2022 14/1

Unikt samarbete med HKScan och Yara

Under odlingssäsongen 2021 har ett unikt samarbete mellan några utvalda grisgårdar från HKScans hållbarhetssatsning Gårdsinitiativet och Yara genomförts för att utveckla och optimera gårdarnas kvävegödselanvändning. Detta för att uppnå en ökad resurseffektivisering med mål om en högre spannmålsskörd, optimerad proteinhalt, minskat klimatavtryck samt minimerat växtnäringsläckage. ​Tanken har varit att praktiskt testa och visa vad som går att utveckla gällande växtnäringsanvändning på en grisgård och se vad för miljömässig- och ekonomisk nytta olika insatser ger. Under året har gårdarna bland annat erbjudits personlig rådgivning i fält och genomgång av deras gödselstrategi, de har haft tillgång till Yaras tjänst atfarm och utvecklat deras precisionsodling med hjälp av Yaras N-Tester, N-Sensor, noll- och maxrutor samt stallgödselanalyser.  

Mycklinge Lantbruk utanför Västerås med Johan Eriksson som VD är en av deltagande gårdar i samarbetsprojektet. När vi frågar Johan varför han var intresserad av att tacka ja till projektet svarar han att de alltid arbetat med att öka optimeringen av kväveanvändningen, inte minst i dessa tider när priset på mineralgödsel är högre än någonsin. Redan idag har Mycklinge tekniken och systemen för att applicera precisionsodling på fälten. Ytterligare rådgivning som ger dem verktyg att ta ett till steg i rätt riktning för att tillgodogöra sig mineral- och stallgödselns fulla potential säger Johan alltid är intressant.

Under 2022 kommer samarbetet att fortsätta med fler deltagargårdar i Gårdsinitiativet och även utvecklas för att inkludera gårdar med boskap.

För ytterligare information kontakta:
Sara Samuelsson, Projektledare Gårdsinitiativet, HKScan Sverige, telefon: +46 70 953 02 87
Hugo Hjelm, Agronom, Yara Sverige, telefon: +46 72 145 12 80

Postat den av Sara Samuelsson.
Det här inlägget postades i Kommunikation. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.