Scan Sverige AB

Från Gård
till Gaffel

HKScan rådgivning

HKScans Nöt- och Lammrådgivning
Robert kommer att fokusera på management inom diko produktion men även utveckling av nötköttproduktionen som helhet. Robert kommer att vara lyhörd vad mjölkgårdarna vill ha hjälp med och vad som är viktiga fokusfrågor för dem och i sin kontakt med sitt slakteri. Nu har vi utökat Robbans uppdrag så han även jobbar med rådgivning lamm till HKScans leverantörer. Robban skriver nyhetsbrev och bjuder in till utvecklingsträffar.

Du når Robert på telefon: 013-23 45 41 eller e-post robert.nilsson@hkscan.com

 

 

Prenumerera

Scan Sverige AB / Djurinköp
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com

Terms of Use

Integritetsmeddelande