2020 2/7

Vilka miljöområden arbetar vi med?

Dessa sex miljöområden har sitt ursprung från de planetära gränserna1 och det är dessa områden vi har valt att använda som grund i Gårdsinitiativet. I projektet är det viktigt att vi får med alla de områden där jordbruk och djurhållning har en väsentlig miljö- och klimatpåverkan. Det är viktigt för miljön och verksamheten på gården att man har ett helhetsperspektiv för att minska miljöpåverkan, samtidigt som man också ökar de fantastiska miljönyttor som djurhållning faktiskt innebär, t.ex. den ökade biologiska mångfalden. Vår vision är att alla gårdar i framtiden ska ha dessa områden i bakhuvudet i det dagliga arbetet med djurproduktionen. Vid en ny investering, när växtföljden ska bestämmas eller när sprutan fylls på med växtskyddsmedel så ska hållbarhetsaspekten alltid finnas med. Ett sätt för gårdarna i Gårdsinitiativet att jobba med dessa områden är att genomföra insatser från vår 100-lista som bland annat handlar om initiativ för en ökad biologisk mångfald, bättre djurhälsa, lägre vattenanvändning, minskad övergödning och smartare energiförsörjning. Insatserna i 100-listan ger både en minskad klimatpåverkan, ökade miljönyttor men är samtidigt också ofta lönsamma för den enskilda gården.

1https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html

Postat den av Sara Samuelsson.
Det här inlägget postades i Gårdsinitiativet. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.