Scan Sverige AB

Från Gård
till Gaffel

Tillväxtbolaget & Koncept

Kontakta oss

Tillväxtbolaget
Helena Silvander
E-post: helena.silvander@lantmannen.com
Tfn: 072-0849320

Hem

Scan Rapsgris
Josefin Back
Tfn: 018-16 75 06
E-post: josefin.back@hkscan.com

Prenumerera

Scan Sverige AB / Djurinköp
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com

Terms of Use

Integritetsmeddelande