2019 5/6

Betesbloggen juni

Dagsläge juni
Efter de senaste veckornas svala och regniga väder har det på de flesta marker skett en dramatisk ökning av betestillväxten. Betesväxterna har nu fått tillgång till både näring och vatten. Utmaningen är nu istället att hinna med att beta av det som växer. Bristen på regn under våren innebär att det är fortfarande större skillnad än vanligt mellan torra och vattenhållande jordar respektive näringsfattiga och näringsrika beten. Fjolårets hårda påfrestningar gör också att många tre- och fyraårsvallar är betydligt sämre än vad de brukar. Detta ihop med det stora behovet av att bygga upp grovfoderlager gör att det är extra viktigt att få iväg lammen till slakt så tidigt som möjligt och inrikta sig på att ta en extra ensilageskörd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesskötsel i juni
Juni är en viktig period i betesproduktionen eftersom betets kvalité i juli och augusti till stor del styrs av hur bra avbetningen blir i juni. Det är viktigt att beta tillräckligt hårt så att så mycket som möjligt av strån och stjälkar betas av så att kommande sommarbete blir så bladrikt som möjligt.

Observera att hårdare avbetning innebär inte att djuren ska gå längre tid i varje betesfålla utan istället ska beläggningen (antal tackor/hektar) i betesfållan vara högre än vanligt. En god inriktning är att öka beläggningen cirka 25-50{c4738f1e3438532479ab2e657e1ce0811c7eea42b5a0a870ca271f2109fe647c}. Blir betet ojämnt avbetat och man har djuren längre tid i fållan så betar de bara hårdare på de redan avbetade ytorna, medan de fortsatt undviker de obetade partierna.

Gör så här Om du brukar ha 60-70 tackor/ha kan det nu vara lämpligt att öka till 90-100 tackor/ha i ett rotationsbete med 2-3 dagar i varje fålla, för att få jämnare avbetning nu i juni. Använd denna strategi så länge du upplever att andelen strån och stjälkar i betet är högt. Fårbeten kommer aldrig att se lika välbetade ut som nötbeten, men för mycket strån och stjälkar har en hämmande effekt på tillväxten av blad under sommaren. Vill man putsa betena är det bäst att göra det när det är god tillgång på vatten och näring i marken – vänta inte för länge!

Lamm över 45 dagar
Tackan har maximal mjölkavkastning från 20 till 45 dagar efter lamning. När lammen blir äldre än 45 dagar är det A och O med ett bra bete så att lammet kan hålla samma tillväxttakt trots att tackans mjölkproduktion minskar för var dag. För de, vanligtvis, cirka 10 {c4738f1e3438532479ab2e657e1ce0811c7eea42b5a0a870ca271f2109fe647c} av lammen som inte klarar en tillväxttakt på 250 gram/dag fram till 45 dagar är det nu dags att göra en förbättring om man vill ha dessa lamm till slakt samtidigt som huvudgruppen. Har de inte vuxit tillräckligt när tackan haft sin maxavkastning kommer de inte att prestera bättre när tackans mjölkproduktion avtar! Kontrollera lammens tillväxt genom att väga dem vid 45 dagars ålder och beräkna den dagliga tillväxten. Under 250 gram/dag är tecken på att lammet inte getts rätt förutsättningar och insatser måste sättas in för att vända riktning så snabbt som möjligt.

Lamm blir inte bra idisslare förrän de väger ca 16-17 kg, de har då kapacitet för att kara av att idissla på ett bra sätt med uppbyggda käkmuskler och ett mera utvecklat magsystem.

Ett annat viktigt skäl för att väga lammen vid 45 dagar är att lammen inte kan förändra och öka sin pågående tillväxttakt. Ett lamm som ökar 280 gram/dag fram till 45 dagar, kan max växa 280 gram per dag fram till slakt. Ett lamm som istället ökar 330 gram/dag fram till 45 dagar, kan max växa 330 gram per dag fram till slakt.

Lamm födda 15 mars Vikt 45 dagar Dagar till 43 kg lev vikt Beräknat Slaktdatum Avräkningspris R-lamm (notering 2018) Intäkt
18 kg,
klass R
Tillväxt 280 gr/dag 17 kg 104 dagar 9 augusti 46,70 kr/kg 841 kr
Tillväxt 330 gram/dag 19 kg 73 dagar 10 juli 52,20 kr/kg 939 kr

Tidig vägning är viktig både för att få en bild av hur produktionen går samt för att fånga upp de 10{c4738f1e3438532479ab2e657e1ce0811c7eea42b5a0a870ca271f2109fe647c} av lammen som inte växer tillräckligt bra utan extra hjälp!

Avvänja lamm – gör en plan och förberedelse nu
Många överväger en tidig avvänjning i år för att spara på tackorna, få iväg lammen tidigare till slakt, skapa möjlighet till ökad skörd av grovfoder. Planera i god tid för avvänjning och ge därmed lammen förutsättningar till en så stressfri avvänjning som möjligt.

Beteslamm behöver som regel vara minst 95 dagar vid avvänjning för att klara omställningen bra. Om det finns gott om bete kan avvänjningen vänta, men så fort tackan konkurrerar för hårt om betet på bekostnad av lammens möjlighet att förse sig med bete är det dags att genomföra avvänjningen. Ta bort tackorna men låt lammen gå kvar i en fålla där de är vana och redan hittar gräs, vatten och viloplatser. En utslagstacka kan vara bra att ha som vägvisare i gruppen och underlättar framtida hantering med byte av fålla, vägning mm. Vänta med att dela på syskongrupper oavsett kön tills lammen har landat i den nya situationen att vara utan sin mamma.

Om du tänker tillskottsfodra lammen med spannmål eller pellets måste lammen vänjas in vid detta fodermedel nu i juni för att lammen ska tillgodogöra sig givan på ett bra sätt i juli-augusti. Börja med 0,5-1,0 hekto per lamm och dag för att de ska lära sig att det är gott och går att äta, samt ge våmmens mikroorganismer tid för utveckling för att kunna utnyttja det specifika fodret när givan ökas på.

Kom ihåg att lamm som är vana vid spannmål eller pellets är en fördel både om vi går mot en regnig sommar likväl som en torr sommar!

//Gunnar Danielsson och Elisabeth Svensson

 

 

Postat den av Elisabeth Svensson.
Det här inlägget postades i Får & Lamm. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.