Från Gård
till Gaffel

Om HKScan Agri

november 2020

Till leverantörer i HKScans norra inköpsområde.

Hej Affärspartners!

När vi nu summerar ett kvartal med en ny produktionssetup i vår norra del av Sverige är det med glädje vi kan konstatera att det till och med har fungerat över våra högt ställda förväntningar.

Vi är mycket tacksamma för att du har gett oss fortsatt förtroende att köpa in och slakta dina djur. Vi och våra samarbetspartners, Delsbo och Jämtlandsgården, har haft en fin slaktutveckling under tredje kvartalet 2020. Delsbo har ökat sin slakt av nöt med hela 58{c4738f1e3438532479ab2e657e1ce0811c7eea42b5a0a870ca271f2109fe647c} jämfört med kvartal 3 2019 medan Jämtlandsgården har ökat med över 90{c4738f1e3438532479ab2e657e1ce0811c7eea42b5a0a870ca271f2109fe647c} samma period. Lammslakten har ökat på Jämtlandsgården och i Linköping samt Delsbo sköter redan nu alla återtag på får- och lamm.

Vi på HKScan Sverige är mycket nöjda med hur samarbetet med både Delsbo slakteri och Jämtlandsgården har utvecklats. Vi har redan hittat flertalet gemensamma förbättringar och har ytterligare utveckling på gång tillsammans.

Intransporten av dina djur har hanterats på ett mycket professionellt sätt av Olssons åkeri och PDR och här skall ni alla veta att det var mycket att ställa om på kort tid under mitten av sommaren.

Vår återtagslösning med eget kylsläp i regi Per Olsson (Olssons åkeri) är mycket uppskattat och flitigt bokat av er leverantörer.

Slutligen vill vi även informera dig som levererar till HKScan om att HKScan Sverige fortsätter att utvecklas väl och resultatet för årets tredje kvartal var det bästa på mycket länge. Vårt resultat i kvartal 3 landade på nästan +60 MSEK.

Vi vill med denna korta info ge dig en inblick i hur det går för oss och våra samarbetspartners.

Vid pennan:

Magnus Lindholm

COO HKScan Sverige

 

 

 

 

 

 

 

Prenumerera

HKScan Agri
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com

Terms of Use

Integritetsmeddelande