Från Gård
till Gaffel

2021 3/9

HKScan webbinarium – Protein till grisar och egen odling av proteingrödor

HKScans hållbarhetssatsning Gårdsinitiativet anordnar tillsammans med Lantmännen, Scandinavian Seed och Green Valleys ett webbinarium den 27 september med fokus på protein till grisar och egen odling av proteingrödor.

Som de flesta vet är fodret en av de största utsläppskällorna i svensk köttproduktion samtidigt som det även är en av de största kostnaderna för verksamheten. Att arbeta aktivt med detta är alltså något som både kan gynna verksamhetens ekonomi och samtidigt minska klimatavtrycket på gården.

Webinariet kommer främst rikta sig till grisproducenter men det är fritt för alla leverantörer till HKScan att anmäla sig för att lyssna. Vi tror det blir intressant och inspirerande oavsett vad för typ av produktion man har och hoppas detta tar oss vidare mot en hållbarare och lönsammare köttproduktion!

Anmäl dig med namn och leverantörsnummer till sara.samuelsson@hkscan.com senast den 23 september, ett begränsat antal platser finns så se till att säkra din plats i tid! Webbinariet är kostnadsfritt.

Program 27/9:
09.55 – 10.00
Välkomna att ansluta er via Teams-länken
10.00 – 10.30 Lars Hermansson och Anna-Maria Larsson, Lantmännen.
Hur kan vi skruva på foderstrategin och hur hänger den ihop med klimatavtrycket?
10.30 – 11.00 Oskar Gustafsson, Scandinavian Seed.
Odling av proteingrödor. Vad är lönsamt, produktivt och hållbart?
11.00 – 11.15 Bensträckare
11.15 – 11.45
Håkan Rosenqvist, Elisabeth Nadeau och Anna Wallenbeck, Green Valleys.
Grön bioraffinering, framtidens proteinfodermedel?
11.45 – 12.00 Avslutning

Läs här om var våra inbjudna gäster kommer ifrån:
Foder för framtidens animalieproduktion | Lantmännen Lantbruk & Maskin (lantmannenlantbrukmaskin.se)
Scandinavian Seed – Scandinavian Seed vi kan utsäde!
Green Valleys projektsida – Agroväst (agrovast.se)

Postat den av Sara Samuelsson.
Publicerat i Gårdsinitiativet, Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för HKScan webbinarium – Protein till grisar och egen odling av proteingrödor
2021 1/9

Yes, det blir baggsponsringar även i år!

Gäller för auktionerna i Linköping & Mälardalen. I Tenhult utser HKScans inköpare Claes Ljungqvist en sponsrad bagge, som köparen kan få 2 500 kr i sponsringspeng på, förutsatt att köparen är HKScan leverantör. HKScan har sponsrat och stöttat baggaktionerna i Sverige sedan 1990-talet och i år blir inget undantag:

HKScan erbjuder 500 kr i ”transportsponsring” per inropad bagge till alla er som är HKScan leverantörer idag eller tecknar avtal för att bli leverantör. Max 2 baggar i sponsring per leverantör. Kontakta Elisabeth Svensson efter auktionen för att erhålla din sponsring! Ange vilken auktion samt katalognummer. mailto: elisabeth.svensson@hkscan.com

Kom ihåg att en bra bagge lönar sig! Slaktlammens genuppsättning kommer till 50{c4738f1e3438532479ab2e657e1ce0811c7eea42b5a0a870ca271f2109fe647c} från baggen.

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Får & Lamm | Etiketter | Kommentarer inaktiverade för Yes, det blir baggsponsringar även i år!
2021 25/8

Betesbloggen, augusti-september

Denna gången handlar betesbloggen om planering av höstbete och lammens tillväxt på bete med eller utan kraftfodertillskott.

