2021 15/1

Marknadskommentar vecka 3

Gris
Vi har sedan en tid svängning på världsmarknaden vilket gör att våra exportpriser har blivit klart lägre. Dessutom har efterfrågan på den svenska marknaden normaliserats. Vår slakt och styckning följer plan. Noteringen sänks vecka 3 på slaktgrisar med 25 öre/kg, sugga -25 öre/kg samt smågris -10 kr/st.

Nöt
Oförändrad och god efterfrågan. Slakt och styckning följer plan. Vi har många förfrågningar från kunder som vill göra affärer med oss just nu – du som levererar till oss ska veta att alla djur behövs framåt! Notering oförändrad vecka 3.

Lamm
Allt slutsålt på lamm och vi slaktar mindre än vi önskar. Vi tar mycket gärna fler lamm i anmälan alla veckor, men framför allt vecka 6-10. Får tar vi omgående. Kontraktstillägg lamm höjs 2 kr/kg vecka 3. Återgång till viktsintervall bäst betalt för Märkeslamm (16-22,9 kg). KRAV-lamm tillägg höjs 1 kr/kg.

God djuromsorg och hög livsmedelshygien
Uppdrag Granskning sänder den 13 januari och 20 januari två program med fokus på avvikelser i djuromsorg på KRAV-certifierade lantbruk samt avvikelser i hygien och livsmedelssäkerhet på slakterier. Med anledning av det vill vi klargöra några saker avseende hur vi på HKScan arbetar med att säkerställa god djuromsorg och god hygien på våra slakterier.

Vanvård av djur är helt oacceptabelt. Vår uppfattning är dock att djuromsorgen på svenska gårdar generellt är mycket god, vilket vi kan vara stolta över. Tyvärr finns det undantag, precis som på andra områden, och det är viktigt att hitta dessa fall och komma tillrätta med problemen.

Sverige har ett myndighetssystem med ansvar för att kontrollera och följa upp djurskyddet samt utfärda sanktioner. Det är Länsstyrelsen som har det yttersta ansvaret för att kontrollera att djuromsorgen på gårdarna lever upp till lagstiftningen.

Vi på HKScan, liksom övriga aktörer på marknaden, har naturligtvis också ett ansvar för att upptäcka avvikelser. För oss är djurskyddsarbetet en självklar och viktig del av de dagliga rutinerna, och det finns ett antal systematiska kontrollpunkter där eventuella brister i djuromsorg kan upptäckas;
-när djurtransportören hämtar djuren
-vid varje leverans av djur gör den enskilde djurägaren en djurägarförsäkran
-veterinär från Livsmedelsverket närvarar vid ankomst slakteri och under själva slakten
-besök av inköpare på gårdar

Förutom god djuromsorg skall Livsmedelsverket även säkerställa hög livsmedelssäkerhet genom kontroller av slaktprocessen på slakterierna. Eventuella avvikelser påpekas och korrigeras. God slakthygien är grundläggande och ett fundament i våra tillverkningsprocesser och säkerställs med hjälp av goda arbetsrutiner, utbildad personal och bra utrustning. Myndigheternas kontinuerliga kontroller är också värdefulla i arbetet med att identifiera och korrigera ev. brister.

Du finner mer information via Svenska Köttföretagen, klicka här eller LRF, klicka här

Postat den av Elisabeth Svensson.
Det här inlägget postades i Kommunikation, Marknadskommentarer. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.