2019 26/4

Betesblogg vår 2019

Nu öppnar betesbloggen igen! Vi riktar oss till får- och lammproducenter som vill lära sig mera om bete, strategier och som vill lyckas med sina beteslamm. Nu kör vi!

Förutsättningar in i säsongen
Efter sommarens torka ifjol stora delar av Sverige rikligt med regn under hösten. Eftersom den mesta näringen låg kvar oanvänd i marken blev det ett fantastiskt bra höstbete – både sett till kvalitet och mängd. På många håll var betestillväxten mycket hög ända fram till slutet av november. Även under resten av vintern har betet fortsatt att växa relativt bra i de delar av landet och under de perioder som haft temperaturer som överstigit 8 grader.

Dagsläge
Problemet som accelererat alltmer under april månad är bristen på vatten i marken. Vattnet i marken har två viktiga funktioner för vallens tillväxt:

• Vatten förbrukas för att den nya grönmassan skall tillväxa och underhållas
• Vattnet späder ut näringen så att växterna kan ta upp kväve och kalium ur markvätskan

Vårtorka är annorlunda än sommartorkan, eftersom nu på våren finns det oftast rätt gott om vatten från 5 cm ner i marken och ner till en halv meters djup. Utmaningen är att den mesta näringen ligger i de översta fem centimetrarna av marklagret, och där är det för torrt just nu för att näringen skall lösas upp.

Den lättlösliga näringen har vallväxterna förbrukat nu under början av april. Vi har redan haft många dagar med dagstemperaturer över 8 grader vilket innebär att gräsen växer och förbrukar näring och vatten. Du kan tydligt se näringsbristen i form av den trötta, grågröna färgen på betet.

Det som ändå är hoppfullt med vårtorka är att betestillväxten kan komma igång fort redan vid små regnmängder på 5 – 10 mm. Annars gäller regeln att vallväxter behöver cirka 1 mm regn för 20 kg ts tillväxt per hektar. Men vårtorka handlar egentligen inte om vattenbrist utom om att marknäringen måste lösas i vatten för att bli tillgänglig för växterna. Därför blir det en liten tillväxtökning och färgförändring på betet för varje millimeter regn som kommer. Ifall det kommer större regnmängder, det vill säga 20 – 30 mm kan det bli en explosionsartad betestillväxt på uppemot 100 kg ts tillväxt per hektar och dag.

Vårtorka slår tyvärr lika hårt på alla betes- och vallväxter. Oavsett hur djupt rotsystem växterna har är alla lika beroende av näringen i markytan för att kicka igång vårtillväxten. Värst slår vårtorka på magra skiften där näringstillgången är låg redan från början. Bäst klarar sig bördig och välgödslad mark.

Hur kan vi optimera lammproduktionen under en torr vår?

Fyra viktiga saker att tänka på kopplat till dina djur

1. Välutfodrade tackor klarar besvärligt vårbete betydligt bättre än tackor i sämre kondition.
2. Snabbväxande lamm förbrukar betydligt mindre mängd foder per kg tillväxt än lamm som växer långsamt. Vi kommer i blogg längre fram belysa mekaniken i lammens tillväxt – lamm kan inte accelerera gränslöst i sin tillväxt. Är lammens tillväxt 300 gram/dag eller mera under första månaden kan de hålla den tillväxten under resten av sommaren. Är tillväxten däremot endast 250 gram/dag under första månaden kommer de att hålla den tillväxten under resten av sommaren, oavsett hur bra sommarbetet blir. Lamm som växer 300 gram istället för 250 gram/dag förbrukar 10 – 20 {c4738f1e3438532479ab2e657e1ce0811c7eea42b5a0a870ca271f2109fe647c} mindre foder per kg tillväxt. OBS! Tillskottsfoder till lamm är därmed utbytesmässigt effektivast i början av deras liv, inte i slutet.
3. Skapa ett betessystem! Rotationsbete i tvådagars fållor som kombinerar en hög lammtillväxt enligt punkt två ovan med ett högt betesutnyttjande, 90 {c4738f1e3438532479ab2e657e1ce0811c7eea42b5a0a870ca271f2109fe647c}, och lågt spill. Speciellt viktigt om det blir en lång period av vårtorka där det gäller att ha en hög utnyttjandegrad av den tillväxt som ändå finns.
4. Försök inte spara bete under torra vårar genom att försena betessläppet, undantaget magra äldre tackor och 2-års tackor. När betestillväxten väl har stannat under en så lång period som nu blir det inte mer tillväxt från de blad som finns. Är betet obetat när regnet kommer gynnas stråtillväxten och betet tappar fort i kvalitet. Ju hårdare avbetat desto spädare och näringsrikare blir återväxten när regnet kommer.

Några tips kopplat till din areal

Tillför näring och gödsla så mycket det går, så att vallen kickar igång rejält när regnet väl kommer!

Du som har möjlighet till bevattning eller lätt kan ombesörja detta bör överväga möjligheten då det ett år som detta ger en helt annat start och säkerhet av säsongen.

 Bifogad bild visar ogödslad resp gödslad vall som ligger jämte varandra. Påtaglig skillnad vilken vall som kommer igång snabbast! 

Foderbytet i samband med betessläpp
Mikroberna i tackans våm behöver cirka 7 – 10 dagar för att fullt anpassa sig till övergången mellan vinterfoder och bete. Men det räcker med 10 – 20 {c4738f1e3438532479ab2e657e1ce0811c7eea42b5a0a870ca271f2109fe647c} av dagskonsumtionen som bete för att övergången skall fungera bra.

Försök få invänjningen till bete så tidigt som möjligt, så att tackan kan konsumera stora mängder bete tidigt när gräset sätter fart. Undvik så långt det går att få övergången under tackans max-laktation (20-45 dagar efter lamning) eftersom lammen grundar sin tillväxt och tillväxtpotential den första tiden baserat på tackans mjölk!

Sammanfattning
• Säkra upp näringstillgången till dina vallar
• Vårtorka kan snabbt vända till en hög betestillväxt, och även vid måttliga regnmängder (10 – 15 mm)
• Snåla inte på tillskottsfoder, vid den här mycket viktiga produktionsperioden, om betestillgången blir för låg. Lamm och tackor behöver bra tillväxt och hull för att kunna tillgodogöra sig betestillväxten när den regnet väl kommer

Hör gärna av er om ni har frågor kring planering och strategier för betet under våren! Vi återkommer med uppföljande blogg lite längre fram – lycka till!

//Gunnar Danielsson och Elisabeth Svensson

Postat den av Elisabeth Svensson.
Det här inlägget postades i Får & Lamm. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.