Här är rubrikerna för denna gång, klicka på länken sist på sidan för att läsa all information

Betets tillväxtpotential i höst

Lammtillväxt på bete utan kraftfodertillskott

Lammtillväxt på bete med kraftfodertillskott på 5 hg per dag

Lammtillväxt på bete med fri tillgång på kraftfoder

Lammtillväxt på bete med kraftfodertillskott på 2-3 hg per dag

Extra kraftfodertillskott i samband med avvänjning på bete

Rätt tidpunkt för kraftfodertillskott

Tips och fördelar med tillskottsutfodring på bete

*Väg lammen regelbundet under uppfödningen för att kontrollera att djuren mår bra och växer. Om tillväxten stannar upp är det läge att felsöka och sätta in åtgärder innan djuren har tagit för mycket skada.

*Lammens tillväxt stabiliseras och tillväxten ökar med tillskottsutfodring. *Slaktutbyte och klassning påverkas positivt.

*När tillväxtkurvan blir stabilare och kan du hålla din leveransplan till slakteriet och du får en kortare uppfödningsperiod. Du kommer sannolikt väga djuren färre gånger förutom färre tillsyns- och skötseldagar.

*Med tillskottsutfodring kommer lammen iväg till slakt tidigare. Beteslamm som går sent till slakt i september -oktober har minst 10-20{c4738f1e3438532479ab2e657e1ce0811c7eea42b5a0a870ca271f2109fe647c} lägre slaktintäkt jämfört med slakt i juli-augusti.

*En kortare uppfödningstid sparar arbete och minskar djurens resursförbrukning vilket är ekonomiskt fördelaktigt samt klimatsmart!

*Tillskottsutfodring hjälper till att säkra att skinnen blir av god kvalité. Vid en tidig slakt är det fördel att skinnen bereds och kommer snabbare tillbaka på säsongen och berederierna får jämnare belastning.

HKScan Betesblogg aug-sept 2021

Gunnar Danielsson och Elisabeth Svensson 

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Betesbloggen | Etiketter , | Kommentarer inaktiverade för Betesbloggen, augusti-september
2021 20/8

Marknadskommentar vecka 34

Gris
Ser vi tillbaka på sommaren så har vi haft bra försäljning men nu avtar efterfrågan.

Balanser och efterfrågan gris är försämrad bland annat pga Foodservice, dvs restaurang och storhushåll, öppnar upp och volymer flyttar från dagligvaruhandeln.   Vi jobbar hårt med att öka andelen svensk griskött på restaurangerna men fortfarande är andelen import hög jämfört med på dagligvaruhandeln. Detta får nu snabbt en stor inverkan i kombination med de lägre priserna på gris i Tyskland och Danmark som är våra närmsta importländer. Notering oförändrad vecka 34.

Nöt
Vi följer planen och går nu upp i slakt och styckning, levande lagret minskar enligt plan. Vi tar gärna fler KRAV-nöt omgående-kontakta Slaktanmälan om du har djur klara.

Årets dikalvsförmedling är igång-hör av dig till våra inköpare om du har kalvar att sälja eller om du vill köpa kalvar! Vi är rikstäckande och marknadsledande.

Lamm
Säsongen har varit ryckig vad gäller införsel av slaktfärdiga lamm. Tänk på att väga lammen regelbundet, tillskottsutfodra, ändra din Slaktanmälan så snart du ser att den inte kommer att stämma – då vet vi hur vi ska ge besked till kunderna samt vi kan ge det lediga utrymmet i tid till någon annan som ev har lamm färdiga. Vi tar lamm omgående ifall du har lamm färdiga, ring Slaktanmälan tel:0771-500 500.

Vi har öppnat säsongen för förmedling av vinterlamm – vi har intresserade köpare samt uppdaterad, höjd prislista.

Notering lamm sänks 2 kr/kg vecka 34, KRAV-lamm sänks 50 öre/kg.

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för Marknadskommentar vecka 34
2021 10/8

Digitalt leverantörsmöte i september

Samtliga djurleverantörer till HKScan hälsas välkomna att delta på ett digitalt leverantörsmöte i september. Mötet håller på ca. 1 timme och vi kommer bland annat prata om HKScans resultat under första halvåret 2021 och en aktuell rapport om respektive djurslag. Det kommer också finnas tid för övriga frågor.

