2021 20/7

HKScans förbättrade EBIT drivs av Finland och Sverige

 

HKScans finansiella halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

APRIL-JUNI 2021

  • HKScans omsättning uppgick till 449,3 (440,9) miljoner euro. Försäljningen av livsmedelsservice ökade markant jämfört med jämförelseperioden till följd av det gradvisa avlägsnandet av begränsningar relaterade till Covid-19-pandemin men var fortfarande klart lägre än under 2019. Effekten av den svenska växelkursen var tydligt positiv.
  • EBIT förbättrades med 3,6 miljoner euro till 3,7 (0,1) miljoner euro. 
  • Strategiska investeringar i nya produktkategorier höjer produktionsenhetens användning i Eura och en nedskrivning på 3,0 miljoner euro registrerades som ett resultat av de förbättrade utsikterna. 
  • Jämförbart EBIT var 0,7 (0,6) miljoner euro.
  • Kraftig resultatförbättring fortsatte i Finland. EBIT förbättrades med 6,0 ​​miljoner euro och jämförbart EBIT med 2,9 miljoner euro. 
  • Den goda utvecklingen i Sverige fortsatte och jämförbar EBIT förbättrades med 0,6 miljoner euro. 
  • Flyginfluensasituationen i Danmark och de resulterande begränsningarna av exporten utanför EU hade en betydande negativ inverkan på EBIT, även om andra delar av verksamheten i Danmark utvecklades som planerat.
  • Som ett marknadsområde är Baltikum känsligt för importprispress, och försvaret av marknadspositionen samt de utmaningar som primärproduktionen står inför försvagade klart EBIT. Korrigerande åtgärder har initierats för att vända resultatutvecklingen.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten låg på en god nivå på 24,9 (27,8) miljoner euro. Det rörelsekapital som frigjordes från lager var lägre än tidigare.

Läs om januari-juni 2021 här, länk pressmeddelande

Postat den av Elisabeth Svensson.
Det här inlägget postades i Aktuellt i media, HKScan. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.