2018 7/3

Fortsatt hög andel importerat kött i Sverige…

Det är glädjande att andelen svenskt kött av vår totala konsumtion ökar, vilket Jordbruksverket visade förra veckan.

En summering av marknadsutvecklingen 2017 visar att efterfrågan på svenskt kött fortsätter att växa och att den inhemska produktionen av svenskt kött nu ökar. ​Detta gäller för samtliga djurslag och är ett efterlängtat trendbrott. Men fortfarande är hela 44 {c4738f1e3438532479ab2e657e1ce0811c7eea42b5a0a870ca271f2109fe647c} av det kött som vi äter i Sverige importerat.

– Även om vi är glada över utvecklingen av svenskt kött så är vi inte nöjda. Vi måste främja svenskt kött ännu mer eftersom det förbättrar miljön, djuromsorg och vårt sociala ansvar gentemot Sveriges verkliga planetskötare, våra lantbrukare. Att öka vår självförsörjningsgrad ger en långsiktigt hållbar och vinnande svensk livsmedelsproduktion, säger Sofia Hyléen Toresson, VD HKScan Sverige.

– Att kött med svenskt ursprung ökar på marknaden är mycket glädjande. Det betyder att svenska konsumenter värdesätter att äta hållbart kött med lokalt ursprung, fortsätter Sofia Hyléen Toresson.

Djurproduktion skiljer sig åt i olika delar av världen. Sverige lämpar sig väldigt bra för ändamålet eftersom vi har lägre miljöpåverkan än genomsnittet. Vi kan konstatera att Sverige har en av de mest hållbara djurproduktionerna i världen. Forskningsstudier har visat att Sverige har 25{c4738f1e3438532479ab2e657e1ce0811c7eea42b5a0a870ca271f2109fe647c} lägre klimatutsläpp per kg kött än importerat nötkött. Det beror på många olika faktorer bl.a. friska djur, gödselhantering och att de flesta djuren ger oss både mjölk och kött. Med våra svenska djur skapar vi ett hållbart lantbruk, öppna landskap och dessutom är djurens gödsel en förutsättning för att vi ska kunna odla våra ekologiska grödor.

– Det hade varit fantastiskt om svenska konsumenter även kunde välja mer svenskt kött när vi äter ute på restaurang. Om vi bara ökar ett par procentenheter, så att åtminstone hälften av det nötkött vi äter skulle vara svenskt, kan vi minska de klimatpåverkande utsläppen med nästan 74000 ton, säger Patrik Holm Thisner, Hållbarhetsdirektör på HKScan.

Postat den av Elisabeth Svensson.
Det här inlägget postades i HKScan, Kommunikation. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.