Från Gård
till Gaffel

Inköp Nöt

Patrik Setzman, Inköpschef
Tel. 08-725 83 77
patrik.setzman@hkscan.com
Jakob Danielsson, Senior Inköpare
Tel. 018-16 75 77
jakob.danielsson@hkscan.com
Carina Ljungkvist, Kalvförmedlare
Tel. 018-16 76 14
carina.ljungkvist@hkscan.com
Robert Nilsson, Rådgivare Nöt/Lamm
Tel. 070-953 40 26
robert.nilsson@hkscan.com
Peder Lundberg, Inköp
Tel. 070-333 08 11
peder.lundberg@hkscan.com
Lars Nilsson, Inköp
Tel. 018-16 75 19
lars.nilsson@hkscan.com
Per Olsson
Tel. 070-217 70 55
per.olsson@hkscan.com
Hans Larsson
Tel. 013-23 46 23
hans.larsson@hkscan.com
Bengt Danielsson
Tel. 0522-66 55 27
bengt.danielsson@hkscan.com
Rune Elebring
Tel. 013-23 46 25
rune.elebring@hkscan.com
Anders Andersson
Tel. 0511-251 81
anders.m.andersson@hkscan.com
Ulrika Aschan
Tel. 013-23 46 29
ulrika.aschan@hkscan.com
Claes Ljungqvist
Tel. 0511-253 81
claes.ljungqvist@hkscan.com
Hanna Rehnström
Tel. 013-23 45 26
hanna.rehnstrom@hkscan.com
Kristina Atterback
Tel. 044-19 40 57
kristina.atterback@hkscan.com
Anna Månsson
Tel. 044-19 41 09
anna.mansson@hkscan.com
Prenumerera

HKScan Agri
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com

Terms of Use

Integritetsmeddelande