2023 31/10

Lagkrav på smärtlindring vid kastrering av hangrisar

Redan 2016 blev det lagkrav på bedövning vid kastrering av hangrisar och 2017 gjordes en rekommendation från Sveriges Grisföretagare, Svenska Köttföretagen och Lantbrukarnas Riksförbund att även ge smågrisarna smärtlindring i samband med kastrering. Nu blir den rekommendationen ett lagkrav och från och med den 1 november 2023 ska grisar alltså ges både lokal bedövning och allmän smärtlindring innan kastration genomförs. Det regleras i Jordbruksverkets föreskrifter* och följande information finns upplagd på deras hemsida om skötsel av grisar;

”Huvudregeln är att ett operativt ingrepp bara får göras om det är nödvändigt av veterinärmedicinska skäl. Det finns undantag som innebär att du får kastrera dina smågrisar innan grisarna är 7 dagar gamla. Smågrisar måste lokalbedövas innan de kastreras. Från och med den 1 november 2023 är det krav på att grisarna även ska få allmän smärtlindring innan de kastreras.”

Precis som tidigare krävs att man har gått en kurs med godkänt resultat i läkemedelshantering och kastrering av gris.

Svenskt kött mer valbart

En stor fördel med att detta nu blir lagkrav är att svenskt kött blir mer valbart vid försäljning till offentlig sektor, som till exempel skolor och restauranger. Offentlig sektor använder sig av olika typer av kriterier som utformas av Upphandlingsmyndigheten, när de upphandlar produkter. I dagsläget finns två olika kriterier kopplat till operativa ingrepp på gris;

Bas: Operativa ingrepp med bedövning – griskött
Avancerad nivå: Operativa ingrepp med bedövning och smärtlindring – griskött

Som det är nu så uppfyller svenskt konventionellt griskött baskriteriet, då rekommendationen som funnits om smärtlindring inte varit ett tillräckligt starkt verifikat på att det genomförs på samtliga gårdar. Nu när smärtlindring blir ett lagkrav så kommer allt** svenskt griskött att uppfylla kriteriet på avancerad nivå och därför bli mer valbart!

En glädjande nyhet alltså att vi nu har ännu mera stöd för att framhäva vårt svenska djurskydd!

* Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2023:21) om veterinärs ordination av läkemedel, djurhållares registrering av uppgifter, samt operativa ingrepp som djurhållare får utföra (saknr D35/L41)

** Tidigare har griskött från t.ex. KRAV-gårdar uppfyllt det avancerade kriteriet.

Postat den av Charrlotta Abrahamsson.
Det här inlägget postades i Kommunikation. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *