2019 15/1

Två förändringar vid årsskiftet med koppling till kontrollavgift för slakt

För att bibehålla en långsiktig svensk köttproduktion nu när landets producenter får markant ökade foderkostnader på grund av torkan, har regeringen föreslagit att delvis kompensera svenska mjölk-, nöt- och lammproducenter med 400 miljoner sek 2018 och ytterligare 760 miljoner sek 2019. Utöver detta föreslås en reducering av slaktavgifterna med 60 miljoner sek under 2019 vilket branschorganisationen Svenska Köttföretagen har ställt sig positiv till. HKScan följer de riktlinjer och förändringar som Svenska Köttföretagen föreslår för branschen som har koppling till kompensationspengarna.

Två förändringar sker på våra leverantörers självfakturor (avräkningar) från och med vecka 2. Dels är det ett extra torkstöd som börjar utbetalas, baserat på de 60 miljoner som regeringen avsatt, och dels en korrigering av kontrollavgift för slakt.

Extra torkstöd 2019
Slakterierna har kunnat ansöka om ett extra torkstöd för sina leverantörers räkning med en total omfattning om 60 miljoner sek. Baserat på HKScans prognosticerade volym av slakt för 2019 så utbetalas löpande ett tillägg om 12 öre per kilo slakt på varje leverantörs självfaktura. Tillägget är det samma för gris, nöt och får/lamm. Det extra torkstödet är öronmärkt och återfinns som en egen post i slutet av din självfaktura där branschavgifter finns listade. Det extra torkstödet betalas ut under 2019, sedan försvinner tillägget på din självfaktura för slakt.

Korrigering av kontrollavgift för slakt
Livsmedelsverket har meddelat en höjning för kontrollavgiften för slakt 2017 – 2019. Svenska Köttföretagen bedriver just nu rättprocess för att bestrida den kraftiga höjningen på i snitt + 40 procent de senaste två åren och ytterligare en trolig höjning 2019. Svenska Köttföretagen har som ambition att vinna rättprocessen och driver ett krav på skäliga kontrollavgifter på kött för den svenske djurproducenten. Svenska Köttföretagen menar att kontrollavgiften bör gå tillbaka på marknadsmässiga nivåer som inte missgynnar det svenska köttet jämfört med import. I väntan på domslutet införs den aviserade, höjda, kontrollavgiften för att inte riskera att behöva ta in pengar retroaktivt på redan slaktade djur.

Kontrollavgifter för slakt efter nyår
Så här blir de nya kontrollavgifterna för de olika djurslagen från vecka 2 år 2019:

Djurslag Kontrollavg för slakt fr vecka 2 Förändring (ökat avdr på avräkning)
Gris 26 öre/kg slakt 13 öre/kg slakt
Nöt 30 öre/kg slakt 15 öre/kg slakt
Får/lamm 94 öre/kg slakt 11 öre/kg slakt

 

Kontakta din inköpare på HKScan Agri ifall du har frågor. Du når dem via växeln 0771-500 500.

Postat den av Elisabeth Svensson.
Det här inlägget postades i HKScan, HKScan Agri och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.