2018 24/10

Betesblogg november

Text och fakta Gunnar Danielsson & Elisabeth Svensson

Efter regnen i augusti och september har betestillväxten och beteskvalitén i stora delar av Sverige varit fantastiskt bra! Tack vare att det fanns så mycket näring kvar i marken blev det som ett nytt, spätt, proteinrikt vårbete med god tillväxt för både tackor och lamm. De relativt höga temperaturerna i oktober har gjort att tillväxten fortfarande legat kring 10 – 20 kg ts/hektar fram till och med mitten av oktober. Det här gör att många lammgårdar efter att de sista lammen är skickade, nu i slutet av oktober, har betesmängder kring 200 – 500 kg ts/hektar tillgängligt.

EXEMPEL
Räkna på en gård med 100 tackor och 25 hektar mark-> det kan röra sig om cirka 7,5 ton ts totalt i höstbete! Jämfört med totala foderbehovet på cirka 100 tackor*300 kg ts = 30 ton ts. Så är det är det en stor potential att utnyttja och riktigt bra att utnyttja i år med tanke på eventuell grovfoderbrist!

Fina fördelar med säsongens höstbete finns
Den stora fördelen med årets höstbete är att det är spätt, friskt, nästan utan bladsjukdomar det vill säga nästan av kraftfoderkvalitet. Både energi- och proteinhalten är alltså mycket hög. Eftersom temperaturen är på väg neråt kommer kvalitén också att hålla sig väl, förhoppningsvis många månader framöver. De enstaka gräsbladen överlever och klarar kvalitén väl även under måttligt långa perioder med kyla och snö. Kraftig barfrost, tjäle och skarsnö kan fördärva betet vissa år, men chansen för det i södra Sverige är knappt en vinter på 5 eller 6. Kraftigvuxna beten över 1 800 – 2 000 kg ts/hektar kan skadas av snömögel under vintern, men på en fårgård är det sällan att betesmängderna över vintern blir så höga.

Använd höstbetet – spara grovfoder!

Vid fri konsumtion och tillgång på hösten konsumerar tackorna ofta cirka 1,7 – 1,8 kg ts/dag. Om tackorna är lite magra så kan du låta tackorna få fri tillgång på bete. Är tackorna i tillräckligt bra hull och du vill hushålla med betet måste du alltså styra tackornas foderintag. Med den beteskvalitet som är i höst räcker det med 1,0 – 1,1 kg ts/tacka och dag för att klara en tackas underhållsbehov.

 

Alternativ A
Försöka göra en så bra uppskattning av betesmängden som möjligt och dela in betet i fållor som räcker 4 – 5 dagar. Sista dagen i fållan får tackorna gå med ett helt nerbetat bete, men det kompenseras av att de har ätit 70 {c4738f1e3438532479ab2e657e1ce0811c7eea42b5a0a870ca271f2109fe647c} över sitt behov den första dagen. Tycker du att det är svårt att uppskatta betesmängden rätt kan du eventuellt släppa ut 50 tackor på 0,5 ha. Räkna med ett betesintag på 1,8 kg ts/tacka och dag. Utifrån detta kan du få en uppskattning både om hur betet ser ut när det är väl avbetat, och vilken mängd som fanns där innan! Våga prova!

Alternativ B
Tidsbegränsa betestiden till 3 – 4 timmar om dagen. Denna tid ska normalt räcka för att tackorna skall få i sig 1,0 – 1,1 kg ts/dag. Har du väldigt knappa foderresurser kan du gå ner till 2,0 – 2,5 timmar om dagen plus fri tillgång till halm resten av tiden! Välj det som funkar praktiskt bäst och går att genomföra.

Jordbruksverkets regler för höstbete
Tyvärr finns det regler för höstbete som säger att efter 5 dagar med temperaturer under 5 grader så måste djuren tillskottsutfodras och ha tillgång på ligghall eller liknande. Detta oavsett hur mycket tillgängligt bete som finns per hektar. Förhoppningsvis är länsstyrelserna mer toleranta med de här reglerna i år.

En annan möjlighet är att det skall räcka med något enklare skydd för att klara reglerna. Det viktigaste för alla är ändå att man har bra koll på djurens hull och vikt och de betesmängder som finns tillgängliga.

Vinterutfodringen – du har väl planerat?
När det gäller den kommande vinterns utfodring av tackor så är det viktigt att komma ihåg att tackornas vinterutfodring behöver planeras och styras! Tillgången på grovfoder är begränsad denna säsong.

  • Inventera ditt foder. Beräkna din mängd (vikt) samt analysera och kartlägg kvalitén.
  • Väg och hullbedöm tackorna – dela in djuren i grupper. Fortsätt att väga och hull-bedöma djuren under hela stallsäsongen för att hamna rätt i din utfodring.

Med de osäkra förutsättningar som de flesta har för vinterns utfodring med inköpta fodermedel, stor mängd höstbete, halm i foderstaten etc. är det av största vikt att vid upprepade tillfällen göra inventering och hullbedömning/gruppering av djuren! Riktlinjer för rekommenderade vikter under de olika stadierna av dräktigheten, för olika åldersgrupper, kommer via Bloggen på www.hkscanagri.se under hösten.

Strategi vårbetet
Låt bli att höstbeta skiften i torra, varma lägen med 1 000 – 1 500 kg ts/ha för att komma igång tidigare på dessa skiftena till våren. Observera dock att det är en riskabel strategi under svenska klimatförhållanden och sämre ju längre norrut man kommer. I Götalands inland är det cirka 50 {c4738f1e3438532479ab2e657e1ce0811c7eea42b5a0a870ca271f2109fe647c} chans att det fungerar. Efter vintern 2017/2018 startade alla beten samtidigt oavsett hur de hade betats av under hösten. Våren 2017 var det så torrt och kallt att höstskötseln av betet inte heller där hade någon nämnvärd betydelse.

 

 

Postat den av Elisabeth Svensson.
Det här inlägget postades i Får & Lamm. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.