Skicka ett mail till sara.samuelsson@hkscan.com med ditt namn, e-post och leverantörsnummer samt om du vill delta den 6 september kl. 09.00 eller kl. 15.00 eller den 28 september kl. 09.00 eller kl. 15.00 så återkommer hon med information. Alla fyra mötestillfällen innehåller samma information.

Postat den av Sara Samuelsson.
Publicerat i Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för Digitalt leverantörsmöte i september
2021 20/7

HKScans förbättrade EBIT drivs av Finland och Sverige

 

HKScans finansiella halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

APRIL-JUNI 2021

  • HKScans omsättning uppgick till 449,3 (440,9) miljoner euro. Försäljningen av livsmedelsservice ökade markant jämfört med jämförelseperioden till följd av det gradvisa avlägsnandet av begränsningar relaterade till Covid-19-pandemin men var fortfarande klart lägre än under 2019. Effekten av den svenska växelkursen var tydligt positiv.
  • EBIT förbättrades med 3,6 miljoner euro till 3,7 (0,1) miljoner euro. 
  • Strategiska investeringar i nya produktkategorier höjer produktionsenhetens användning i Eura och en nedskrivning på 3,0 miljoner euro registrerades som ett resultat av de förbättrade utsikterna. 
  • Jämförbart EBIT var 0,7 (0,6) miljoner euro.
  • Kraftig resultatförbättring fortsatte i Finland. EBIT förbättrades med 6,0 ​​miljoner euro och jämförbart EBIT med 2,9 miljoner euro. 
  • Den goda utvecklingen i Sverige fortsatte och jämförbar EBIT förbättrades med 0,6 miljoner euro. 
  • Flyginfluensasituationen i Danmark och de resulterande begränsningarna av exporten utanför EU hade en betydande negativ inverkan på EBIT, även om andra delar av verksamheten i Danmark utvecklades som planerat.
  • Som ett marknadsområde är Baltikum känsligt för importprispress, och försvaret av marknadspositionen samt de utmaningar som primärproduktionen står inför försvagade klart EBIT. Korrigerande åtgärder har initierats för att vända resultatutvecklingen.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten låg på en god nivå på 24,9 (27,8) miljoner euro. Det rörelsekapital som frigjordes från lager var lägre än tidigare.

Läs om januari-juni 2021 här, länk pressmeddelande

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Aktuellt i media, HKScan | Kommentarer inaktiverade för HKScans förbättrade EBIT drivs av Finland och Sverige
2021 7/7

Tips, lär dig mer om lammkött och kvalitet

I sommar har du kanske en liten stund över? Kika då på Youtube, material framtaget inom ramen för Lammlyftet, länkar nedan 🙂

 

Hållbarhet: https://youtu.be/gU3dKkdytco

Saftighet: https://youtu.be/uelwgA4ZihI

 

 

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Får & Lamm | Kommentarer inaktiverade för Tips, lär dig mer om lammkött och kvalitet
2021 5/7

HKScan Betesblogg juli 2021

De sista veckorna har bjudit på ovanligt stora variationer i betestillväxt i olika delar av landet. Vissa delar har fortfarande torrt, medan andra delar har fått rikligt med nederbörd. Däremot har hela Sverige haft relativt höga temperaturer för årstiden vilket gör att gräsens tillväxt och smältbarhet blir sämre än normalt. Även prognosen framåt i månaden tyder på högre temperaturer än normalt, vilket gör att en allt större del av fårens betesintag under juli behöver bestå av baljväxter och örter istället för gräs, för att hålla beteskonsumtionen uppe. Här kommer en uppdatering av betesbloggen och rubrikerna nedan, klicka på länken för åtkomst till hela brevet.

