2020 6/2

Pressmeddelande – Växadagarna mjölk och kött 2020

Hållbarhet för oss är att gå från ord till handling -Med Gårdsinitiativet visar HKScan konkreta sätt att minska miljöpåverkan och skapa positiva klimateffekter utifrån varje gårds förutsättningar. Mjölkgårdarna, som producerar både mjölk och kött, är extra intressanta ur klimatsynpunkt eftersom klimatbelastningen blir lägre per kg produkt.

 Växadagarna Mjölk och Kött samlar lantbrukare, experter och företag till en gemensam diskussion kring hur den svenska mjölk- och köttproduktionen, som redan är hälften så klimatbelastande som det globala genomsnittet, kan bli ännu mer klimatsmart. Temat för 2020 är ”Hållbart företagande på gården” och potentialen, för att i större omfattning minska klimatbelastningen i svensk livsmedelsproduktion ytterligare, finns framför allt på gård.

Under de senaste åren har vi gjort en lång rad förbättringar inom HKScan för att minska klimatbelastningen inom vår förädling och produktion, säger Magnus Lindholm, vice VD HKScan. Vi har investerat för att öka effektiviteten bland annat i våra rökerier och vi har även minskat användningen av fossil energi. Totalt sett har de senaste fem årens satsningar inneburit en minskad klimatbelastning med hela 74 procent. För att fortsätta att uppnå lika stora positiva klimateffekter är det nu logiskt att satsa på minskad klimatbelastning hos våra leverantörer, d v s lantbrukarna, förklarar Magnus. Bland de 14 gårdarna i Gårdsinitiativet finns både ungnötsuppfödare, mjölk- och dikoproducenter och i höst planerar vi att skala upp initiativet för att successivt omfatta 800 gårdar.

Svenska köttproduktion är redan 60 procent mindre klimatbelastande än globalt

Två av tre kor för nötköttsproduktion i Sverige kommer från mjölkras. Enligt HKScan* är svensk köttproduktion hela 60 procent mindre klimatbelastande än det globala genomsnittet och en del av den positiva klimateffekten kommer av att våra svenska kor producerar både kött och mjölk.

Från Växa Sveriges håll ser vi det som en självklarhet att den svenska mjölk- och köttproduktionen bygger upp gemensam kunskap om hur de båda produktionsgrenarna kan bli ännu mer hållbara både för djur, miljö, människa och ekonomi. Både HKScan och Växa lyfter så ofta vi kan fram mjölk- och köttproduktionens mervärden som god djurvälfärd, låg antibiotikaanvändning tillsammans med positiva sidoeffekter av produktionen som till exempel att vall och naturbeten bidrar med biologisk mångfald och bindning av koldioxid. Vi välkomnar Gårdsinitiativet och ser det som en möjlighet att alla led i hela produktionskedjan identifierar lantbruksföretagarens utmaningar och möjligheter för att vi tillsammans ska kunna driva utvecklingen mot en på sikt klimatneutral mjölk- och köttproduktion med tillräcklig lönsamhet i alla led, avslutar Marita Wolf, styrelseordförande Växa Sverige

För mer information, kontakta gärna:

Elisabeth Svensson, Kommunikationsansvarig Agri HKScan, 044-19 40 63, elisabeth.svensson@hkscan.com

Mette Rehnström, Marknads- och kommunikationschef Växa Sverige,
010 471 06 42, mette.rehnstrom@vxa.se

Om Växadagarna mjölk och kött
Växadagarna mjölk och kött är mötesplatsen för ökad kunskap och inspiration bland lantbrukare, experter och andra verksamma inom mjölk- och köttproduktion. Växadagarna 2020 arrangeras i Umeå den 28 och 29 januari respektive i Växjö den 11 februari och i Örebro den 13 februari. Samarbetspartners i år är Lantmännen, LRF Konsult, LRF, HKScan och Dina Försäkringar. För mer information: www.vxa.se/vaxadagarna

 *FAO Tackling climate change through livestock 2013, samt J.P. Lesschen et al. Animal Feed Science and technology, 2011 respektive Lesschen, 2011.

Postat den av Elisabeth Svensson.
Det här inlägget postades i HKScan, Kommunikation. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.