Från Gård
till Gaffel

Förmedling

Välkommen med din anmälan/beställning livkalv till:

Carina Ljungkvist, tel: 0771-500 500, livkalv@hkscan.com
fax nr: 08-725 81 50

Du är välkommen med din smågrisanmälning/beställning till:

Förmedlare Maria Rodriguez, 044 – 19 40 56, smagris@hkscan.com

Kontakta oss vid förmedling av livdjur

Kristina Atterback
Tfn: 044-19 40 57
E-post: mailto:kristina.atterback@hkscan.com

Anna Månsson
Tfn: 044-19 41 09
E-post: anna.mansson@hkscan.com

Marie Carlsson
Tfn: 044-19 40 22
E-post: marie.carlsson@hkscan.com

Anders Andersson
Tfn: 0511-251 81
E-post:  anders.m.andersson@hkscan.com

Frida Ljung (Föräldraledig) ersätts av Ulrika Aschan
Tfn: 013-234629
E-post: ulrika.aschan@hkscan.com

Claes Ljungqvist
Tfn: 0511-253 81
E-post: claes.ljungqvist@hkscan.com

Bengt Danielsson
Tfn: 0522-665527
E-post: bengt.danielsson@hkscan.com

Rune Elebring
Tfn: 013-23 46 25
E-post: rune.elebring@hkscan.com

Yvonne Wretemark
Tfn: 013-23 46 22
E-post:mailto:yvonne.wretemark@hkscan.se

Hans Larsson
Tfn: 013-23 46 23
E-post: hans.larsson@hkscan.com

Josefin Back
Tfn: 018-16 75 06
E-post: josefin.back@hkscan.com

Hanna Rehnström
Tfn: 013-23 45 26
E-post: hanna.rehnstrom@hkscan.com

Lars Nilsson
Tfn: 018-16 75 19
E-post: lars.nilsson@hkscan.com

Peder Lundberg
Tfn: 070-3330811
E-post: pdr@live.se

Prenumerera

HKScan Agri
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com

Terms of Use

Integritetsmeddelande