2018 28/5

Betesbloggen – det torra majvädret

Under första halvan av maj blev det en snabb start på betessäsongen med en betestillväxt på 40-50 kg ts/dag. I det torra och varma vädret har betestillväxten på naturbetesmarker bromsat in till 20-25 kg ts/dag de senaste veckorna. På torra marker kan betestillväxten till och med ha stannat av helt.

 

Det torra och varma vädret gynnar gräsens stråskjutning vilket i sin tur ger ett sämre betesutnyttjande. Stråskjutningen kan försämra den tillgängliga betesmängden med ytterligare 10-20 {c4738f1e3438532479ab2e657e1ce0811c7eea42b5a0a870ca271f2109fe647c}. I dagsläget är därför tyvärr såväl betestillväxt, beteskvalitet och betesutnyttjande på väg neråt.

 

 

 

Anpassa strategin
För en aprillammande besättning behöver betestillgången öka med 15 {c4738f1e3438532479ab2e657e1ce0811c7eea42b5a0a870ca271f2109fe647c} per månad. Med den betestillväxt och de väderleksprognoser vi ser framför oss för tillfället, ser det mycket svårt ut att få till den ökningen av betestillgången. Det är viktigt att försöka hitta lösningar i tid. Går det att tilldela mera areal? Äldre tackor i bra hull samt tackor med ett lamm kan förflyttas till sämre beten ?

Fundera hur de växande lammens behov av alltmera bete kan säkerställas under betessäsongen!

Betets kvalité kopplat till den höga temperaturen
Betesmassans kvalité beror på ålder, dvs tid sen förra avbetningen, och dagstemperaturen. Vid dagstemperaturer över 20 grader sker en mycket snabb försämring av gräsbladens kvalitet redan 20 dagar efter förra avbetningen. Foderkvalitén på blad av baljväxter och örter försämras däremot endast marginellt fram till 30-35 dagar efter avbetning vid dagstemperaturer över 20 grader. Med de sista veckornas temperaturer blir därför gräsrika beten allt svårare för fåren att beta av. Grässtrånas kvalité försämras också snabbt vid så här höga temperaturer. I praktiken blir det alltså mycket som lämnas kvar obetat. Enda sättet att förbättra betesutnyttjandet just nu är att öka beläggningen per hektar i fållan. Detta löser du genom att dela fållorna på mitten med ett elnät.

Att låta fåren gå längre i varje fålla innebär bara att de betar ännu hårdare på det som är spätt och redan betat.

Tackorna och lammen
Fram till och med 45 dagar efter lamning finns det en stor flexibilitet i tackornas foderbehov. Kortare perioder med sämre betestillgång kan tackorna kompensera genom att ta från hullet. Efter dag 45 sker  en snabb förändring. Tackans mjölkproduktion minskar och lammens näringsbehov ökar med stigande vikt. Lammen måste börja äta själva för att behålla tillväxttakten. Det här gör att flexibiliteten i fodertillgången helt försvinner. Är betestillgången för låg sjunker lammens tillväxt snabbt. Lammen äter långsamt och har svårt att konkurrera med de mer effektivt betande tackorna. Kommer inte lammen igång och att beta och växa själva efter dag 45 skjuter man bara problemen framför sig.

Tillräcklig betesmängd, 1 500-1 800 kg ts/ha av en vettig kvalitet under perioden 45-70 dagar efter lamning, är oftast den helt avgörande faktorn för hur fåråret skall bli.

Parasiter
Det är inte bara nackdelar för lammen med det torra och varma vädret. Värmen gör att de övervintrande parasitlarverna dör snabbare, kanske redan i slutet av maj, och torkan gör att mängden av de kvarvarande parasitlarver i den effektiva betesmassan blir lägre. Kan man bara se till att betesmängden och kvaliteten blir tillräcklig under dag 45-70 efter lamning finns det alla förutsättningar för en bra betessäsong.

Värmen gör att de övervintrande parasitlarverna dör snabbare och minskar risken för parasitutbrott på de växande lammen.

Var redo och håll koll
De flesta år innebär växlingar mellan perioder med låg och hög betestillväxt. Det är viktigt att hålla extra koll på djuren under period med låg tillväxt. Var noga med betestrycket, salt och mineraler och var beredd att ändra strategi när förutsättningarna ändras. Var på tå, var beredd och håll djuren i så god kondition som möjligt för att kommande perioder med bättre betestillväxt kan tas tillvara snabbt och på bästa sätt!

Text och fakta: Gunnar Danielsson och Elisabeth Svensson

Postat den av Elisabeth Svensson.
Det här inlägget postades i Får & Lamm och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.