2019 14/10

Dana leder arbetet i Linköping

Dana Sharif är platschef på HKScans anläggning i Linköping. Dana har jobbat 17 år i företaget och har ett brett kunnande inom slakt- och livsmedelsbranschen.

Dana berättar att i Linköping arbetar ca 600 medarbetare varav ca 530 är direkt kopplade till produktionen. Anläggningen ligger i framkant vad gäller teknik, djuromsorg, produktionseffektivitet och distribution. I Linköping slaktas nöt och lamm, det sker styckning av nöt och lamm samt produktion och distribution av konsumentförpackat kött. Här produceras några av Sveriges mest populära produkter såsom Scans falukorvar, kryddkorvar, varmkorv, ekologisk korv, bearbetad chark samt produkter av lamm ”Styckmästarens utvalda”.

-Varje år producerar vi 13 500 ton grovkorv och 4 000 ton sk småkorv berättar Dana. I Linköping, jämte slakteriet, ligger vårt NDC (nationella distributions center) som på ett effektivt och miljösmart sätt för ut våra varor till butiker runt o i landet beskriver Dana.

Hållbarhet
Vi värnar om djuromsorg, klimat och våra medarbetares arbetsmiljö och har därför jobbat med flera stora investeringar i Linköping de senaste åren.

  • Ombyggnad av indrivning, bedövning och slaktlinje har varit betydelsefullt och inneburit en lugn och stressfri hantering av djuren, förbättrad arbetsmiljö, förbättrad kvalitet och effektivitet i produktionen samt miljövinster. I Linköping finns vår unika lammlinje som bara vi på HKScan jobbar med, sk restrainer-teknik vilket minimerar stressen för djuren vid framdrivning till bedövning inför slakt.
  • Installation av fjärrvärme och bioånga har minskat användningen av fossila bränslen.
  • Nya rökskåp i korvtillverkningen har sänkt energianvändningen med 20{c4738f1e3438532479ab2e657e1ce0811c7eea42b5a0a870ca271f2109fe647c}.
  • Byte av förpackningsmaterial till mer ingående, återvunnen PET plast har halverat koldioxidutsläppen.
  • Förändrade arbetstider från natt till dag i styckningen
  • Automatisering av packning sker 2020 vilket förbättrar vår effektivitet och arbetsmiljö

Utveckling av slakten i Linköping följer plan
Vi frågar Dana hur det känns inför nästa steg i HKScans plan och utveckling, att höja slakten i Lammhult (nöt) och Linköping (nöt+lamm) efter årsskiftet?

-Vi är väl förberedda och arbetet ligger i fas med vad som är planlagt. Vi utbildar och utökar vår personalstyrka här i Linköping berättar Dana. Jag vet också att våra engagerade djurtransportörer och åkerier anställer fler chaufförer. Vi ser fram emot ett fortsatt tight jobb tillsammans för en stärkt och effektiv värdekedja avslutar Dana.

Postat den av Admin HKscanAgri.
Det här inlägget postades i HKScan, HKScan Agri, Kommunikation. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.