2021 12/1

Zero Carbon

Nu är vi redan inne en bit på 2021 och idag är vi glada över att kunna presentera HKScan-koncernens övergripande klimatplan Zero Carbon.

HKScan har som mål att uppnå netto noll klimatavtryck i vår egen industriella produktion i slutet av 2025 och att uppnå netto noll klimatavtryck för hela värdekedjan, från gård till konsument, i slutet av 2040. Målen berör alla våra hemmamarknader; Finland, Sverige, Baltikum och Danmark. För att uppnå dem behöver vi ytterligare reducera våra utsläpp signifikant samtidigt som vi ökar kolbindningen tillsammans med er, våra leverantörer, och andra partners.

Från plan till klimatåtgärder
Tillsammans med experter från KPMG, som specialiserat sig på beräkningar av koldioxidavtryck, har vi definierat och beräknat våra utsläpp från hela värdekedjan. Kartläggningen av våra utsläppskällor gör det möjligt att vidta de åtgärder som har allra störst effekt.

2019 uppgick HKScans totala klimatutsläpp, från gård till konsument i samtliga länder till 2,4 megaton koldioxidekvivalenter (CO2e)*. I länderna i Östersjöregionen står livsmedelsproduktionen för cirka 20 procent av klimatutsläppen varav köttproduktionen motsvarar cirka hälften. Inom köttproduktion är de största utsläppskällorna relaterade till foderproduktion och markanvändning.

Vi har sedan 2014 minskat utsläppen från vår egen industriella produktion med mer än 70 procent, bland annat genom att introducera förnyelsebar elektricitet vid våra produktionsanläggningar och genom att systematiskt effektivisera energianvändningen. I slutet av 2020 använde samtliga produktionsanläggningar förnyelsebar elektricitet.

Jordbrukets klimatpåverkan reduceras genom samarbete
Under de första åren i klimatplanen Zero Carbon, kommer vi att tillsammans med er och externa partners arbeta med att reducera jordbrukets klimatpåverkan genom minskad klimatpåverkan av foderproduktionen. Det gör vi genom att optimera användningen av gödning och andra produktionskomponenter. Att främja effektivt resursutnyttjande och kolinbindning i åkermark är centralt.

CR- arbete kommer att bli en allt viktigare del i vårt samarbete. Det kommer att kräva extern expertis vilket innebär att förutom oss och er, så involverar vi andra företag, experter och forskningsorganisationer. Tillsammans ska vi arbeta fram nya sätt att minska klimatpåverkan som vi kan implementera på våra hemmamarknader.

Vår svenska klimatsatsning tillsammans med er leverantörer, Gårdsinitiativet kommer att fortsätta som planerat.

*HKScans klimatavtryck har kalkylerats enligt GHG protokollet (scope 1 – 3). KPMG har validerat att uppgifterna är exakta och fullständiga.

 

 

Postat den av Admin HKscanAgri.
Det här inlägget postades i HKScan, Kommunikation. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.