2021 22/12

Lästips!

Vi på HKScan Agri vill tipsa om lite intressant läsning nu när ni kanske har någon timme över i juletider. Vera Söderberg, forsknings- och utvecklingsansvarig här på HKScan samt Claes Johansson, Hållbarhetschef på Lantmännen har skrivit ett inlägg gällande metanutsläpp och hur debatten om den växthusgasen har varit snedvriden. Nedan följer ett utdrag samt lite sammanfattad fakta i punktform, hela inlägget hittar ni här: https://www.hagainitiativet.se/sv/blogg/Vi-m%C3%A5ste-r%C3%A4kna-r%C3%A4tt-f%C3%B6r-att-det-ska-bli-r%C3%A4tt

I IPCC:s senaste rapport nyanseras synen på metan. Just växthusgaserna metan och koldioxid skiljer sig mycket åt. Metan bryts ner i atmosfären på cirka tio år medan koldioxiden stannar kvar minst 1000 år. Det betyder att om metanutsläppen är oförändrade över tid orsakas ingen ytterligare uppvärmning eftersom det bryts ner i samma takt som det tillförs. Man kan likna det vid ett badkar där kranen spolar i vatten exakt lika snabbt som vattnet rinner ner i avloppet. Vattenytan hålls då på samma nivå. Koldioxidutsläppen kan man istället likna vid att det sätts en propp i botten på karet och vattenytan stiger då så länge som det fylls på med vatten. För att bibehålla vattenytan på samma nivå måste kranen stängas helt. De fossila koldioxidutsläppen måste alltså ner till noll så fort som möjligt för att nå klimatneutralitet, medan det krävs att metanutsläppen inte ökar för att uppnå samma sak.

Förenklade sanningar om att vi behöver sluta äta kött och dricka mjölk för att rädda klimatet behöver utmanas samtidigt som vi vet att metanutsläppen från idisslarna inte får öka. Inom ramen för ”den globala metanbudgeten” är det därför viktigt att en större andel av nötkreaturen finns på ställen där förutsättningarna är de bästa och där produktionen kan ske på ett hållbart sätt, som i Sverige.

Sammanfattning i punktform:

  • I IPCC:s senaste rapport nyanseras synen på metan. Vi måste börja skilja på om källan är biogen (naturlig, t.ex. från idisslarnas matsmältning) eller fossil.
  • Stor skillnad mellan växthusgaserna metan, lustgas och koldioxid. Metan = nedbrytningshastighet 10 år i atmosfären. Koldioxid = minst 1000 år.
  • Har vi en konstant mängd idisslare och att deras metanutsläppen är oförändrade över tid så orsakas inte någon ytterligare uppvärmning av planeten eftersom att metanet bryts ner i samma takt som det tillförs.
  • Koldioxidutsläppen å andra sidan måste ner till noll så fort som möjligt eftersom att den växthusgasen ligger kvar betydlig har en betydligt längre nedbrytningshastighet.
  • Metanutsläppen från nötkreaturen får inte öka, dessutom ska den produktion som bedrivs finnas på ställen där förutsättningarna är de bästa och där produktionen kan ske på ett hållbart sätt, som i Sverige.
Postat den av Admin HKscanAgri.
Det här inlägget postades i Kommunikation. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.