåt. Paret Elander har tillsammans med 10 andra lantbrukare investerat i en gemensam biogasanläggning. Biogasen används till bussar i Västerås. Gödseln blir dessutom mer lättarbetad och med ett högre näringsinnehåll vilket gynnar växtodlingen och växtnäringsbalansen. Paret anlägger gödselbrunnar ute på fält för att minska på onödiga körningar. Gården har investerat i pelletseldad panna för att på sikt kunna torka all spannmål fossilfritt hemma på gården.

För ytterligare information kontakta
Patrik Holm Thisner, Hållbarhetsdirektör HKScan, telefon:
+46 (0)8 72 55 83 80
Elisabeth Svensson, chef HKScan Agri kommunikation, telefon:
+46(0)44 19 40 63
Tomas Olsson, Årets Miljöpris 2017, telefon:
+46(0)70 687 08 61

Postat den av Elisabeth Svensson.
Det här inlägget postades i HKScan, Scan och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.