Andra halvan av betessäsongen
När vi nu kommer in i andra halvan av betessäsongen blir det alltmer fokus på mängden tillgängligt bete. Det här beror på att det stora problemet i beteslammsproduktion är det ständigt ökande betesbehovet för djuren. En aprillammande flock behöver 15 {c4738f1e3438532479ab2e657e1ce0811c7eea42b5a0a870ca271f2109fe647c} mer bete i juni än i maj. En tillväxtökning som ofta sker naturligt. Men en aprillammande flock behöver också 30 {c4738f1e3438532479ab2e657e1ce0811c7eea42b5a0a870ca271f2109fe647c} mer bete i juli än i maj och 45 {c4738f1e3438532479ab2e657e1ce0811c7eea42b5a0a870ca271f2109fe647c} mer bete i augusti än i maj. Har man sen kvar alla lammen till september så går det åt ytterligare 60 {c4738f1e3438532479ab2e657e1ce0811c7eea42b5a0a870ca271f2109fe647c} mer bete i september än i maj månad. Även om man använder all areal till bete under augusti och september så är det svårt/omöjligt att ständigt öka betesproduktionen. Naturbetesmarkens tillväxt stannar ofta under sommaren eftersom de är tömda på vatten och näring. När dagstemperaturerna går över 24 grader får man en kraftig tillväxtminskning på vallarna på åkermark.

Fokus på djuren
Därför är det viktigt att försöka anpassa djurantalet så mycket det går till det ständigt minskande betestillgången per djur. Väg lammen och planera för vilka som kan slaktas tidigt? Så här långt fram på säsongen börjar avräkningspriserna vända neråt och djuren har svårare för att motivera att vara kvar för ytterligare tillväxt – sikta på good enough i vissa lägen. Kan en tredjedel av lammen slaktas vid 120 dagar i början av augusti blir det 50 {c4738f1e3438532479ab2e657e1ce0811c7eea42b5a0a870ca271f2109fe647c} mer bete till de återstående lammen. Avvänjer du tidigt vid 85-90 dagar får du mer parasitfria återväxtbeten till lammen.

Ställ dig frågorna: Hur mycket bra bete har jag där lammen kan växa optimalt? Kan jag slakta redan vid 40-42 kg levande vikt för att få mer bete till de andra lammen? Behöver jag komplettera med kraftfoder? Vilka lamm ska jag redan nu besluta att sälja som vinterlamm (halvfabrikat) till en slutgödare? Vid förmedling kan jag fokusera tid och resurser på de lamm som är ”enklast” att föda fram till slakt och jag kapar svansen som kommer ta mycket tid och pyssel.

HKScan Betesblogg juli 2021
         
         
         
     

Juli är en nyckelmånad i beteslammsproduktionen
Det är nu man skall vara aktiv och väga och planera för avvänjning, slakt, kraftfodertillskott, tillskottsgrödor, gödsling etc. etc. Gör man de här åtgärderna i september handlar det mest om att minimera förlusterna. Gör man däremot samma åtgärder i juli kan man få lönsamhet i lammproduktionen och en lugnare och trevligare höst. Grunden i en lönsam beteslammsproduktionen är att göra något innan problemen uppstår.

Gödsling av återväxtbeten
Av tradition sker den mesta gödslingen på en fårgård under våren, men för aprillammande besättningar kan det finnas goda skäl att tillföra mer näring till vallarna under sommar och höst. På en fårgård skall augusti och september vara de månader där betestillgången är som bäst. Prioritera gödsling under sommaren till skiften med bättre vattenhållande förmåga och/eller till mer torktåliga vallväxter med djupa rötter såsom tex lusern, rödklöver och hundäxing.

 

Fakta: Gunnar Danielsson
Layout och bidrag text: Elisabeth Svensson

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Betesbloggen, Får & Lamm | Kommentarer inaktiverade för HKScan Betesblogg juli 2021
2021 2/7

Marknadskommentar vecka 27

Nu tar vi vinterns framgångskoncept ”Korv & Carve” vidare ut till några av Sommarsveriges favoritresemål. Temat är ”Korv & Bread” och i samarbete med SkiStar, Parks and Resorts och GRAM Group kan vi nu i sommar erbjuda besökarna lättillgänglig och god mat på säkert sätt, via vår uppdaterade version av den klassiska korvkiosken.

