2020 14/12

Kartläggning av framtidens hållbara produktion av mjölk och nötkött

HKScan har tillsammans med ledande aktörer inom branschen – Arla Foods, DeLaval, Lantmännen, LRF, Svenskt Kött, Växa Sverige och Yara – inlett ett brett samarbete under det gångna året kring framtidens mjölk- och nötköttsproduktion.

 Projektet syftar till att skapa en gemensam långsiktig vision av framtidens mjölk- och nötköttsproduktion som en viktig del i ett hållbart livsmedelssystem. Projektet har en helhetssyn på hållbarhet vilket innebär att den täcker in klimat, miljö, biologisk mångfald, ökad produktivitet och ökad lönsamhet för lantbrukaren.

Målet är att visa de potentialer som finns inom denna del av jordbruket och vad som krävs för att de ska förverkligas.

Tillsammans kommer vi att identifiera lösningar för att minska klimatpåverkan och öka de positiva bidragen till biologisk mångfald och kolinlagring, samt vägar för ökad lönsamhet, med bas i vetenskapliga studier, praktiska erfarenheter samt nya innovationer och tekniska lösningar.

Aktörer i andra delar av värdekedjan, politiken och forskningen kommer också att behöva bidra till att skapa de rätta förutsättningarna för att kunna förverkliga framtidens hållbara mjölk- och nötköttsproduktion. Redan nu vet vi också att det finns ett innovationsgap fram till år 2050 som måste hanteras tillsammans för att vi ska kunna hitta de rätta lösningarna.

Rapporten beräknas presenteras under april 2021. Vi kommer att återkomma med mer information dessförinnan.

Vi är glada för att vi är med i projektet och ser ett stort värde i det.

Postat den av Elisabeth Svensson.
Det här inlägget postades i Gårdsinitiativet. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.