Sommarsäsongen 2021 befinner vi i oss i ett läge med upplättade restriktioner bland annat tack vare pågående vaccinationer. Samtidigt är det fortsatt viktigt för besöksnäringen att tänka smittsäkert och hjälpa sommarturisterna att uppleva Sverige på ett så tryggt sätt som möjligt. Vinterns samarbete mellan HKScan och SkiStar – Korv & Carve – med matservering i direkt anslutning till skidbackarna i svenska fjällvärlden, blev en riktig framgång.

”100 000 sålda korvar till 55 000 kunder med ett rekord på 3,7 sålda korvar i minuten talar sitt tydliga språk. Möjligheten att kunna äta god mat utomhus i backen, utan köer och trängsel blev otroligt uppskattat av skidåkarna”. säger Maria Dundeberg, försäljningsdirektör Foodservice på HKScan. ”Vi utvecklar och provar hela tiden nya lösningar att möta förändrade konsumtionsvanor när det gäller måltider, och det otroligt roligt när det lyckas så bra som med Korv & Carve. Nu tar vi konceptet vidare och är med och öppnar upp Sommarsverige på ett ansvarsfullt sätt”.

Behovet av lättillgänglig och god mat på säkert sätt är minst lika stort när många svenskar hemestrar. Nu återvinner vi därför vinterns Korv & Carve-koncept som blir Korv & Bread och våra fina korvrestauranger kommer att dyka upp på följande ställen:

SkiStar Åre – uppstart vecka 23
Kolmården – uppstart vecka 24
SkiStar Sälen – uppstart vecka 25
Hotel Skansen, Båstad – uppstart vecka 26

Precis som i vintras bygger menyn på produkter från Scan och innehåller allt från klassiskt enkel korv med bröd att ta med i farten, till street food-inspirerade, mättande korvrätter med härliga summer vibes, t ex Kung Fu Streetfood, Sweet & Spicy Tex Mex och BBQ Cheese & Bacon. Självklart finns också vegetariska alternativ och Kids Meal på menyn.

Maten kan beställas i mobilen. När den är klar plingar det till i telefonen och det är bara att hämta upp och njuta. Inga köer och ingen trängsel, bara Walk in – Korv out, snabbt, smidigt och prisvärt.

Övriga marknadskommentarer
Oförändrad marknadsbild och försäljning på djurslagen gris och nöt. Notering oförändrad gris och nöt.

Lamm är nere i en svacka i anmälan pga senaste tidens värme. Våra kunder vill ha fler lamm i juli! Se över om du har lamm att leverera!? Ring Slaktanmälan idag – vi har inga väntetider. Nu inleder vi sommarkampanj med utökat viktintervall för bäst-betalt och kontraktstillägg för fettgrupp 3+. KRAV-tillägg lamm -1 kr/kg vecka 27. Ersättning för hämtning söndag eller före kl 06 höjs, ny nivå 9 kr/djur. Tips, du känner väl till våra leveranstillägg kopplat till antal djur per leveranstillfälle? läs gärna på https://www.hkscanagri.se/inkop-djur/affarsvillkor-lamm/

Nu tar marknadskommentarerna sommaruppehåll och vi är åter i augusti. Trevlig sommar!

 

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för Marknadskommentar vecka 27
2021 22/6

Ingen i tjänst på intransportplaneringen 25-26/6

Midsommarhelgen är jouren obemannad midsommarafton och  midsommardagen. Vi är nåbara som vanligt söndag 27/6 kl. 13-16 på telefon 0511-251 61.

Du kan maila oss på  intransportplanering@hkscan.com om du har ett meddelanden så tar vi kontakt om det behövs senast söndag 27/6. 

Postat den av Elisabeth Svensson.
Publicerat i HKScan Agri, Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för Ingen i tjänst på intransportplaneringen 25-26/6
Prenumerera

HKScan Agri
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com

Terms of Use

Integritetsmeddelande